Karaciğer Testleri

Karaciğerin düzgün işlev sergileyip sergilemediği, bir dizi özel kan testiyle tayin edilebilir. Bu testler sayesinde akut, kronik karaciğer hastalıkları, hepatit, kolestaz (safra tıkanıklığı) gibi sorunlar rahatlıkla teşhis edilebilir.

Karaciğerin düzgün işlev sergileyip sergilemediği, bir dizi özel kan testiyle tayin edilebilir. Bu testler sayesinde akut, kronik karaciğer hastalıkları, hepatit, kolestaz (safra tıkanıklığı) gibi sorunlar rahatlıkla teşhis edilebilir.

En sık olarak gerçekleştirilen kan testleri şunlardır:

Serum Bilirubin - Yüksek bilirubin düzeyleri genelde safra akımının tıkanmasına veya safranın karaciğer tarafından işlenmesinde bir bozukluk olduğuna işaret edebilir. Bilirubin, karaciğer tarafından üretilir ve safrayla atılır.

Serum Albumin - Karaciğer tarafından üretilen bir protein olan albuminin normalin altındaki düzeyleri birçok kronik karaciğer hastalığı ve siroz ile ilişkilendirilir.

Serum Alkalen Fosfataz - Yüksek alkalen fosfataz (safrada bulunan bir enzim) düzeyleri, genellikle safra akımında bir tıkanmaya, karaciğer hasarına veya bazı kanserlere işaret eder.

Serum Aminotransferaz (transaminaz, SGOT, SGPT) - Bu enzimler hasarlı karaciğer hücrelerinden salgılanır. ALT (SGPT) ve AST (SGOT) içerir. Hepatit durumunda düzeyleri (özellikle ALT) yükselir.

Protrombin Zamanı (PT) - Bu test ile, kanın pıhtılaşması için geçen süre ölçülür. Kanın pıhtılaşması için, vitamin K ve karaciğer tarafından üretilen bir protein (protrombin) gerekir. Karaciğer hücresi hasarı ve safra akımı tıkanması, kanın uygun şekilde pıhtılaşmasını engelleyebilir.

Gamma - glutamil Transpeptidaz (GGT) - Bu enzim, karaciğerin özellikle alkolden hasar görmesi durumunda veya safra tıkanıklığında kana karışır.

Alfa - fetoprotein (AFP) - Bu protein karaciğer kanseri, kronik karaciğer hastalıklarına işaret eder.

Mitokondrial Antikorlar (AMA) - Bu antikorların varlığı, primer bilier siroz, kronik aktif hepatit ve diğer otoimmün bozukluklara işaret edebilir.

Virüs testleri

HAV IgM, HEV IgM - Hepatit A ve E virüsü kaynaklı aktif enfeksiyon saptanmasında kullanılır.
Anti HCV - HCV virüsünün varlığı belirlenir.
HCV - RNA - HCV virüsünün çoğalma miktarını belirlenir.
HBsAg, HBeAg, HBV DNA - Hepatit B virüsü (HBV) enfeksiyonunun varlığı tespit edilir.
Anti - HBs Hepatit B virüsü enfeksiyonuna karşı bağışıklık olup olmadığını gösterir.

“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”
Karaciğer Testleri biriminden
Uzman Görüşü Alın

Uzman Görüşü Alın

Adınız Soyadınız
GSM
Eposta Adresiniz