Böbrek Yetmezliği Nedir?

Akut böbrek yetmezliği idrar miktarında azalma, ayaklarda, dizlerde sıvı birikimine bağlı ödem, yorgunluk, halsizlik, iştah kaybı, mide bulantısı ve kusma, göğüs ağrısı, nefes darlığı, ruhsal veya akli değişiklikler ve koma gibi belirtiler ile ortaya çıkabilir.

Böbreklerin idrar oluşturmak dışında başka önemli temel görevleri de vardır. Böbreklerin, sağlıklı bir yaşam sürdürebilmemiz için yerine getirdikleri çok önemli işlevler arasında:
 • Günlük metabolizma sonucunda oluşan üre ve kreatinin gibi zararlı artık maddeleri idrarla vücudumuzdan uzaklaştırmak
 • Gerek suyun, gerek sodyum ve potasyum gibi farklı yapıdaki tuzların fazlasını idrarla vücuttan atarak, organlarımızın yeterli işlev görmesine yardımcı olmak ve kan basıncımızı (tansiyonumuzu) dengede tutmak
 • Aldığımız ilaçlardan bazılarının idrarla vücuttan uzaklaştırılmasını sağlamak
 • Kemik iliğindeki kan hücrelerini olgunlaştıran eritropoetin adlı bir hormonun yapımını sağlayarak, vücudu kansızlığa karşı korumak
 • D vitamininin sentez edilmesine katkıda bulunarak kalsiyum ve fosfor dengesini düzenleyerek, kemiklerimizin dirençli olmasını sağlamak
 • Bazı hormonların kan seviyelerini düzenlemek, yer almaktadır.
Böbreklerin temel işlevlerini yerine getirememesi sonucunda vücudun işleyişinde ne gibi sorunlar ortaya çıkar?
Böbreklerin, yıllar içinde işlevinin bozulması ile kronik böbrek yetersizliği adı verilen tablo ortaya çıkar. Başlıca kronik böbrek yetmezliği nedenleri; şeker hastalığı (diyabet) ve yüksek tansiyon (hipertansiyon)’dur. Ayrıca, kronik glomerülonefrit adı verilen bazı iltihabi böbrek hastalıklarında da benzer klinik tablo oluşabilir.

Kronik böbrek hastalarında, yıllarca hiçbir şikâyet ve belirti ortaya çıkmayabilir. Bazen, altta yatan hastalığa özgü bulgularla karşılaşılabilir. Kronik böbrek hastalığına sıklıkla eşlik eden hipertansiyonun tespiti için, toplumda herkesin kan basıncını kontrol ettirmesi ve periyodik olarak sağlık taraması yaptırması çok önemlidir.

Böbrek Yetmezliği Türleri Nelerdir?

Böbrek yetmezliği, akut böbrek yetmezliği veya kronik böbrek yetmezliği biçiminde ortaya çıkabilir.

Akut Böbrek Yetmezliği Nedir?

Böbreklerin aniden işlevlerini kaybetmesine, akut böbrek yetmezliği denir.
Akut böbrek yetmezliği; böbrek işlevlerinin günler, haftalar gibi kısa bir süre içinde azalması ve bunun sonucunda kan üre azotu, kreatinin ve diğer üremik toksinlerin vücutta birikimi ile ortaya çıkar.

Akut böbrek yetmezliğinde idrar miktarı azalmasına oligüri (günde 400 ml'den daha az idrar) denir. İdrarın azalma miktarı kişiden kişiye değişkenlik gösterir.

Akut Böbrek Yetmezliği Neden Gelişir?

Akut böbrek yetmezliği genellikle hastanede yatarak tedavi alan hastalarda gelişir ve birçok nedene bağlı olabilir.

Tromboz, emboli, vaskülit, hemolitik üremik sendrom, trombositopenik trombotik purpura, yaygın damar içi pıhtılaşması gibi küçük böbrek arterlerini ilgilendiren hastalıklar akut böbrek yetmezliğine neden olabilirler.

