Çocuklarda Sık Görülen Kırıklar, Çıkılar ve Tedavileri

Kalça eklemi ve bu eklemin yer aldığı leğen kemiği sağlıklı olarak ayakta durma, yürüme ve koşma eylemlerinde etkili rol oynar. Doğumla birlikte kalça ekleminin ve çevresindeki kemik ve yumuşak dokuların zamanında ve sağlıklı gelişimiyle kişide ileride sağlıklı ayakta durma, hareket etme sağlanır.

Kalça ekleminin doğuştan sağlıksız gelişimi ya da sonradan meydana gelen kırık ve çıkıklar, enfeksiyon, kemik erimesi, tümörler gibi durumlarda uyluk iç yüzüne yayılan kasıkta ağrı, şişlik, aksayarak yürüme ve eklem hareket kısıtlılığı oluşur.

Bu kişilerde duruş bozukluğu, aksayarak yürüme, bacak uzunluklarının eşitsiz oluşu, eklem hareket kısıtlılığı, uyluk çevresinde ağrı, hassasiyet ve şişlikler tespit edilebilir.

Bu tip şikayetleri olan hastalarda erken tanı ve tedavi ile hastanın kalça çıkığının iyileştirilmesi mümkün olabilmektedir.

Bakıcı dirseği çıkığı çocuklarda sık görülür. Dirsek eklemi ekstansiyondayken yani dirsek tam düzken ve avuç içi aşağı bakar pozisyondayken çocuğun eli aniden çekilirse bu çıkık meydana gelir. Çekme ile klik sesi duyulur ve çocuk ağrı nedeniyle ağlar. Genellikle 1-3 yaşlar arası görülür. 5 yaş sonrası bağ yapıları sağlamlaştığından görülme sıklığı azalır.

Tedavide hekimin yapacağı müdahale ile radius başı yerine oturtulur.