Psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları)

Psikiyatri kelime olarak psike / ruh tedavi edicisi' anlamına gelmektedir. "Psikiyatri" terimi ilk defa 1808 yılında Alman psikiyatrist Johann Christian Reil tarafından kullanılmıştır.

Ruhsal bozukluklar; bireyin duygu, düşünce ve davranışlarında günlük işleyişini bozacak düzeyde sapmalar sonucu görülen belirtiler kümesidir. Zihinsel, davranışsal, algısal ve sosyal bozuklukları kapsar. Ruhsal bozuklukları tedavi eden hekimlere ise; psikiyatrist denmektedir.

Ruhsal bozukluklara yaklaşımımız

Ruhsal bozukluklar öncelikle önlenmesi, önlenememişse de tanısı konması, düzenli takip ve tedavisi yapılması gereken hastalıklardır.

Tıbbın diğer dalları ile iletişim içinde, çok yönlü ruhsal, zihinsel ve fiziksel değerlendirme sonucu doğru tanıya gidilebilmekte ve tedavi edilebilmektedir.

Unutulmamalıdır ki ruhsal hastalıklar tedavi edilmediğinde; çoğu zaman belirtiler kalıcı hale gelir, yaşam şeklini ve kalitesini etkiler; giderek sosyal ve mesleki işlevselliği bozar.

Diğer yandan psikiyatriste başvurmak için mutlaka bir ruhsal hastalığınız olması gerekmez. Kimi zaman yaşadığınız stresli bir dönem, ilişki sorunları, ailevi sorunlar ya da benzeri yakınmalar ve olaylarla ilgili destek ve danışmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. Bazen bu durumları sadece sizin yaşadığınızı, anlattığınızda sizi anlamayacaklarını, tuhaf karşılayacaklarını ya da çözülemez bir durum içinde olduğunuzu düşündüğünüz zamanlar olabilir.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Psikiyatri Bölümü olarak bizler; uzman psikiyatrist ve psikolog kadrolarımızla ilgili alanlarda danışmanlık, yönlendirme, tanı ve tedavi hizmeti sunmak üzere buradayız.

Psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları) Hakkinda