Kabızlık (Konstipasyon)

Kabızlık modern çağın sık rastlanılan bir hastalığıdır. Aslında hastalık değil bir durum olduğunu da söylemek mümkündür. Bazı hastalıkların belirtisi olarak karşımıza çıkabildiği gibi tek başına ve başka bir hastalık olmaksızın da görülebilir. Sık rastlanan bir sorundur ve insanlar sadece kabızlık için pek hekime başvurmazlar.

Kabızlığın tanımı çok kolay değildir. Dışkılama konusu günlük hayatta pek dillendirilmeyen bir konu olduğu için, insanlar kendilerinde kabızlık olup olmadığını net olarak değerlendiremeyebilirler.

Dışkılama konusunda her insanın kendine göre bir düzeni vardır. Örneğin üç günde bir dışkılama ile günde üç kere dışkılama arası normal kabul edilir. Ancak normal diyebilmenin önemli şartı, bu düzenin sürekli oluşudur. Örnekle açıklamak gerekirse, seneler boyu günde iki kez dışkılamış bir insan birden bire iki günde bir dışkılamaya başlarsa, iki günde bir dışkılama sıklığı normal aralıkta olmasına rağmen önemli bir sorunun göstergesi olarak kabul edilebilmektedir. Yani kişinin normal dışkılama sıklığının bilinip değerlendirilmesi önemlidir.

Kabızlık şikayetine yol açan bir diğer faktör dışkı kıvamıdır. Ne yazık ki insanlar dışkılama konusunda çok hatalı bilgilere sahiptir. Çocuklukta bilinçaltına yerleştirilmiş "pis dışkı" kavramı ne yazık ki piyasada ciddi şekilde suistimal edilmektedir. Bu şekilde kafalarda dışkının yumuşak hatta mümkünse sıvı kıvamda olması ve kişinin "içinin temizlenmesi" gerektiği fikri empoze edilmektedir.

Halbuki insan organizması katı dışkı yapmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca "pis" olarak nitelenen dışkının kalın bağırsağın iç yüzeyindeki kendi hücrelerimiz için bir besin kaynağı olduğu asla unutulmamalıdır. Kısaca toparlamak gerekirse, her kabız olduğunu söyleyen hastamızın aslında gerçekten kabız olup olmadığını tespit etmemiz gerekir.

Hekimlerimizin temel görevi gerçekten kabızlığı olan hastaları ayırt etmek, diğerlerine gerekli bilgileri verip önerileri yapmaktır.

Gerçekten kabızlığı olan hastalarda iki temel sebep vardır. Bunlardan birisi dışkı kıvamının aşırı sert oluşu diğeri de dışkının makattan dışarı atılmasındaki güçlüktür.İlk sebebe bağlı kabızlıkların çoğu Gastroenteroloji bölümünde takip ve tedavi edilirken ikinci gruptakilerin çoğu Kolorektal Cerrahinin müdahale ve tedavisine gereksinim duymaktadırlar.