Mezenkimal Kök Hücre (MKH) Nedir?

Mezenkimal Kök Hücre, hücrelerin bağ dokusunda bulunan erişkin tip kök hücredir. Bu hücreler, vücutta bulundukları dokulardan hasarlı dokulara geçme yeteneğine, her ortamda farklılaşma özelliğine sahiptirler.

Yağ (adipoz) doku, kemik iliği veya göbek bağında bulunan Wharton’s Jelly’den elde edilen ve merkezimiz GMP standardındaki laboratuvarlarımızda kültüre edilerek hastaya uygulamaya hazır hale getirilen MKH’lerin, güçlü rejeneratif etkileri, yeni damar oluşturma kapasiteleri ve bağışıklık sistemi baskılayıcı/düzenleyici etkileri sayesinde çok geniş bir uygulama yelpazeleri vardır.

MKH’ler yumuşak doku defektlerinde, iyileşmeyen kronik yaralarda (diyabetik yaraları gibi), yanık izlerinin tedavisinde, periferik damar hastalıklarında (Burger, iskemik ayak gibi), tümörlü bir dokunun çıkarılması sonrası meydana gelen doku çevresi hasarlarında (mastektomi sonrası meme dolgusu gibi), yüz dolgusu, el ve yüz gençleştirme (kırışık giderme) işlemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

MKH’ler ayrıca bağışıklık sistemi baskılayıcı etkileri sebebiyle allojenik kök hücre nakillerinden sonra gelişen akut GVHD proflaksi ve tedavisinde kullanılmaktadır.

FlorenCell - MKH, cGMP koşullarında, steril alanlar içerisinde bulanan laboratuvarlarda (in-vitro) üretilmiş bir hücresel tedavi ürünüdür. Otolog ve/veya Allojeneik kullanım amaçlı üretimi yapılan, canlı, steril, apirojen ve güvenilir bir üründür.

Mezenkimal Kök Hücrelerin Özellikleri 

  • MKH’ler hem bölünerek kendi kendilerini çoğaltabilirler hem de pek çok farklı hücre tipine farklılaşabilme yeteneğine sahiptirler.
  • Mezenkimal kök hücreler, yalnızca kendi bulundukları ortamdaki hasarı onarmakla kalmayıp, başka dokulardaki hasarları da onarmak üzere hasarlı bölgelere göç edebilirler. 
  • İmmünsupresif/non-immünojenik özelliklerinden dolayı bağışıklık sistemini uyarmazlar.

     

Mezenkimal Kök Hücreler Nerelerde Bulunur?

Mezenkimal Kök Hücreler yoğun olarak göbek bağı, yağ dokusu, kemik iliği, diş pulpası, plasenta ve amniyon sıvısı gibi dokularda bulunur. 

Mezenkimal Kök Hücrelerin Klinik Kullanım Alanları 

  • MKH’ler kemik, kıkırdak, kas ve yağ dokusu gibi mezenkim hücrelerinden gelişen doku ve organların zarar görmesi sonucu oluşan hastalıkların tedavisinde kullanılır.
  • Mezenkim dokuları dışında nöron, hepatik, pankreatik dokuların hücrelerine de farklılaşabilme (transdiferansiasyon) yeteneğine sahiptirler. 
  • Güçlü immünsupresif etkilerinden dolayı, allojeneik kök hücre nakillerinden sonra gelişen akut Graft versus Host Hastalığı’nın profilaksi ve tedavisinde kullanılır.
  • Otoimmün Ensefalomyelitis, Osteogenezis İmperfecta, Romatoit Artrit, Crohn Hastalığı, Sistemik Lupus, Diyabet, Multiple Skleroz gibi otoimmün hastalıkların tedavisinde kullanılır” cümlesi, “Otoimmün Ensefalomyelitis, Osteogenezis İmperfecta, Romatoit Artrit, Crohn Hastalığı, Sistemik Lupus, Diyabet, Multiple Skleroz gibi otoimmün hastalıkların tedavisi için yapılan klinik denemeler de umut verici sonuçlar vermektedir.