Akut böbrek yetmezliği, travmatik nedenlere bağlı olarak da gelişebilir. Uzun süre susuz kalmak ve ishal, kusma nedeniyle sıvı kaybı, ani ve çok kan kaybı, uzun süre göçük altında kalmak, ağır yanıklar, çocukluk döneminde sık tekrarlayan boğaz enfeksiyonları, prostat büyümesi sonucu uzun süre idrar yapamama gibi birçok neden de akut böbrek yetmezliğine neden olabilir.

Akut Böbrek Yetmezliğinin Belirtileri Nelerdir?

Akut böbrek yetmezliği idrar miktarında azalma, ayaklarda, dizlerde sıvı birikimine bağlı ödem, yorgunluk, halsizlik, iştah kaybı, mide bulantısı ve kusma, göğüs ağrısı, nefes darlığı, ruhsal veya akli değişiklikler ve koma gibi belirtiler ile ortaya çıkabilir.

Akut Böbrek Yetmezliği Tanısı Nasıl Konur?

Akut böbrek yetmezliği tanısında öncelikle hastanın fizik muayenesi yapılır ve muayenede hastanın öyküsü dikkatle incelenir. Detaylı alınan tıbbi öyküde hasta şikayetleri ayrıntılı olarak sorulur.

Hastadan kan ve idrar tahlili, batın ultrasonografi, batın bilgisayarlı tomografisi, manyetik rezonans görüntüleme yöntemi gibi tetkikler istenerek, akut böbrek yetmezliği tanısı kesinleştirilir.

Akut Böbrek Yetmezliği Tedavisi Nasıl Yapılır?

Akut böbrek yetmezliği tedavisinde temel yaklaşım altta yatan nedenin tedavi edilmesi ile hastanın sıvı ve elektrolit dengesini korumak, hastanın yeterli beslenmesini sağlayarak, böbreklerin eski sağlığına geri döndürmektir.

Akut böbrek yetmezliğinin tedavisi hastanede yatarak sağlanır. Hastalık, sıvı ve kan kaybından dolayı oluşmuşsa, serum yolu ile sıvı ve kan verilir. Bacaklarda şişlik (ödem) var ise, idrar söktürücü ilaçlar kullanılır. Kandaki kalsiyum ve potasyum dengesinin sağlanması önemlidir. Kandaki atık maddeleri atmak için, hastaya geçici diyaliz tedavisi uygulanabilir.

Kronik Böbrek Yetmezliği Nedir?

Kronik böbrek yetmezliği, 3 aydan uzun süreli böbrek hasar bulgularının (idrar ve kan tetkikleri, radyoloji bulgularının) olmasıdır. Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de görülme sıklığı yıllar içerisinde giderek artmaktadır.

Kronik Böbrek Hastalığının Görülme Sıklığı Nedir?

Türk Nefroloji Derneği tarafından yapılan CREDIT çalışmasının sonuçlarına göre, Türkiye’deki erişkinlerin %15,7’sinde çeşitli evrelerde kronik böbrek hastalığı vardır. Bu oran; ülkemizde 7,5 milyona yakın kronik böbrek hastası bulunduğu, yani her 6-7 kişiden birinin böbrek hastası olduğu anlamına gelmektedir.

Kronik böbrek hastalığının erken teşhisi mümkün müdür?

Kronik böbrek hastalıkları, çoğunlukla çok sinsi bir şekilde seyrettiği için; birçok hastada, hem tanının konmasında, hem de tedavide geç kalınmaktadır. Kan basıncının düzenli olarak ölçülmesi ve idrar tahlili yapılması gibi basit tetkiklerle kronik böbrek hastalığı erken dönemlerde teşhis edilebilir. Erken evrelerde tanı konulması ile hem kronik böbrek hastalığına özgün genel önlemler, hem de altta yatan ya da eşlik eden hastalıklara yönelik tedavi yaklaşımlarıyla, hastalığın ileri evrelere doğru seyri yavaşlatılabilir.

Kronik Böbrek Yetmezliğinin Belirtileri Nelerdir?

