Psikiyatri (Ruh Sağlığı ve Hastalıkları)

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Psikiyatri Bölümü olarak bizler; uzman psikiyatrist ve psikolog kadrolarımızla ilgili alanlarda danışmanlık, yönlendirme, tanı ve tedavi hizmeti sunmak üzere buradayız.
Hastanemiz psikiyatri polikliniğinde tedavileri düzenlenen başlıca ruh sağlığı sorunları şunlardır;

1. Anksiyete (Sıkıntı - Kaygı - Endişe - Evham) Bozuklukları

 • Panik bozukluğu
 • Yaygın anksiyete bozukluğu
 • Sosyal fobi, özgül fobi
 • Obsesif - kompulsif (takıntılı - zorlantılı) bozukluk
 • Travma (örselenme) sonrası stres bozukluğu
 • Akut stres bozukluğu
2. Duygu - Durum Bozuklukları
 • Depresif bozukluk
 • Doğum sonrası depresif bozukluk
 • Manik - depresif bozukluk
3. Psikolojik Kökenli Ağrı Bozukluğu

4. Yeme Bozuklukları
 • Anoreksiya nervoza
 • Bulimia nervoza
5. Uyku Bozuklukları

6. Uyum Bozuklukları

7. Dürtü Kontrol Bozuklukları
 • Öfke kontrol bozukluğu
 • Trikotillomani (Saç yolma bozukluğu)
 • Patolojik kumar oynama
 • Kleptomani
8. Evlilik Sorunları

9. Cinsel İşlev Bozuklukları

10. İletişim Sorunları

11. Psikotik Bozukluklar

12. Konsültasyon - Liyezon Psikiyatrisi
 • Kanser, diyabet gibi yaşam boyu süren bedensel hastalıklarda ortaya çıkan ruhsal sorunlar.

TIBBİ BÖLÜME BAĞLI SAĞLIK REHBERİ YAZILARI