Onkoplastik Meme Kanseri Cerrahisi

Meme Kanseri Tedavisinde Onkoplastik Cerrahi

Meme kadınlar için annelik ve kadınlık sembolü olan çok özel bir organdır. Ameliyat sırasında memenin kaybı, kadınlarda vücut bütünlüğünün kaybolmasına neden olmakta ve bazı kadınlarda ciddi psikolojik sorunlar oluşturmaktadır. Günümüzde mamografik tarama ve meme kanseri farkındalığının artması ile daha erken tanı konulmakta ve uygulanan yeni ilaçlar ve radyoterapi ile hastalarının yaşam süresi çok uzamaktadır. Bu nedenle uzun süre ve sağlıklı yaşayan kadınlarda memenin güzel bir görünüm ve şekil ile korunması son derece önemli olmaktadır. Kozmetik olarak herkes tarafından güzel olarak belirlenen bir meme elde edebilmek için tümörün çıkarıldığı boşluğun komşu meme dokuları veya komşu kas dokuları ile doldurulması ve bu boşlukta çökmenin ve serum birikmesinin önlenmesi gerekir.

Onkoplastik Meme Kanseri Cerrahisi Nedir?

Meme kanseri tanısı ile ameliyat edilen hastalarda ilk hedef memenin güzel bir görünüm sağlayacak şekilde korunması olmalıdır. İyi bir kozmetik görünüm için en ideal olan hastalar küçük tümöre ve nispeten büyük memeye sahip olan hastalardır. Ameliyat öncesi Meme Cerrahisi Uzmanı tümör/meme oranına ve radyolojik bulgulara göre hastaya meme koruyucu ameliyat yapılıp yapılmayacağına karar verir. Bu kararın kesinleşmesi için ameliyat sırasında çıkarılan kanser dokusunun sınırlarının tamamen temiz olması gerekir. Bu konuda ameliyat sırasında değerlendirmeyi yapan patoloji uzmanı yardımcı olur. Tümör boyayarak kesit yapar ve sınırları mikroskop ile kontrol eder. Tümörün sınırlarının temiz olduğunu belirttikten sonra, tümörün çıkarıldığı boşluk daha sonra verilecek radyoterapiye yardımcı olmak için kliplerle işaretlenir.

Ameliyat sırasında kanserli dokunun çıkarılması sonucu ortaya çıkan boşluğun çevredeki sağlıklı meme dokusu veya komşu kas dokuları ile doldurulması sonucu güzel bir kozmetik görünüm elde edilmesine Onkoplastik Meme Cerrahisi denilir.

Onkoplastik Meme Kanseri Cerrahisi Nasıl Yapılır?

1.Tümör boşluğunun (kavite) çevresindeki sağlıklı meme dokusu ile doldurulması (Volüm Replasmanı): Tümörün çok büyük olmadığı durumlarda tümörün çıkarıldığı boşluğun çevresindeki meme dokuları cilt altı dokusundan ayrılarak boşluğun içerisine doğru kaydırılır ve eriyebilen dikişlerle bir birlerine yaklaştırılır. Bu şekilde tümör kavitesi doldurularak estetik güzel bir görüntü elde edilir.

2.Tümör boşluğunun (kavite) memenin çevresindeki kas dokuları ile doldurulması (Volüm Deplasmanı): Tümörün büyük olduğu ve memenin korunmasının güç olduğu durumlarda çoğunlukla meme başı, halkasını ve derisini koruyucu mastektomi ve implant ameliyatı uygulanmaktadır (Nipple-areola Sparing Mastektomi veya Subkutan Mastektomi). Bu ameliyat daha uzun sürmektedir. Ameliyata meme cerrahına ek olarak plastik cerrahi uzmanının da katılması gerekmektedir. Ayrıca meme derisi içerisine yerleştirilen silikon protez kadının kendi memesine ait duyguyu vermemekte ve adeta bir duvar hissi vermektedir. Bu nedenle 2010 yılından beri Florence Nightingale Hastaneleri Meme Sağlığı Merkezimiz, tümörü büyük olduğu için memesinin alınması ve protez konulması gereken hastalarda latissimus dorsi kasının bir kısmını yerleştirerek memenin korunmasını sağlıyor.