Kronik böbrek yetmezliğinin yıllar içinde ilerlemesi ve böbrek işlevlerinin giderek azalması sonucunda, bazı şikâyetler ve bulgular ortaya çıkar. Böbreklerin atılması gerekli zararlı maddeleri vücuttan uzaklaştıramaması ve bu maddelerin kanda birikmesi ile halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, kaşıntı ve uykuya meyil gibi şikâyetler görülebilir.

Kronik böbrek yetersizliğinin daha ileri aşamalarında ise, vücudumuza alınan su ve tuz yeteri kadar atılamaz. Bunun sonucunda; göz kapaklarında, ayaklarda ve bacaklarda şişmeler olabilir. Buna, tansiyon yüksekliği eşlik edebilir. Akciğerlerde sıvı birikerek, nefes darlığına yol açabilir. Ayrıca, vücuttaki potasyumun atılamamasına bağlı olarak; halsizlik, felçler ve kalp durmasına kadar gidebilen ölümcül bir tablo ortaya çıkabilir.

Kronik böbrek yetmezliği olan hastalarda böbreklerin işlevlerini yerine getirememesi sonucunda oluşabilecek önemli sorunlardan biri de anemi (kansızlık) gelişmesidir. Anemi; halsizlik, çabuk yorulma, baş dönmesi, konsantrasyon güçlüğü, çarpıntı ve nefes darlığına neden olabilir.

Ayrıca kronik böbrek yetmezliği hastalarında, D vitamininin yapılamaması ve fosforun vücuttan atılamamasına bağlı olarak, kalsiyum ve fosfor dengesinde bozukluk ortaya çıkar. Bunun sonucunda, boyundaki tiroid bezinin arkasında yer alan ve kalsiyum-fosfor dengesini düzenleyen paratiroidi bezlerinin fazla çalışması ile ortaya çıkan bir tablo gelişir. Buna, ikincil hiperparatiroidi adı verilir. Tüm bunlara bağlı olarak; kemik yapımında bozulma, kemiklerin direncinde azalma ve kolay kırılmalarla karşılaşılabilir.

Kronik Böbrek Yetmezliğinin Nedenleri Nelerdir?

Kronik böbrek yetmezliği nedenlerinden, en sık karşılaşılanlar şöyle sıralanabilir:
 • Diyabet (şeker hastalığı)
 • Hipertansiyon (yüksek kan basıncı)
 • Kronik glomerulonefrit
 • Polikistik böbrek hastalığı
 • Kronik taşlı piyolelonefrit
 • Uzun süreli böbreğe zarar veren ilaç kullanımı (non-steroidantienflamatuar ilaçlar gibi)
Bunların yanı sıra; sigara kullanımı ve aşırı kilo da kronik böbrek yetmezliği riskini artıran faktörler arasındadır.

Kronik Böbrek Yetmezliği Tanısı Nasıl Konur?

Kronik böbrek yetmezliğini teşhis etmek için en temel olarak yapılması gereken testler; kan testleri (üre, kreatinin vb ), idrar testleri ve böbreklerin ultrasonografi ile görüntülenmesidir. Erken dönem böbrek yetmezliği hastalarında kan testlerinde anormallik olmayabilir. İdrar testlerinde protein kaçağı, kanama gibi anormal durumlar olabilirken, ilerleyen dönemlerde kan testlerinde anormal sonuçlar çıkmaya başlar. Böbreğin ultrasonografisi, böbrek yetmezliğinin hem tanısında (böbreklerin normalden küçük olduğu saptanabilir) hem de neden olan hastalık hakkında (ailevi böbrek hastalıkları veya doğuştan yapısal hastalıklar gibi) bilgi verebilir.

Kronik Böbrek Yetmezliğinin Evreleri Nelerdir?

Kronik böbrek yetmezliğinin evresinin belirlenebilmesi için, kan tahlili yapılması gereklidir. Öncelikle kan kreatinin düzeyi saptanır. Daha sonra, bazı formüller aracılığı ile böbreklerin süzme hızı hesaplanır ve böbrek yetmezliğinin evresi belirlenir.

Kronik böbrek hastalığı, böbreklerin süzme fonksiyonlarına göre 5 evreye ayrılmaktadır. Hastalık evresinin artması, böbreğin daha az çalıştığı anlamına gelir.

