Psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları)

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Psikiyatri Bölümü olarak bizler; uzman psikiyatrist ve psikolog kadrolarımızla ilgili alanlarda danışmanlık, yönlendirme, tanı ve tedavi hizmeti sunmak üzere buradayız.

Hastanemiz psikiyatri polikliniğinde tedavileri düzenlenen başlıca ruh sağlığı sorunları şunlardır;

1. Anksiyete (Sıkıntı - Kaygı - Endişe - Evham) Bozuklukları

Panik bozukluğu
Yaygın anksiyete bozukluğu
Sosyal fobi, özgül fobi
Obsesif - kompulsif (takıntılı - zorlantılı) bozukluk
Travma (örselenme) sonrası stres bozukluğu
Akut stres bozukluğu
2. Duygu - Durum Bozuklukları

Depresif bozukluk
Doğum sonrası depresif bozukluk
Manik - depresif bozukluk

3. Psikolojik Kökenli Ağrı Bozukluğu

4. Yeme Bozuklukları
Anoreksiya nervoza
Bulimia nervoza

5. Uyku Bozuklukları

6. Uyum Bozuklukları

7. Dürtü Kontrol Bozuklukları
Öfke kontrol bozukluğu
Trikotillomani (Saç yolma bozukluğu)
Patolojik kumar oynama
Kleptomani

8. Evlilik Sorunları

9. Cinsel İşlev Bozuklukları

10. İletişim Sorunları

11. Psikotik Bozukluklar

12. Konsültasyon - Liyezon Psikiyatrisi

13, Kanser, diyabet gibi yaşam boyu süren bedensel hastalıklarda ortaya çıkan ruhsal sorunlar.

TIBBİ BÖLÜME BAĞLI SAĞLIK REHBERİ YAZILARI