Mikozis Fungoides (MF)

Derinin T hücreli lenfomasıdır. Hastalığın tedavisinde hastalığın evresi, klinik bulgular, hastanın yaşı ve genel durumu önemlidir. Başlangıç semptomları ve histolojik olarak tanının koyulması uzun süre alabilir ve genellikle tekrarlayan biyopsiler gereklidir.

Tedavide amacımız, tümör yükünün azaltılması, semptomlarda gerileme sağlanması, yaşam kalitesinin yükseltilmesidir. Bazı olgularda hedef tam iyileşme olabilir.

Evre IA’da % 30-50, evre IB-IIA arasında % 5-10 oranında 10 yıllık iyilik dönemleri bildirilmektedir. Diğer agresif tümörlere kıyasla MF’de tam iyileşme elde edilemese bile hastalığı kontrol altında tutmak, enfeksiyona engel olmak, sistemik tedavi yan etkilerini önlemek iyi prognoz olarak değerlendirilebilir.