Kısırlık (infertilite)

Bir yıl süre ile ortalama haftada iki kez düzenli ilişkiye girilmesine ve herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanılmamasına rağmen gebe kalınamaması infertilite (kısırlık) olarak tanımlanır.

Aşağıdaki özelliklere ve belirtilere sahip kadınlarda ise süreye bakılmaksızın tetkiklere hemen başlanılmalıdır.

  • 35 yaş ve üzerinde olunması
  • Adetlerin düzensiz ya da hiç olmaması
  • Adetler arası kanama
  • İlişki sırasında ağrı
  • Geçirilmiş üst genital sistem enfeksiyonları
  • Geçmişte apandisit ya da diğer abdominal (karın) cerrahi operasyonu

Gebe kalma şansı; birliktelik süresinin artması, ilişki sıklığı ve çiftin yaşı ile doğrudan ilişkilidir. Herhangi bir doğum kontrol yöntemi ile korunmayan çiftlerin yaklaşık % 20-25’inde ilk bir ay içinde, % 60’ında 6 ay içinde ve % 80-85’inde 1 yıl içinde gebelik oluşmaktadır. Geriye kalan % 15-20 çiftte ise infertilite problemi ile karşılaşılmaktadır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz