Yakını Görememe (Presbiyopi)

Gözlerimizin içinde yer alan ve mercek adı verilen yapı şekil değiştirebilen bir özelliğe sahiptir. Böylelikle mercek cisimler yakına geldiğinde şişerek şeklini değiştirir ve görme kalitesini arttırır. Yakını görme bu şekilde gerçekleşir.

İnsan gözü, 40 yaşından sonra bu yeteneğini yavaş yavaş kaybetmeye başlar; yakını görememe tıp dilindeki adı ile presbiyopi durumu ortaya çıkar. Presbiyopi hastaları, cisimler 40-50 cm’den daha yakına gelince görmede zorluk yaşar, cisimleri gözlerinden uzaklaştırarak görebilirler. Bu durumda göz hekimine başvurup göz muayenesi yaptırmanız tavsiye edilir.