Kolon Kanseri

Kolon tümörleri tüm kanserler arasında prostat, meme ve akciğerden sonra 4. sırada yer almaktadır. %90’ı 50 yaşından sonra ortaya çıkar. Tümörlerin %25’i çekum ve çıkan kolonda, %15’i transvers, %5’i inen kolonda, %25’i sigmoid kolonda, %10’u rektosigmoid bileşkede ve %20’si de rektumda görülür.
Tümörlerin %95’i “adenokarsinom” yapısındadır. %10-30 kadarı, lümene musin salgılar ve müsin içeriği %50’den fazla ise müsinöz adenokarsinom adını alır. Bazı tümörlerde nöro-endokrin değişim de görülebilir.

Kolon Kanseri Belirtileri 

Kolon kanserinde tümörün semptom verecek boyuta ulaşması ortalama 5 yıldır. Semptom vermeye başladığında hastada şu şikayetler oluşur; 

• karın ağrısı 
• halsizlik 
• şişkinlik 
• kilo kaybı 
• iştahsızlık 
• rektal kanama

Barsak tıkanması sol kolon kanserlerinde daha sık görülür. Sol kolon çapının daha dar, tümörlerin daha çok yayılım gösteren tipte olması ve bu bölgede dışkı kıvamının da daha katı olması tıkanıklık için başlıca sebeptir.

Kolon kanserleri nasıl sınıflandırılır?

Sınıflandırmada, AJCC/UICC (American Joint Comitte on Cancer/Union Internationale Centre le Cancer) TNM sistemini önermektedir. Burada T; tümörü, N; lenf nodlarını, M; metastazı temsil eder. Kanser içinde bulunduğu evreye göre prognoza sahiptir.

Kolon kanseri erken tespit edilebilir mi?

Kolon kanserinde 5 yıllık sürvinin erken evre kanserlerde %90’larda iken, ileri evrelerde %5’e düşmektedir. 50 yaş üstü erken tanı ve tarama programlarının önemi büyüktür.
Tarama programı şunları içerir; yılda bir kez gaitada gizli kan aranması, her 5 yılda bir fleksibl sigmoidoskopi, her 5 yılda bir çift kontrastlı baryumlu grafi, ya da her 10 yılda bir kolonoskopi.

Kolon Kanseri Tedavisi

Kolon kanserinde asıl tedavi küratif cerrahidir ve primer tümörün, bölgesel lenfatiklerle beraber çıkartılmasını içerir. Komşu organlara (ince barsak, dalak, üreter, mesane, uterus vb.) yayılım varsa, bu kısımların da tümörle birlikte çıkartılmasına gayret edilmelidir.
Kemoterapi, tümör büyümesini yavaşlatmak, tümör boyutunu küçültmek ve uzak metastazların gelişimini önlemek amacıyla kullanılmaktadır. Sıklıkla post-operatif dönemde (adjuvan) bazen de pre-operatif (neo-adjuvan) olarak uygulanır.


İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz

Kanserle İlgili Uzmanlarımıza Sorun
Güvenlik Kodunu Giriniz
Captcha
CaptchaResart