Kalp Kapak Hastalıkları Nelerdir?

Yaşamın herhangi bir döneminde, çeşitli sebeplere bağlı olarak, bu kapakların bir veya birden fazlasında darlık veya yetmezlik gibi hastalıklar çıkabilir. Kalp kapak hastalıkları  doğumsal veya kalıtsal olabilir. 

Küçük yaşta geçirilen romatizmal ateş, doğumsal ve ileri yaşlarda yıpranmaya bağlı oluşan kalp kapak hastalıklarından en sık olarak Mitral ve Aort kapak hastalıkları görülür. Daha az sıklıkta Pulmoner ve Triküspid kapak hastalığı görülür.

Dejeneratif (yıpranmaya bağlı) kalp kapak hastalıkları en sık Aort Kapakta Darlık ve Mitral kapakta yetmezlik şeklinde görülür. 70 yaş üzerinde Aort Kapak Darlığı sıklığı artmaktadır. Bu sağlıklı toplumlarda yaş ortalamasının artması ile eşgüdümlü olmaktadır.

Kalp kapakları ilgili rahatsızlık, kalp kapağının daralması sonucu kan akımının azalması veya yetmezliği sonucu kanın geriye kaçması şeklinde olabilir. Darlık veya yetmezlik tek tek görülebileceği gibi, her ikisi birden de meydana gelebilir.
Kalp kapaklarında görülen bu rahatsızlık kalbin yükünü daha fazla arttıracağı için, uzun sürmesi halinde kalbin yapısında geri dönüşü zor bozukluklara neden olabilir. 

Kardiyolojide PET MR

Miyokard Canlılığı

MR - PET kardiyak canlılığı daha iyi tespit eder ve değerlendirir, çünkü iki yöntemin kombinasyonu, miyokard infarktüsü sonrası nekroz ve canlı doku alanları arasında ayırım yapma becerisini arttırır. Bu sonuçlar hastanın bypass veya stent uygulamasında karar verdiricidir.

Myokardit/sarkoidoz/kalp tümörü

Eş zamanlı PET-MR, tanısı çok zor olan kalp iltihaplanmalarında ve tümörlerinde kullanımı giderek artmaktadır.