Evre 1: Böbrekte hasara neden olan bir durum vardır. Böbreğin süzme işlevi, 90 ml/dakikanın üzerindedir.
Evre 2: Böbrekte hafif derecede hasar vardır. Böbreğin süzme işlevi, 60-89 ml/dakika;
Evre 3a: Böbrekte hafif ile orta derecede hasar vardır. Böbreğin süzme işlevi, 45-59 ml/dakika;
Evre 3b: Böbrekte orta derece ile şiddetli hasar vardır. Böbreğin süzme işlevi, 30-44 ml/dakika;
Evre 4: Böbrekte şiddetli derecede hasar vardır. Böbreğin süzme işlevi, 15-29 ml/dakika arasındadır.
Evre 5: Son Dönem Böbrek Hastalığı olarak adlandırılır. Böbreğin süzme işlevinin ileri derecede bozulduğu (15 ml/dakikanın altına indiği) ve diyaliz veya böbrek nakli tedavisinin gerektiği evredir.

Kronik Böbrek Yetmezliği Nasıl Tedavi Edilir?

Kronik böbrek yetmezliği varlığında, böbrekler geri dönüşümsüz bir şekilde fonksiyonlarını yitirmeye başlar.

Kronik böbrek yetmezliği tedavisinde yaklaşım şu adımlardan oluşur:
 • Böbrek hastalığının ilerlemesinin durdurulması,
 • Böbrek yetmezliği için destek tedavinin yapılması,
 • Diyaliz kararı ve böbrek nakline hazırlık.
Hastalığa neden olabilecek risk faktörlerini (şeker hastalığı ve hipertansiyon gibi) taşıyan kişilerde yakın takip ile böbrek fonksiyonları izlenmeli, risk faktörleri en uygun şekilde tedavi edilmeli, böbrek fonksiyonları korunmaya çalışılmalıdır. Bu süreç, hastanın böbrek fonksiyonlarında gerileme saptanması durumunda, farklı tedavilere yönelik hazırlık yapılmasına fırsat verebilmektedir.

Kronik Böbrek Yetmezliğinde Beslenme Nasıl Olmalıdır?

Böbreklerin, süzme işleminin aksadığı böbrek hastalıklarında besinlere, özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Yeterli ve dengeli beslenme yaşamın her aşamasında olduğu gibi, böbrek hastalıklarından yakınanlar açısından da büyük önem taşımaktadır. Bireyin yaşam kalitesinin yükseltilmesinde, oluşabilecek komplikasyonların önlenmesi ve/veya geciktirilmesinde beslenme temel faktördür.

Diyet tedavisi, her zaman kişiye özgü olmalıdır. Diyet tedavisi, kronik böbrek yetmezliğinin evrelerine, hastanın diyalize girip girmemesine, kişinin ağırlığına, idrar çıkışı olup olmadığına ve kan bulgularına (potasyum, fosfor, albümin vs.) göre değişiklik göstermektedir. Uygun miktarda enerji ve protein alımı, uygun vücut ağırlığının sağlanması ve/veya korunması, diyetteki diğer besin öğelerinin miktarlarının (sodyum, fosfor, potasyum, sıvı, vitamin ve mineraller) ayarlanması böbrek yetmezliği tedavisi kapsamında uygulanan beslenme tedavisindeki önemli unsurlardır.

Proteinin vücutta kullanılması sonucunda ortaya çıkan üre, kreatinin, ürik asit gibi zararlı yıkım ürünleri; yetersiz böbrekler tarafından dışarı atılamaz ve vücutta birikir. Böbrek hastalarında, hastalığın derecesine ve uygulanan tedaviye göre değişen protein alımı önerileri olacaktır. Bu nedenle, diyalize başlamamış hastalarda üremik belirtileri hafifletmek için protein kısıtlaması yapılır ve alınması gereken protein miktarı 0,6-0,8 gr/kg/gün’dür. Bazı hastalar, kan üre düzeylerini düşürebilmek amacıyla diyetlerindeki protein kaynaklarını tamamen kısarlar. Böyle bir davranış ise, hastalarda ciddi beslenme bozukluğuna neden olacağı için çok yanlıştır, tam önerilen miktarda protein alınmalıdır.

