Kızamık

Soğuk algınlığı ve yüksek ateş ile  başlayıp, ağızda yanak  içinde  koplik lekeleri diye bilinen karakteristik lekelerle ilerleyen ve tüm  vücutta birleşmeye  meğilliciltten kabarık  olmayan  kırmızı  döküntülerle karakterize viral bir enfeksiyondur.

Kızamıkta kuluçka süresi 9-14 gündür. Bulaştırıcılık döküntüden 2-4 gün önce ve döküntüden  2-5 gün sonraya kadar devam eder.

Soğuk algınlığı şeklinde başladığından; çocukta ateş, nezle, öksürük, konjonktivit, ışığa hassasiyet görülür.

Döküntü soğuk algınlığı belirtilerinden 3-5 gün sonra, ilk önce saçlı deri sınırından başlar, akabinde gövde, kol ve bacaklara yayılır. Döküntü 5-7 gün kadar sürer.

Korunma için 9. ayını bitiren bebeklere ve ilkokul birinci sınıftaki çocuklara kızamık aşısı yapılmalıdır.

Temas sonrası ilk 72 saatte yapılacak aşı ve 6 gün içinde uygulanacak koruyucu antikor uygulaması ile hastalıktan korunulabilir.

Kızamık başka hastalıklara da neden olabilir. Bunlar arasında diyare, orta kulak iltihabi, zatüre ve ensefalit gibi komplikasyonları vardır. 

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz