Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları

Kişinin kendi vücudunda veya dış çevrede algıladığı belirli uyaranları tehdit ve tehlike olarak yorumlamasıyla yaşadığı ve kontrol edemediği sürekli korku, sıkıntı, endişe ve gerginlik belirtileri ve bunlara eşlik eden belirli olay ve durumlardan kaçınma davranışları genel olarak anksiyete bozukluklarını oluşturur.

Yaygın anksiyete bozukluğunun belirtileri nelerdir?

Bu bozukluk tekrarlayan, ısrarlı ve durumla uygun olmayan endişe ile karakterizedir. Kişi sürekli, sıradan hayat olay ve etkinlikleriyle ilgili aşırı endişe duyar; hayatın her alanına ve anına yayılan bu endişesini kontrol etmekte zorlanır.

Kas gerginliği ve sürekli tetikte olma hali, kolay yorulma, huzursuzluk, odaklanmada güçlük, uyku alışkanlıklarında değişme görülen diğer önemli belirtilerdendir.

Yaygın anksiyete bozukluğu kimlerde görülür, nedenleri nelerdir?

Anksiyete bozukluklarının görülme sıklığı %5 ila %6 oranındadır. Kadınlardaki yaygınlık oranı erkeklerden neredeyse iki kat daha fazladır.

Genellikle erken yaşlarda başlar ve ortaya çıkma açısından en riskli dönem genç erişkinlik dönemi yani; 15-25 yaş arasıdır. Bununla birlikte yetiştirilme tarzı, kişilik, hayat olayları ve erken dönem yaşantıları gibi etkenler anksiyete bozukluklarının farklı dönemlerde gelişmesine sebep olabilmektedir.

Hastalığın oluşmasında biyolojik ve psiko-sosyal nedenler bir arada rol almaktadır. Genetik aktarımın çevresel etkenlerle etkileşimi sonucunda hastalık belirtilerinin tetiklendiği düşünülmektedir.

Bazı bilimsel araştırmalar; cinsiyetten bağımsız olarak, anksiyeteye meyilli fizyolojik yapının varlığından da söz etmektedir.

Yaygın anksiyete bozukluğunun tedavisi nasıldır?

Yaygın anksiyete bozukluğu hastalarının çoğunluğu tedaviden yarar görür.
İlaç ya da psikoterapi tek başına kullanılabileceği gibi, birlikte de uygulanabilir. Tedavide antidepresanlar ve anksiyolitik ilaçlar etkindir.
Terapi sürecinde bilişsel davranışçı terapinin (link), anksiyete bozukluğu tedavisinde etkinliği kapsamlı verilerle desteklenmiştir. Özellikle davranışçı açıdan çeşitli gevşeme yöntemleri ve stresle başa çıkma becerilerinin kazandırılmasıyla kişi psikolojik açıdan güçlendirilir. Tedavi sürecinde sosyal destek almak, farklı aktiviteler ve egzersizler yapmak faydalıdır.