İştahsızlık

İstahsızlık, halsizlik gibi genel bir şikayettir ve birçok hastalıkta görülür. Kanser başta olmak üzere birçok sistemik hastalıkta iştahsızlık görülür. İdrar yolu enfeksiyonları, böbrek hastalıkları da iştahsızlık yapabilir.

Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz