Yapay Kalp Destek Cihazları (VAD) ve Total Yapay Kalp (TAH)

Yapay kalp destek cihazı nedir?
 
Yapay kalp destek cihazları, son evre kalp yetersizliğindeki hastada kalbin kan pompalama görevini üstlenen, ileri teknoloji ürünü cihazlardır.

Yapay Kalp Destek sistemleri, kullanım ömürlerine göre 2 temel gruba ayrılabilir. Birkaç saat, gün veya hafta boyunca destek verebilen sistemler, kısa süreli kalp destek cihazları olarak gruplanabilirler.

Bu tür cihazlar, kısa sürede (birkaç gün veya hafta) iyileşmesi mümkün olan akut kalp yetmezliklerinde (örneğin virüs enfeksiyonuna bağlı yetmezlikler) veya ani kalp durması sonrası yapılan canlandırma (resüsitasyon) işleminde kullanılabilirler.

Dört veya altı haftadan daha uzun süreli destek yapılması gereken hastalarda ise uzun süreli kalp destek cihazları kullanılır. Yüksek teknoloji ürünü olan bu cihazlar, yıllar boyunca kullanılabilmektedir.

Yapay kalp destek cihazları hangi hastalar için uygundur?

Yapay kalp destek cihazları, ani (akut) veya zamanla gelişmiş (kronik) son evre kalp yetmezliğindeki hastalarda başlıca dört stratejiyle kullanılmaktadır:
 
Aniden kalp yetersizliği gelişen hastalarda, diğer organ fonksiyonlarında oluşacak bozulmanın önüne geçmek ve uzun süreli bir destek sistemi uygulayana kadar hastayı hayatta tutabilmek için ["köprülemeye köprüleme" (kısa süreli kullanım)]

Miyokardit (kalp kasının virüs gibi nedenlerden ötürü iltihaplanması) gibi aniden kalp yetmezliği oluşturan ama ilaç tedavisi sonucu tamamen iyileşen hastalarda, hastalığın şiddetli seyrettiği dönemde hastanın hayata tutulabilmesi için ["iyileşmeye köprüleme" (kısa süreli kullanım)]

Kalp nakli için bekleme listesinde olan, ancak kalp beklerken kalp yetmezliği ilerleyen hastalarda [“kalp nakline köprüleme” (uzun süreli kullanım)]

Çeşitli sebeplerden (ileri yaş, ciddi böbrek, karaciğer hastalığı gibi) ötürü kalp nakli olamayacak durumda olan hastaların yaşam süresini ve kalitesini arttırmak için hayat boyu kullanım amacıyla [“hayat boyu destek” (uzun süreli kullanım) yapay kalp destek cihazları kullanılabilmektedir.

Total Yapay Kalp nedir ve kimlere uygulanır?

Total yapay kalp; hastalıklı kalbin tamamen vücuttan çıkartılıp yerine konan ve kalp yerine kan dolaşımını sağlayan dolaşım destek cihazdır.

Total yapay kalpler, kalp destek cihazlarına göre daha komplike cihazlardır, ameliyatları da daha uzun ve zordur.

Ancak total yapay kalp takılan hastalar da ameliyat sonrası süreçte benzer bir rehabilitasyon ve eğitim programına tabi tutulurlar.