Op. Dr.
Ömer YONGA

Randevu Al
Ataşehir Florence Nightingale Hastanesi
Özel İlgi Alanları
 • Kalça ve Diz Protezi
 • Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri
 • Tümör Protezi
 • Travma
 • Artroskopi
 • Spor Yaralanmaları
 • PRP Kök Hücre

Video

  • 2017
   Kocaeli Üniversitesi
   Ortopedi ve Travmatoloji 

   2011
   Erciyes Üniversitesi
   Tıp Eğitimi

   • Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD)
   • Türk Tabipler Birliği (TTB)
   • İstanbul Tabip Odası

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Yonga Ö, Memişoğlu K, Onay T. Early and mid-term results of Tönnis lateral acetabuloplasty for the treatment of Developmental dysplasia of the hip. Joint disease and Related Surgery 2022
   • Yonga Ö, Memişoğlu K, Güven M, Kadıoğlu B, Akman B. Bilateral Patellar Tendon Rupture in an Adolescent Patient with the Presence of Osgood- Schlatter Disease: Case Report and Review of the Literature. Annals of Orthopaedics, Trauma and Rehabilitation 2022
   • Akman B, Güven M, Kadıoğlu B, Özkan NK, Yonga Ö, Özturan B. A new modification of the Trapdoor Procedure without surgical hip dislocation in the management of patients with osteonecrosis of the femoral head: A retrospective case series. Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica 2021
   • Ceylan H, Selek Ö, Inanır M, Yonga Ö, Odabas Ozgur B, Sarlak AY. External rotator sparing with posterior acetabular fracture surgery: Does it change outcome? Advances in Orthopaedics 2014
   • Tosun B, Erdemir C, Yonga Ö, Selek Ö. Surgical treatment of thoracolumbar tuberculosis: A retrospective analysis of autogenous grafting versus expandable cages. European Spine Journal 2014
   Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler
   • Yonga Ö, Kadıoğlu B, Güven M. Total diz protezinde cerrahi teknikler ve temel prensipler. TOTBİD Dergisi 2021
   Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler
   • Erol B, Topkar OM, Yonga Ö, Akgülle AH, Baysal Ö, Baykan SE. Experiences with total femur replacement for malignant bone and soft tissue tumors. 20th Asia Pacific Orthopaedic Association Congress (APOA), Free Paper, Antalya, 2018.
   • Yonga Ö, Memişoğlu K, Onay T, Early and Mid-Term Results of Tönnis Lateral Acetabuloplasty in Developmental Hip Dysplasias. Asia Pacific Orthopaedic Association Congress (APOA), Free Paper, 2020.
   • Yonga Ö, Memisoğlu K, Güven M, Kadıoğlu B, Akman B. Bilateral pure patellar tendon rupture in an adolescent patient with the presence of Osgood- Schlatter Disease: a case report. 41st SICOT Orthopaedic World Congress 2021
   Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler
   • Kadıoğlu B, Ugutmen E, Güven M, Akman B, Yonga Ö. Deplase eklem içi kalkaneus kırıklarında açık redüksiyon ve internal fiksasyon sonuçları. Kemik ve Eklem Cerrahisi Derneği Çevrimiçi Kongresi (1-4 Nisan 2021), S-145, 248-249, 2021.
   • Yonga Ö, Memişoğlu K, Onay T. Gelişimsel kalça displazilerinde Tönnis lateral asetabuloplastisinin erken- orta dönem sonuçları. Ulusal Çocuk Ortopedisi Kongresi 2020 
   • Erol B, Topkar OM, Yonga Ö, Akgülle AH, Baysal Ö, Baykan SE. Habis kemik ve yumuşak doku tümör rezeksiyonu sonrası uygulanan total femur protezi ile rekonstrüksiyon deneyimimiz. 28. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi 2018 
   • Kesemenli CC, Kayabaşı N, Yonga Ö, Abasova A, Karadeniz E. Yüksek tibial osteotomilerde implant seçimi posterior tibial slopu etkiliyor mu? 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2017 
   • Yonga Ö, Memişoğlu K, Müezzinoğlu ÜS. Güvenli çıkık yöntemiyle tedavi edilen dengesiz femur başı epifiz kayması (FBEK) olan hastalarımızın Klinik sonuçlarının değerlendirilmesi. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2015 
   • Yonga Ö, Memişoğlu K, Müezzinoğlu ÜS. Femur başı kırıklarının (Pipkin tip 1-2) güvenli çıkık yöntemiyle tedavisinin sonuçları. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2015
   • Yonga Ö, Memişoğlu K, Müezzinoğlu ÜS. Adolesan yaşta Osgood- Schlatter zemininde spontan bilateral patellar tendon avulsiyonu. 25. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2015
   • Yonga Ö, Tosun B, Selek Ö, Kantar CH. Ankilozan spondilitli hastada travmatik çok seviyeli omurga kırığı. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2014
   • Yonga Ö, Selek Ö, Erdemir. C, Tosun B. Ayak bileği kırıklarında posterior malleol kırık tespitinin radyolojik ve fonksiyonel sonuçlara etkisi. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2014
   • Selek Ö, Yonga Ö, Tosun B. Transtibial amputasyon sonrası güdükte gelişen nekrozun kas flebi ile tedavisi. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2014
   • Tosun B, Erdemir C, Yonga Ö, Kantar CH. Genişleyebilen korpektomi kafeslerinin farklı spinal etyolojilere göre sonuçları. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 2014
   • Tosun B, Yonga Ö, Erdemir C, Selek Ö. Torakolumbar tüberkülozun cerrahi tedavisinde otojen greft ile korpektomi kafeslerinin retrospektif karşılaştırması. 24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 20146