Prof. Dr.
Reha CENGİZLİER

Prof. Dr.
Reha CENGİZLİER

Randevu Al
Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
Özel İlgi Alanları
 • Çocuk Alerji
 • Pediatrik İmmünoloji

Video

  • 2017
   Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
   Çocuk Alerji

   2016
   Dışkapı SSK Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi
   Çocuk Alerji

   2007
   Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Çocuk Alerji ve İmmünoloji

   2006
   Ufuk Üniversitesi
   Pediatri Kurucu Öğretim Üyesi

   1993
   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Pediatrik Alerji Bölümü Uzmanlık Eğitimi

   • Türk Tabipler Birliği
   • Milli Pediatri Derneği
   • Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği
   • Türk Toraks Derneği
   • Türkiye Kanser Araştırma ve Savaş Derneği
   • European Academy of Allergy and Clinical Immunology
   • Çocuk Solunum Yolları ve Kistik Fibrozis Derneği
   • Avrupa Pediatrik Allerji Sertifikası

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • 1- Cengizlier R. Allerjik hastalıklar. Çocuk hastalıklarında güncel tanı ve tedavi.   Sarıalioğlu F, Yurdakök M, Çalıkoğlu AS, Kutluk T.  (çeviri editörleri). Ankara, Güneş Kitabevi , 1992, s:1245-1274. Çeviri: Hathaway WE ,  Groothuis JR, Hay WW, Paisley JW(eds.)Current Pediatric Diagnosis and Treatment . 10th ed. Appleton&Lange,  California,1991.
   • 2- Cengizlier R. Çocuklarda astım tedavisi. In:Alerji hastalıklarında yeni ufuklar. Çocuk ve erişkinde astım ve alerji hastalıkları. ed:Kalyoncu AF. Güneş Tıp Kitabevi, Ankara , 2010,pp:77-96.
   • 3- Cengizlier R. Çocuklarda astım atak tedavisi. In:Çocuklarda alerji. Tanı ve tedavi. Ed:Nermin Güler. Selen Yayıncılık, İstanbul, 2012. S:40-50.
   • 4- Cengizlier R. Çocuklarda astım  tedavisi. In:Çocuklarda alerji. Tanı ve tedavi. Ed:Nermin Güler. Selen Yayıncılık, İstanbul, 2012. S:50-62.
   • 5- Cengizlier R. Astım epidemiyolojisi:Astım prevalansında yeni eğilimler. In:Güler N. Çocuk Sağlığında Astım. Kültür Sanat Basımevi Akademi Yayınevi İstanbul. 2015; 79-105.
   • 6- Özen A. Cengizlier R. Astımda davranışsal problemler ve psikolojik faktörler. In:Güler N. Çocuk Sağlığında Astım. Kültür Sanat Basımevi Akademi Yayınevi İstanbul. 2015; 554-574.
   • 7- Cengizlier R. Ev içi allerjenler. In: Şekerel BE. Çocukluk Çağında Alerji Astım İmmünoloji. Ada Basın Yayın Ltd. Şti. Ankara 2015; 293-298.       Medline indeksli yayınlar;