Parkinson hastalığı

Parkinson hastalığı temelde hareket bozuklukları ile seyreden bir beyin hastalığıdır. Halk arasında titreme hastalığı olarak bilinen bu hastalıkta hastaların bir kısmı giderek kötüleşir ve ellerini/kollarını rahat kullanamaz, bardakla su içemez, çatal-bıçak ile yemek yiyemez hale gelirler. Toplumdan uzak kalmayı tercih eder hale gelen Parkinson hastaları öte yandan zamanla kişisel ihtiyaçları için destek almak durumda da kalabiliyorlar.

Parkinson ve Hareket Kısıtlılığı kliniği;

 • Parkinson hastalığı erken tanısı, hastaya özel tedavi belirlenmesi
 • Parkinson sendromlarında hasta ve hasta yakınının bilgilendirilmesi
 • Parkinson hastalığında “akılcı ilaç kullanımı” için hasta ve hasta yakınının eğitimi
 • Parkinsonizm yapan diğer hastalıkların saptanması ve tedavisi
 • Parkinson hastalığında uygun hastalarda genetik çalışma
 • Orta ve ileri Parkinson hastalarında derin beyin stimülasyonu – beyin pili ameliyatları
 • Titreme- tremor ile giden hastaların tanı ve tedavisi
 • Distoni tanı, genetik çalışma ve tedavisi
 • Botulinum toksin (Botox/Dysport) tedavisi
 • Kore ile giden hastalıkların saptanması, genetik çalışma
 • Gece yaşanan hareket hastalıkları tedavisi: Gerekli hastalara gece uyku kayıtlamaları yapılarak uykunun kalitesini bozan hastalıkların saptanması ve multidisipliner tedavi belirlenmesi
 • Huzursuz bacaklar sendromu tanı ve tedavi
 • Tiklerin saptanması ve tedavi düzenlenmesi alanında hizmetler vermektedir.

Parkinson hastalığının tedavisi var mıdır?

Parkinson hastalığının ilaçla tedavisi vardır. Ancak sıklıkla bir süre sonra parkinson ilaçlarına karşı tedaviye direnç gelişmeye başlayabilmektedir. Yine Parkinson ilaçlarının istenmeyen yan etkileri de mevcut olduğu için ilaç tedavisinin deneyimli uzman hekimlerce yapılmasında fayda vardır.

Parkinson ilaç tedavisi sürecinde yan etkiler veya ilaçlara karşı gelişen direnç sebebi ile eskiden hastalar ve yakınları ’bu kadar oluyormuş’ deyip düşük hayat standartlarına razı olmak zorunda kalıyordu.

Oysa günümüzde parkinson hastalarının tedavisinde ‘derin beyin stimülasyonu’ sisteminin kullanılmasının, Parkinson hastalarının tedavisinde dönüm noktası olmuştur. "Hastaların tedavi seçenekleri artık daha çoktur.

Derin beyin stimülasyonu’ sistemi ile Parkinson hastalarının artık daha güvenli ve konforlu tedavi olabilme şansları vardır.

İyi seçilmiş uygun Parkinson hastasında ameliyat sonrası yaklaşık yüzde 60 oranında fayda görülebilir. Tek başına ihtiyaçlarını karşılayamayan ve etraflarında her zaman yardımcı birine ihtiyaç duyan hastalar yaklaşık 9 ay sonra fiziksel olarak daha yeterli hale gelebilir. Daha rahat mobilize edilen ve de ortak yaşama daha fazla katılan hastalar daha mutlu olurlar.

Son zamanlarda özellikle ilaçla tedaviye dirençli depresyon ve takıntı bozukluğu hastalarında derin beyin stimülasyonu sistemi uygulanmaya başlandı. Eldeki veriler bu hasta grubunda da oldukça iyi cevap alındığını gösteriyor. Derin beyin stimülasyonu sistemi bir ameliyat ile gerçekleştirlir ve bir takım riskleri vardır.

Parkinson hastalığı ve unutkanlık

Demans - unutkanlık Parkinson hastalığının erken bulgularından değildir. Hastalık ilerledikçe sinir hücresi kaybı korteks denilen beyin kabuğuna doğru yayılır. Her hastada bu evreye ulaşmak farklı süreler alır. Ancak eşlik eden tansiyon, diyabet ve kolestrol yüksekliğinin varlığı tabloyu hızlandırır. Parkinson unutkanlığı Alzheimer hastalığından farklıdır. Parkinson hastaları yeni bilgileri öğrenir, beyinde depolar ancak zamanı geldiğinde bu bilgileri geri çağırmakta zorluk çekerler. Bu nedenle birkaç ipucuyla hatırlayabilirler. Ancak Alzheimer hastası öğrenemez ve hastalık seyri faklıdır. Parkinson demansı saptandığında tedaviye başlanır ve genellikle tedaviden tatminkar yanıt alınır. Şunu da hatırlatmak gerekir ki ilerleyici bir hastalık olan parkinsonda yıllar geçtikte davranış ve hafızayla ilgili sorunlarla baş etmek zorlaşmaktadır.

Parkinson hastalığında tedavi nasıl olmalıdır?

Parkinson hastalığı tedavisi oluşturulurken hastanın yaş, cinsiyet, meslek, yaşam tarzı gibi özellikleri ve eşlik eden diğer hastalıkları dikkate alınır. Tedavi planları her hasta için farklıdır. Tedavinin başarısını etkileyen nöroloji uzmanı, hasta ve ailesinin uyumlu birlikteliğidir. Hastalığın evresine göre tedavi planı yeniden belirlenir. Bu aşamaların her birinde hasta ve hasta yakını bilgilendirilmeli ve iletişim halinde bulunulmalıdır. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte tedavi ekibine fizyoterapist, psikolog ve diyetisyen de katılır. Sosyal paylaşımlar, düzenli egzersiz ve beslenme hastalığın tedavisinde ilaç tedavisinin başarısını arttırır.

Parkinson hastalığında erken tanı önemli midir?

Parkinson hastalığında erken tanı önem taşır. Erken tanı ve erken tedavinin hastalığın seyrini yavaşlattığı gösterilmiştir. Erken tanı için kullanılan tam güvenilir bir laboratuar incelemesi yoktur. Ancak hastalığın erken dönemlerinde kaybolan koku duyusunu test eden “koku testleri” risk altındaki hastalara pratikte uygulanmaktadır.

El titremeleri

El titremesi - tremor farklı yaş gruplarında farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Bunlar içinde en tedirgin edeni Parkinson hastalığıdır. Parkinson hastalığında 10 hastanın yedisinde ilk şikayet el titremesidir. Yıllar içinde şikayetlere hareket yavaşlığı da eklenerek bulgular ilerlemektedir.

Ancak el titremesinin Parkinson dışında nedenleri de vardır: Tiroid bezinin fazla çalışması, bazı ilaçlar ve fazla kahve- çay tüketimi de elleri titretebilir.

Esansiyel tremor denilen bir tabloda ise yine iki taraflı el titremesi görülür. Ailede benzer yakınması olanlar genelde vardır. Tabloda bir ilerleme görülmesi beklenmez.

Ancak bazen o kadar şiddetlenir ki kişinin yazı yazmasını, imzasını, su ve çorba içmesini engeller. Kişiyi toplum içinde zor durumda bırakır. Bu hastalara ilaç tedavisi veya beyin pili tedavisi uygulanır.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz