Görev Aldığı
Hastaneler
 • Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Işıklar Cad. No:35/A Ataşehir-İstanbul Haritada Göster
 • Part Time, Mesai Sonrası, Konsültan Çalışma

1993 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatrik Alerji Bölümünden Alerji Uzmanlığı aldıktan sonra, Ankara‘da Dışkapı SSK Çocuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Pediatrik Alerji bölümünü kurmuştur. 1994 - 2016 yılları arasında burada çok sayıda uzman yetiştirmiş, uzmanlık tezleri vererek ve düzenli eğitim programları ile ders vermiştir. 

2006 yılında kısa bir süre Ufuk Üniversitesi’nde Pediatri Kurucu Öğretim Üyesi olarak çalışmış, ardından İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde “Çocuk Alerji ve İmmünoloji” bölümünü kurmuştur. Burada Tıp Fakültesinde öğretim üyesi olarak öğrenci dersleri, Çocuk Hastalıkları Uzmanlık Eğitiminin bir parçası olarak asistan dersleri ve eğitimi, Alerji ve İmmünoloji Yan Dal eğitimi olarak Uzman dersleri ve eğitimi vermiştir. Aynı fakültede çeşitli idari ve eğitim komitelerinde görev almıştır. 

Tıp Eğitimi Ana bilim Dalında da öğretim görevlisi olmuştur. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi BCP Başhekimliği, Etik Kurul Başkanlığı ve Tıp Fakültesini temsilen Dekanla birlikte Üniversite Senato üyeliği görevlerini sürdürmüştür. 2007 yılında Avrupa Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği tarafından akredite edilmiş; çeşitli yurt içi ve yurt dışı dergilerde editöryal gruplarda yer almış, hakemlik yapmıştır. 2014 - 2016 yılları arasında Ulusal Alerji ve Klinik İmmünoloji Derneği Genel Sekreterlik görevini yürütmüştür. 

Haftada 2 sabah Florence Nightingale Ataşehir Hastanesinde görev yapmaktadır.

Bugün
 • 2017 Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
 • 2015 KadıköyŞifa Ataşehir Hastanesi
 • 2006 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Profesörlüğü
 • 2006 - 2014 Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri AD, Allerji BD başkanı, Bağdat Cad. Plk. Başhekimi (Üniversite Senato Üyesi)
 • 2006 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi
 • 1997 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Doçentliği
 • 1994 - 2006 SSK Ankara Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Allerji Departmanı
 • 1993 - 1994 T.C.Merkez Bankası Sağlık Merkezi
 • 1993 Konya 200 Yataklı Hava Hastanesi (Bedelli Askerlik Görevi)
 • 1990 - 1993 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik Allerji Yan Dal Uzmanlığı
 • 1986 - 1990 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
 • 1985 - 1993 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlıklar Eğitimi)
 • 1983 - 1985 Korgan Merkez Sağlık Ocağı, Ordu
 • 1977 - 1983 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

 • Türk Tabipler Birliği
 • Milli Pediatri Derneği
 • Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Derneği
 • Türk Toraks Derneği
 • Türkiye Kanser Araştırma ve Savaş Derneği
 • European Academy of Allergy and Clinical Immunology
 • Çocuk Solunum Yolları ve Kistik Fibrozis Derneği
 • Avrupa Pediatrik Allerji Sertifikası

Diğer Yayınlar

Kitap ve Bölüm Çevirmenliği

1- Cengizlier R. Allerjik hastalıklar. Çocuk hastalıklarında güncel tanı ve tedavi.   Sarıalioğlu F, Yurdakök M, Çalıkoğlu AS, Kutluk T.  (çeviri editörleri). Ankara, Güneş Kitabevi , 1992, s:1245-1274. Çeviri: Hathaway WE ,  Groothuis JR, Hay WW, Paisley JW(eds.)Current Pediatric Diagnosis and Treatment . 10th ed. Appleton&Lange,  California,1991.
2- Cengizlier R. Çocuklarda astım tedavisi. In:Alerji hastalıklarında yeni ufuklar. Çocuk ve erişkinde astım ve alerji hastalıkları. ed:Kalyoncu AF. Güneş Tıp Kitabevi, Ankara , 2010,pp:77-96.
3- Cengizlier R. Çocuklarda astım atak tedavisi. In:Çocuklarda alerji. Tanı ve tedavi. Ed:Nermin Güler. Selen Yayıncılık, İstanbul, 2012. S:40-50.
4- Cengizlier R. Çocuklarda astım  tedavisi. In:Çocuklarda alerji. Tanı ve tedavi. Ed:Nermin Güler. Selen Yayıncılık, İstanbul, 2012. S:50-62.
5- Cengizlier R. Astım epidemiyolojisi:Astım prevalansında yeni eğilimler. In:Güler N. Çocuk Sağlığında Astım. Kültür Sanat Basımevi Akademi Yayınevi İstanbul. 2015; 79-105.
6- Özen A. Cengizlier R. Astımda davranışsal problemler ve psikolojik faktörler. In:Güler N. Çocuk Sağlığında Astım. Kültür Sanat Basımevi Akademi Yayınevi İstanbul. 2015; 554-574.
7- Cengizlier R. Ev içi allerjenler. In: Şekerel BE. Çocukluk Çağında Alerji Astım İmmünoloji. Ada Basın Yayın Ltd. Şti. Ankara 2015; 293-298.

Medline indeksli yayınlar;

