Prof. Dr. Reha CENGİZLİER Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi - Çocuk Alerji

Özel İlgi Alanları
 • Çocuk Alerji
 • Pediatrik İmmünoloji
 • Çocuk Sağlığı

Randevu Alın

Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
  • 2007
   Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Çocuk Alerji ve İmmünoloji

   2006
   Ufuk Üniversitesi
   Pediatri Kurucu Öğretim Üyesi

   1993
   Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
   Pediatrik Alerji Bölümü Uzmanlık Eğitimi

   • Türk Tabipler Birliği
   • Milli Pediatri Derneği
   • Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği
   • Türk Toraks Derneği
   • Türkiye Kanser Araştırma ve Savaş Derneği
   • European Academy of Allergy and Clinical Immunology
   • Çocuk Solunum Yolları ve Kistik Fibrozis Derneği
   • Avrupa Pediatrik Allerji Sertifikası
 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Cengizlier R. Allerjik hastalıklar. Çocuk hastalıklarında güncel tanı ve tedavi.   Sarıalioğlu F, Yurdakök M, Çalıkoğlu AS, Kutluk T.  (çeviri editörleri). Ankara, Güneş Kitabevi , 1992, s:1245-1274. Çeviri: Hathaway WE ,  Groothuis JR, Hay WW, Paisley JW(eds.)Current Pediatric Diagnosis and Treatment . 10th ed. Appleton&Lange,  California,1991.
   • Cengizlier R. Çocuklarda astım tedavisi. In:Alerji hastalıklarında yeni ufuklar. Çocuk ve erişkinde astım ve alerji hastalıkları. ed:Kalyoncu AF. Güneş Tıp Kitabevi, Ankara , 2010,pp:77-96.
   • Cengizlier R. Çocuklarda astım atak tedavisi. In:Çocuklarda alerji. Tanı ve tedavi. Ed:Nermin Güler. Selen Yayıncılık, İstanbul, 2012. S:40-50.
   • Cengizlier R. Çocuklarda astım  tedavisi. In:Çocuklarda alerji. Tanı ve tedavi. Ed:Nermin Güler. Selen Yayıncılık, İstanbul, 2012. S:50-62.
   • Cengizlier R. Astım epidemiyolojisi:Astım prevalansında yeni eğilimler. In:Güler N. Çocuk Sağlığında Astım. Kültür Sanat Basımevi Akademi Yayınevi İstanbul. 2015; 79-105.
   • Özen A. Cengizlier R. Astımda davranışsal problemler ve psikolojik faktörler. In:Güler N. Çocuk Sağlığında Astım. Kültür Sanat Basımevi Akademi Yayınevi İstanbul. 2015; 554-574.
   • Cengizlier R. Ev içi allerjenler. In: Şekerel BE. Çocukluk Çağında Alerji Astım İmmünoloji. Ada Basın Yayın Ltd. Şti. Ankara 2015; 293-298.