Aort anevrizması

Aort anevrizma, vücudun ana atar damarının %50 ve daha fazla genişlemesidir (balonlaşmasıdır). Aort anevrizması hayati tehdit oluşturabilir. Aort anevrizması hemen kalp çıkımında (göğüs boşluğunda) olabildiği gibi, karın boşluğunda da olabilir. Karın bölgesindeki aortta tespit edilen anevrzimaya abdominal anevrizma denilmektedir. Çapının, genişliğinin yakından takibi gerekmektedir.

Aort anevrizmasının belirtileri nelerdir?

Aort anevrizmaları genellikle belirti vermezler ve ya rutin muayene sırasında ya da başka rahatsızlıklar için yapılan görüntüleme işlemleri (ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, MR) sırasında tesadüfen fark edilirler. Çok az bir kısmı belirti verir. Karında nabız hissedilebilir ya da komşu organlara bası yapabilir.

Aort anevrizması tanı konulduktan sonra tedavi edilmezse ortaya çıkabilecek sorunlar nelerdir?

Aort anevrizmalardan komplikasyonları nedeniyle korkulur ve belli bir çapı aşmış aort anevrizmaları bu komplikasyon riskleri nedeniyle tedavi edilmelidir. Aortttaki anevrizmalar rupture olabilir (yırtılabilir), komşu organ duvarlarını hasara uğratıp bu organların içine kanayabilir, anevrizmanın içinden pıhtı kopup bacak damarlarını tıkayabilir. En çok korkulan komplikasyon aort damarındaki anevrizmanın yırtılıp patlamasıdır. 

Anevrizmanın çapı büyüdükçe yırtılma ihtimali de doğru orantılı olarak artar. Yapılan çalışmalara göre 50 mm. den daha geniş bir anevrizmanın yıllık yırtılma riski %5-7 iken 75 mm. çapında bir anevrizmada yıllık yırtılma oranı %30’lara çıkmaktadır. Yırtılmaların çoğu hayatı tehlikeye sokan bir durum oluşturur (Yırtılma sonrasında ölüm riski %50-75). Bu nedenle günümüzde kabul edilen 50 milimetre çapın üzerindeki her aort anevrizması önemli tıbbi mahzurlar yoksa ameliyat edilmelidir.

 Aort anevrizmasında tedavi yöntemleri nelerdir?

Tedavide açık ameliyat ve endovasküler aort rekonstrüksüyonu (kapalı yöntem) seçenekleri vardır. Hangi yöntemin uygun olduğuna çekilen ayrıntılı bilgisayarlı tomografi üzerinden yapılan ayrıntılı ölçümlerle karar verilir.

Paylaş

Hastalık Belirtileri

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz