Psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları)

Kelime anlamı “psike/ruh tedavi edicisi” olan “Psikiyatri” terimi, ilk kez 1808 yılında, Alman psikiyatrist Johann Christian Reil tarafından kullanılmış.

Ruhsal bozukluklar; bireyin duygu, düşünce ve davranışlarında günlük işleyişini bozacak düzeyde sapmalar sonucu görülen belirtiler kümesi olarak belirtiliyor. Zihinsel, davranışsal, algısal ve sosyal bozuklukları kapsayan ruhsal bozuklukları tedavi eden hekimlere ise psikiyatrist deniyor.

Sizin için buradayız

Ruhsal bozukluklar; en başta önlenmesi, önlenememişse de tanısı konması, düzenli takip ve tedavisi yapılması gereken hastalıklar grubunda yer alıyor. Tıbbın diğer dalları ile iletişim içinde, çok yönlü ruhsal, zihinsel ve fiziksel değerlendirme sonucu doğru tanıya gidilerek tedavi sağlanabiliyor. Ancak ruhsal hastalıklar tedavi edilmediğinde; çoğu zaman belirtilerin kalıcı hale gelerek, yaşam şeklini ve kalitesini etkilediği ve giderek kişinin hem sosyal hem de mesleki işlevselliğini bozduğunu unutmamak gerekiyor.

Diğer yandan psikiyatriste başvurmak için mutlaka bir ruhsal hastalık olması gerekmiyor. Kimi zaman yaşanan stresli bir dönem, ilişkisel, ailevi ya da benzeri yakınmalar ve olaylarla ilgili destek ve danışmaya da ihtiyaç duyulabiliyor. Kişi bazen bu durumları sadece kendinin yaşadığını, anlattığında anlaşılamayacağını, tuhaf karşılanacağını ya da çözülemez bir durum içinde olduğunu düşünebiliyor. Oysa Grup Florence Nightingale Hastaneleri Psikiyatri Bölümü’nde görev yapan uzman psikiyatrist ve psikologlar ilgili alanlarda danışmanlık, yönlendirme, tanı ve tedavi hizmeti sunuyor.

Psikiyatri Polikliniği’nde tedavileri düzenlenen başlıca ruh sağlığı sorunları şöyle sıralanıyor:
 • Anksiyete bozuklukları
 • Panik bozukluğu
 • Yaygın anksiyete bozukluğu
 •  Sosyal fobi, özgül fobi
 • Obsesif - kompulsif (takıntılı - zorlantılı) bozukluk
 •  Travma (örselenme) sonrası stres bozukluğu
 • Akut stres bozukluğu
 •  Duygudurum bozuklukları
 • Depresif bozukluk
 • Doğum sonrası depresif bozukluk
 •  Manik-depresif bozukluk
 • Psikolojik kökenli ağrı bozukluğu
 • Yeme bozuklukları
 • Anoreksiya nervoza
 • Bulimia nervoza
 • Uyku bozuklukları
 • Uyum bozuklukları
 • Dürtü kontrol bozuklukları
 • Öfke kontrol bozukluğu
 • Trikotillomani (Saç yolma bozukluğu)
 • Patolojik kumar oynama
 • Kleptomani
 • Evlilik sorunları
 • Cinsel işlev bozuklukları
 • İletişim sorunları
 • Psikotik Bozukluklar
 • Konsültasyon - Liyezon Psikiyatrisi
 • Kanser, diyabet gibi yaşam boyu süren bedensel hastalıklarda ortaya çıkan ruhsal sorunlar.

Hangi Tetkik ve Uygulamalar Yapılıyor?

Psikiyatri Bölümümüzde, yapılan farklı tetkik ve uygulamalarla hastalara en doğru tanının konulmasına çalışılıyor. Bu kapsamda;
 • BDT (Bilişsel davranışçı terapi),
 • Benton yüz tanıma testi,
 • Boston adlandırma testi,
 • EMDR (Eye movement desentizasion and reprocessing) terapisi,
 • EMDR (Göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işleme),
 • İz sürme testi,
 • Minnesota çok yönlü kişilik envanteri (MMPI),
 • Nöropsikolojik testler,
 • Öktem sözel bellek süreçleri testi,
 • Psikolojik testler,
 • Psikoterapi,
 • Raven progresif matrislerin standart matrisler testi (RSPM),
 • Rey işitsel-sözel öğrenme testi,
 • Semantik akıcılık ve harf akıcılığı testi,
 • Stroop test,
 • Şema terapi,
 • WAIS ikili benzerlikler alt testi,
 • Wechler bellek testi,
 • Wisconsin kart eşleme testi yapılıyor.

Hangi Hastalıklar Tedavi Ediliyor?

 • Anksiyete (kaygı) bozuklukları,
 • Bipolar bozukluk,
 • Cinsel isteksizlik,
 • Cinsel terapi,
 • Depresyon,
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB),
 • Distimi (süregen depresif bozukluk),
 • Doğum sonrası (postpartum) depresyon ve agresyon,
 • Duygu durum bozuklukları,
 • Gebelik dönemi ve gebelik sonrası depresyonu,
 • Gebelik sonrası psikoz (postpartum psikoz: lohusalık psikozu),
 • Kadın ruh sağlığı,
 • Madde bağımlılığı tedavisi,
 • Majör depresyon,
 • Obsesif-kompulsif bozukluk (Takıntı hastalığı),
 • Panikatak (Panik bozukluk),
 • Posttravmatik (travma sonrası) stres bozukluğu,
 • Premenstrüel disforik bozukluk (PDB),
 • Psikolojik hastalıklar,
 • Sağlık psikolojisi,Somatoform bozukluklar,
 • Travma sonrası stres bozukluğu.

Randevu Alın