1- Kanra G, Güçsavaş M, Aydın M, Cengizlier R,  Seçmeer G, Ceyhan M. ,  Çocukluk çağı enfeksiyonlarında intravenöz seftazidimin etkinliği. (Efficacy of intravenous ceftazidime in childhood infections. Mikrobiyoloji Bülteni , 1990;  24: 226-237.
2- Göçmen A, Kiper N, Toppare M, Özçelik U, Cengizlier R, Çetinkaya F., Conservative treatment of empyema in children. Respiration 1993; 60:  182-85.
 3-Göçmen A, Özçelik U , Kiper N, Toppare M,  Kaya S,  Cengizlier R, Çetinkaya F. Short course intermiteent chemotherapy in childhood tuberculosis. Infection 1993; 21(5):324-27.
4- Cengizlier R, Saraçlar Y, Adalıoğlu G, Tuncer A.  Changes in nasal  metachromatic cells during allergen immunotherapy in children. Allergol.  Et Immunopathol, 1995; 23(3): 111-116.
5- Göçmen A, Cengizlier R,  Özçelik U, Kiper N,  Şenuyar R. Childhood tuberculosis. A report of 2205 cases. Turkish Journal of  Pediatrics. 1997; 39:149-158.
6- Cengizlier R, Saraçlar Y, Adalıoğlu G, Tuncer A. Effect of oral and inhaled  salbutamol in infants with bronchiolitis. Acta Pediatrica Japonica. 1997;  39(1):61-63.
7- Cengizlier R, Saraçlar Y, Tomaç N. Evaluation of immunotherapy  by   nasal antigen challenge . The Journal of Otolaryngology 1999; 28(4): 185-88.
8- Cengizlier R,  Demirpolat E, Tülek N, çakmak FN. Circulating ICAM-1  levels in bronchial asthma and the effect of inhaled corticosteroids.  Annals  of Allergy, Asthma &Immunology. 2000; 84(5): 539-41.
9- Cengizlier R, Uysal G, Güven MA, Tülek N. Herpetic finger infection.   Cutis     2002; 69(4): 291-92. 
10- Türktas İ, Dalgıç N, Bostancı İ, Cengizlier R. Extrathoracic airway responsiveness in children with asthma-like symptoms, including chronic persistent cough. Pediatr Pulmonol. 2002; 34: 172-180.
11- Yılmaz Ö, Öztürk F, Bakırtaş A, Cengizlier R, Türktaş İ. Exhaled carbon  monoxide levels in children with bronchial asthma. Pediatric Asthma, Allergy      &Immunology, 2003; 16(3):155-162.
12- Cengizlier R, Mısırlıoğlu ED. Evaluation of risk factors in patients diagnosed  with bronchial asthma. Allergol Immunopathol (madr.) 2006 Jan-Feb; 34 (1):4-9.
13- Başıbüyük T, Özaydın E, Cengizlier R. Nasal cytology in the diagnosis and treatment of sinusitis in atopic and nonatopic children. The Journal of Otolarygology 2006;  35(4): 255-60.
14- Doğancı T, Cengizlier R. Role of cow’s milk allergy in children with chronic constipation. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2007, 16:8-12.
15- Mısırlıoğlu ED, Cengizlier MR. Skin prick test results of child patients diagnosed as bronchial asthma.  Allergol Immunopathol (madr.) 2007 Jan-Feb; 35 (1):21-24.
16- Cengizlier MR, Arhan E. Specific immunotherapy is effective in the prevention of new sensitivities. Allergol Immunopathol 2007; 35: 44-51.
17- Cengizlier R. Çocuklarda besin alerjisi. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2007,3(9):83-88.
18- Ersoy M,  Tanalp J, Ozel E,  Cengizlier R, Soyman M.  The allergy of toothpaste: a case report. Allergol et Immunopathol 2008;36(6):368-70.
19- Cengizlier R, Hücümenoğlu S, Ozen A, Tülin Şayli R. Treatment of telangiectasia macularis eruptiva perstans with montelukast. Allergol Immunopathol (Madr). 2009.  Nov-Dec;37(6):334-6 . doi: 10.1016 / j.aller.  2009.03.010.
20- Harmancı K, Razi CH, Toyran M, Kanmaz G, Cengizlier R.  Evaluation of new sensitizations in asthmatic children monosensitized to house dust mite by specific immunotherapy.  Asian Pacific  Journal of Allergy and Immunology (2010); 28: 7-13. 
21- Kanmaz HG, Harmancı K, Razi C, Köse G, Cengizlier MR. Specific immunotherapy improves asthma related quality of life in childhood. Allergol Immunopathol (Madr.) Allergol Immunopathol (Madr). Allergol Immunopathol (Madr). 2011 Mar-Apr;39(2):68-72. doi: 10.1016/j.aller.2010.04.005.
22- Sarıçoban HE, Özen A, Harmancı K, Razi C, Zahmacıoğlu O, Cengizlier MR. Common behavioral problems among children with asthma:is there a role of asthma treatment? Ann Allergy Asthma Immunol. 2011; 106: 200-204.
23- Ozen A, Saricoban HE, Berber M, Sen N, Yesilyurt S, Ozdogan S, Cengizlier R. Association between respiratory function and bone mineral density in pubertal and prepubertal healthy children. Journal of Pediatric Sciences 2012;4(1):e120.
24- Ercan H, Ozen A, Karatepe H, Berber M, Cengizlier R. Primary school teachers’ knowledge about and attitudes toward anaphylaxis. Pediatr Allergy Immunol 2012: 23: 428–432.
25- Ercan H, Ispir T, Kirac D, Baris S, Ozen A, Oztezcan S, Cengizlier MR.      Predictors of atopic dermatitis phenotypes and severity: roles of serum      immunoglobulins and filaggrin gene mutation R501X.Allergol Immunopathol (Madr). 2013 Mar-Apr;41(2):86-93. doi: 10.1016/j.aller. 2012.03.004.
26- Food Protein-Induced Non-Immunoglobulin E-Mediated Allergic Colitis in Infants and Older Children: What Cytokines Are Involved? Ozen A, Gulcan EM, Ercan Saricoban H, Ozkan F, Cengizlier R. Int Arch Allergy Immunol. 2015;168(1):61-8. doi: 10.1159/000441471.
27- House Dust Mites Confer a Distinct Immunological Feature among Dermatitis. Baris S, Ozen A, Akdeniz T, Karakoc-Aydiner E, Aydin O, Ercan H, Ogulur I, Camcioglu Y, Cengizlier R, Demirkesen C, Yucelten D, Demirel G, Barlan IB. Iran J Allergy Asthma Immunol. 2016 Aug;15(4):264-274.