A) Mini Latissimus Dorsi Kas Flebi ile Rekonstrüksiyon (Onkoplastik Cerrahi): Tümörün çıkarıldığı boşluğu doldurmak amacıyla en çok kullanılan kas koltuk altı ile kürek kemiği arasında yer alan ve vücudumuzun en geniş kası olan latissimus dorsi kası kullanılmaktadır. Bu ameliyatı gerçekleştirmeden önce memede yer alan tümör ve bekçi lenf nodülü çıkarılır. Patolojik değerlendirmeden sonra, koltuk altında lenf bezini çıkarmak için yapılan kesi biraz uzatılır. Daha sonra latissimus dorsi kasının damarları ve siniri korunarak tümörün çıkarıldığı boşluğu dolduracak kadar bir miktarı kesilir. Kesilen kas tümörün çıkarıldığı boşluğa çekilir ve eriyen dikişlerle buraya tespit edilir.

Mini latissimus dorsi flap (mldf) ile rekonstrüksiyon amaçları:
  • İyi bir kozmetik sonuç ile memeyi koruyabilmek, 
  • Mastektomi + silikon  implant oranını azaltmak.
Mini latissimus dorsi flap (mldf) ile rekonstrüksiyon ne zaman yapılmalı?
  • Tümör çıkarıldıktan sonra geriye kalan büyük kaviteyi doldurmak
  • Hastanın memesini koruma arzusunun olması
  • Birbirine yakın birden fazla meme kanseri olması
  • Hastanın protezle ameliyatı yaptıracak ekonomik gücünün olmaması
B) Serratus Anterior Kas Flebi ile Rekonstrüksiyon (Onkoplastik Cerrahi): Meme dokusunun hemen yanında ve göğüs duvarına yapışık olan Serratus Anterior kası yine damar ve siniri korunarak yapıştığı yerden ayrılarak tümörün çıkarıldığı boşluğa doldurulur. 

Onkoplastik Meme Kanseri Cerrahisi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

Onkoplastik meme kanseri cerrahisinin avantajları nelerdir?
Onkoplastik meme kanseri cerrahisi ile tümörlerin güvenli bir şekilde çıkarılması mümkündür. Özellikle memedeki tümörlü dokunun büyük ve geniş bir alana yayıldığı vakalarda tümörün etrafındaki sağlıklı meme dokusu da çıkarıldığı için ortada çok büyük bir boşluk olmaktadır. Bu hastalarda onkoplastik meme cerrahisi yapılmadığı takdirde memenin tamamen alınması gereklidir. Aksi takdirde çok kötü bir kozmetik görünüm olacaktır. Estetik olarak buraya silikon protez de konulabilir. Ancak bunun için plastik cerrahi ekibinin de ameliyata katılması, silikon protez konulması ve ameliyat süresinin uzaması, ameliyat maliyetinin artması söz konusu olmaktadır. Meme kanserinin tedavisinde asıl amaç hastaların sağlıklı ve uzun süre yaşamalarını sağlamak olmakla birlikte, yaşam süresi çok uzun olan bu hastaların estetik olarak güzel meme yapısına sahip olmaları da oldukça önemlidir.

Onkoplastik meme kanseri cerrahisinin dezavantajları var mıdır?
Onkoplastik cerrahi, alanında meme cerrahisi konusunda uzman bir ekip tarafından gerçekleştirildiğinde sonuçlar oldukça başarılı olmaktadır. Mastektomi ve silikon implant ile kıyaslandığında operasyon süresinin daha kısa ve daha ucuz olması hastalar için önemli bir avantajdır. Ameliyat sırasında kasların kullanılması bunların olduğu yerde uyuşukluk nedeni olabilir.

Onkoplastik meme kanseri cerrahisi sonrasında süreç nasıldır?
Onkoplastik meme kanseri cerrahisinden sonra hasta ertesi gün taburcu olabilir. Ameliyat alanına yerleştirilen direnden gelen sıvı günde 25 mm kadar azalınca hasta kliniğe davet edilerek diren çıkarılır. Onkolojik cerrahi sonrası meme alınmadığı için hastaya radyoterapi gereklidir. Hastaların mutlaka doktorlarının belirlediği şekilde kontrollerini zamanında yaptırması önemlidir.
Onkoplastik Meme Kanseri Cerrahisi

Adınız Soyadınız *
GSM *
Bilgi Al