Kronik böbrek yetmezliği sırasında, böbreklerin süzme görevinde azalma olduğunda yeterli miktarda tuz atılamaz, buna ilave olarak tuzlu besinlerin yenmesiyle birlikte vücuttaki tuz yoğunluğu artar. Bu artış ile, beyinde ilgili bölge uyarılarak susama hissi oluşur. Susama hissi ise, su içme isteğini arttıracağından vücutta su fazlalığına yol açar. Tuz, yediğimiz çeşitli besinlerin kendisinde mevcuttur. Ayrıca, yemeklere ve içeceklere fazladan eklenerek vücuda alınır. Kronik böbrek yetmezliği hastalarının, tuzsuz yemeleri ve susadıkça su içmeleri tavsiye edilmektedir.

Düzenli egzersiz, böbrek hastalıklarından yakınanlar için de oldukça önemlidir. Stresi de azaltan düzenli egzersiz, yüksek tansiyonun normalleşmesini sağlar. Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinler için haftanın üç günü 45 dakika egzersiz (yürüyüş, bisiklete binme, yüzme) önermektedir.

Kronik Böbrek Hastalıklarını Önlemek veya İlerlemesini Geciktirmek İçin Neler Yapılabilir?

Özellikle gelişmiş toplumlarda, yaşam süresinin uzaması nedeniyle kronik hastalıklar da artmaktadır. Kronik böbrek hastalığının en sık karşılaşılan nedeni, giderek artmakta olan şeker hastalığıdır.

Kronik böbrek yetersizliğinin ikinci sıklıktaki nedeni, yüksek tansiyon (hipertansiyon)’dur. Ayrıca, kronik glomerülonefrit adı verilen bazı iltihabi böbrek hastalıkları ve irsi (genetik) olan polikistik böbrek hastalığı da kronik böbrek yetersizliğine yol açabilen böbrek hastalıklarındandır.

Kronik böbrek yetmezliği açısından risk altında olan kişiler; fazla kilolu olanlar, yüksek tansiyonu olanlar, diyabetikler ve ailesinde böbrek hastalığı olanlardır. Yaş ilerledikçe, damarlar yaşlandığı ve böbrek yetersizliği riski de arttığı için ileri yaştakiler de kronik böbrek hastalığı açısından risk altındadır.

Kronik böbrek hastalıklarının ilerlemesinin geciktirilmesinde, yaşam tarzı değişikliklerinin büyük önemi vardır. Böbrekler kan damarları açısından çok zengin olduğundan kalp ve damar sistemimizi koruyucu tüm önlemlerin, böbrekleri de koruyucu etkisi vardır.
Bu amaçla, böbrek sağlığını korumak için alınması gereken önlemler:
 • Düzenli egzersiz yapmak,
 • İdeal vücut ağırlığında olmak
 • Sigara içmemek
 • Tuz tüketimini azaltmak
 • Yeterli miktarda sıvı almak
 • Aşırı alkolden uzak durmak,
 • Hekim tavsiyesi olmadan bilinçsiz ilaç kullanmamaktır.

Toplumda, özellikle bazı ağrı kesicilerin bilinçsiz bir şekilde kullanılması böbrek fonksiyonlarındaki bozulmayı hızlandırmaktadır. Bazı bitkisel ürünlerin de, böbrekler ve karaciğer üzerinde zararlı etkilerinin olabileceği unutulmamalıdır.

Akut ve kronik böbrek yetmezliği ile böbrek yetmezliği ile ilgili merak ettiğiniz konuları Grup Florence Nightingale Hastaneleri’nin uzman ekibine sorabilir, sorunuzla ilgili öneriler isteyebilirsiniz. Bize ulaşmak için web sitemizde yer alan iletişim formunu kullanabilir ya da 444 0436 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”
Böbrek Yetmezliği Nedir? biriminden
Uzman Görüşü Alın

Uzman Görüşü Alın

Adınız Soyadınız
GSM
Eposta Adresiniz