Osteoid Osteoma

Osteoid osteoma kemiğin iyi huylu tümörüdür ve iyi huylu kemik tümörlerinin %10’unu oluşturur. Çocukluk yaş grubunda daha sık görülür. Erkeklerde kızlara oranla 2-3 kat daha fazla görülür. Genellikle uzun kemikleri tutar (kaval kemiği, uyluk kemiği, kol kemikleri). Diğer kemiklerde de nadir olarak görülmesi mümkündür.

Osteoid osteoma belirtileri nelerdir?

Osteoid osteoma genellikle ağrı ile kendini gösterir. Ağrının tipik özelliği aspirin ile geçmesidir. Ağrılar genellikle geceleri daha sık görülür. Tümör bölgesindeki ağrıya şişlik de eşlik edebilmektedir.

Osteoid osteoma tanısı nasıl konur?

Osteoid osteoma tanısı genellikle klinik muayene ve röntgen filmi ile konur. Bilgisayarlı tomografi tetkiki ile tanı netleştirilebilir ve nadiren tanıda MR tetkiki gerekebilir.

Osteoid osteoma tedavi edilmezse ne olur?

Hastalarda ağrı nedeniyle hayat kalitesinin bozulması ve ileri dönemde kemikte patolojik kemik kırığı meydana gelebilir. Bu kırık kemiğin tümör dokusu nedeniyle zayıf düşmesi sonucu kemiğe kuvvet uygulandığında meydana gelir.

Osteoid osteomanın tedavisi

Osteoid osteoma 2 şekilde tedavi edilebilir;

1. Cerrahi tedavi
2. Ameliyatsız Ablasyon Tedavisi (RF Ablasyon)

Hangi tedavi yönteminin uygulanacağına hastayı yakından tanıyan, tanı ve tedavisi ile ilgilenen bir Ortopedist ve Radyolog beraberce karar vermelidir. Bu ekibe çocuklarda pediyatri hekimlerinin de dahil olması gerekebilir.
Günümüzde radyofrekans ablasyon tekniğinin kullanımı giderek yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu yöntemle daha az normal kemik dokusu hasarı görülüp iyileşme süreci daha hızlıdır.

Radyofrekans ablasyonu nedir?

Radyofrekans Ablasyonu tıpta son 15 yıldır kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem ile zararlı vücut dokuları (örneğin tümörler, kemik çıkıntılar, bazı sinir dokuları vb gibi) yüksek ısı ile tahrip edilir - yakılır ve bu işleme ablasyon denir. Ablasyon yapılan (tahrip edilen) dokularda hücreler ölür, fonksiyon gösteremez. Sonuçta bu zararlı dokular öldürülerek, fonksiyon kaybına uğratılarak cerrahi tedavi ile eş değerde sonuçlar alınır.

Radyofrekans ablasyonunun osteoid osteomada kullanımı nasıldır?

Normal kemik dokuya daha az zarar vererek, sadece tümöral dokuyu tahrip etmesi nedeniyle osteoid osteomada RF Ablasyonu sıklıkla kullanılmaktadır. İşlem hasta genel anestezi veya spinal anestezi altındayken yapılır.