Tüp Bebek / IVF Merkezi

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Tüp Bebek Merkezimiz; alanında uzman hekimlerimiz, tecrübeli ve eğitimli ekibimiz ile gelişmiş cihazlara sahip laboratuvarlarımızla çocuk sahibi olmak isteyen çiftlerin kaliteli tedavi almasını hedefliyor.
Tüp bebek tedavisinin başarısında, iyi donanımlı yüksek teknolojiye sahip laboratuvarlar ve deneyimli bir ekibin koordineli çalışması büyük önem taşıyor. IVF (Tüp bebek) Merkezlerimizde bulunan; embriyoloji, androloji, endokrinoloji laboratuvarları ile endoskopik cerrahi ünitesinde, tecrübeli doktorlarımız ve geniş ekibimizle tam kapsamlı hizmet veriliyor.

Kişiye özel tedavi uygulanıyor

Bebek sahibi olmak amacıyla Tüp Bebek Merkezimize başvuran çiftler öncelikle doktoru ve merkezde görev yapan ekiple tanışıyor. Her aşamada doktoruyla birebir iletişimde olan hastalara, kişisel ilgi ve duygusal destekle kendilerini rahat ve güvende hissedeceği bir ortam sunuluyor. İlk görüşmede hasta öyküsü alınıp, varsa geçmiş tedaviler değerlendirildikten sonra gerekli tetkikler yapılıyor. Ek tetkiklere gereksinim varsa bunlar da tamamlandıktan sonra kişiye özel tedavi planlamasına geçiliyor. Bu süreci takiben yapılan işlemler ise şöyle sıralanıyor:
 • Yumurtalıkların uyarılması (Kontrollü ovaryen stimülasyon/KOS),
 • Uzun protokol,
 • Antagonist protokol,
 • Mikrodoz kısa protokol,
 • Yumurtalıkların aşırı uyarılması (OHSS),
 • Yumurta toplama (OPU),
 • Fertilizasyon embriyo kültürü,
 • Toplanan yumurtalar ve spermlerin işlemden geçirilmesi,
 • Embriyo oluşumu,
 • Tüp bebek embriyo transferi,
 • Tüp bebek embriyo dondurma,
 • Luteal destek,
 • Gebelik testi.

Tüp Bebek/IVF Merkezi’nde Hangi Tetkik ve Uygulamalar Yapılıyor?

 • Aşılama için spermin hazırlanması,
 • Blastokist kültürü (transferi),
 • Cerrahi yolla sperm elde edilmesi (TESA/TESE/micro TESE),
 • Çatlatma iğnesi,
 • Doppler ultrasonografi,
 • Embriyo dondurma (Kriyoprezervasyon),
 • Embriyo transferi,
 • Gebelik testi,
 • Hormon analizi,
 • Hormon baskılayıcı ilaçlar,
 • In Vitro Fertilizasyon (IVF),
 • Ko-kültür,
 • Lazerle yuvalama,
 • Mikroenjeksiyon (ICSI: intra citoplasmic sperm injection),
 • PGD (Preimplantasyon Genetik Tanı),
 • PGS (Preimplantasyon Genetik Tarama),
 • Primo vision,
 • Retrograd ejakülasyon testi (Ejakülasyon sonrası idrarda sperm aranması),
 • Semen analizi (Spermiyogram),
 • Sperm-testis dokusu dondurma,
 • Tanı amaçlı laparoskopi,
 • Tanısal ve operatif histeroskopi,
 • Yardımla yuvalama (Assiste hatching),
 • Yüksek mikroskopik büyütmeyle seçilmiş sperm mikroenjeksiyonu (IMSI).

Tüp Bebek/IVF Merkezimizde Hangi Bölümler Yer Alıyor?

Embriyoloji Laboratuvarı: Bu laboratuvarda, yüksek teknolojideki ekipmanlarımız, kapsamlı tesis ve donanımla  hizmet veriliyor. Embriyoloji Laboratuvarımızda; kadından alınan yumurtaların erkekten alınan spermler ile laboratuvar ortamında  birleştirilmesi işlemi olan IVF (In Vitro Fertilizasyon), yumurtanın içine sperm enjekte edilmesi işlemi yani mikroenjeksiyon ve en son aşamada, gelişen embriyolardan seçilen en kaliteli 1-2 tanesinin anne rahminin içine bırakılması ile gebelik oluşturulma işlemi olan embriyo transferi tecrübeli ellerde, özenle yapılıyor. Laboratuvarımızda verilen diğer hizmetler ise şöyle sıralanıyor:
 • Yardımlı yuvalama,
 •  Blastokist transferi ve kültürü, ko-kültür (tekrarlayan tüp bebek başarısızlığına uğrayan adaylarda kullanılan, yapay rahim olarak adlandırılan yöntem),
 • Gebelik öncesi genetik test-kromozom anomalisi tespiti,
 • Embriyo dondurma,
 • IMSI tekniği ile en kaliteli spermlerin seçilmesi işlemi.
Ayrıca Primo Vision yöntemi ile transfer edilecek embriyolar dahili kameralar ile izleniyor. Bu sayede döllenmeden embriyo transferi aşamasına kadar yaklaşık 5 gün süren embriyo gelişimi takip süreci, hızlandırılmış bir video görüntüsü şeklinde izlenebiliyor. Gerekli analizler yapıldığında, hangi embriyonun daha iyi gelişim gösterdiği ve en yüksek tutma oranına sahip olduğu ortaya çıkartılabiliyor.

Androloji Laboratuvarı: Erkek üreme sorunlarının (infertilite) tedavisiyle ilgili özel testlerin ve hizmetlerin tümü Androloji Laboratuvarımızda yapılıyor.
Bu laboratuvarda;
 • Erkek üreme potansiyelinin değerlendirilmesinde en önemli ve ilk başvurulan laboratuvar testi olan ve semen sıvısında hareketli spermleri gösteren semen analizi,
 • Semende sperm görülmeyen erkeklere uygulanan retrograd ejakulasyon testi,
 • Testis tıkanıklığı sonucu cerrahi işlem sonrası sperm elde edilmesine yönelik TESA-TESE-mikroTESE işlemleri,
 • Daha ileri zamanlarda kullanma imkanı için sperm dondurma işlemi,
 • Aşılama için sperm hazırlama işlemleri, en son teknoloji ışığında, deneyimli ekibimiz tarafından yapılıyor.

Tüp Bebek / IVF Merkezi Tıbbi Birimi Bulunan Hastanelerimiz
Tüp Bebek / IVF Merkezi biriminden
Uzman Görüşü Alın

Uzman Görüşü Alın

Adınız Soyadınız
Telefon Numarası
Eposta Adresiniz