Guatr

Guatr hastalığı; tiroid bezinin normalden büyük olmasıdır.

Tiroid bezi diğer organlara baskı yapacak kadar büyüdüğünde ameliyat ile alınması önerilmektedir.

Guatr ameliyatında tiroid bezinin bir bölümü ya da tamamı alınmaktadır.

Guatr ameliyatının riskleri nelerdir?

Guatr ameliyatında iki ana risk vardır. Birincisi ses tellerine giden sinirlerin zedelenme riski, ikincisi ise tiroid bezi komşuluğunda yer alan paratiroidi bezinin (kalsiyumu düzenleyen) zedelenmesidir.

Gelişmiş cerrahi teknikleri ve tecrübeli cerrahlar sayesinde bu riskler minimuma indirilebilmektedir.

Guatr tedavisinde sonra iz kalır mı?

Guatr ameliyatı boyunda yapılan bir kesi ile gerçekleşmektedir. Dolayısıyla ameliyat sonrası boyunda 4-6 cm büyüklüğünde bir iz kalmaktadır. Kişinin tiroid bezi büyüklüğüne, cilt tipine göre bu kesi nadiren 8-10 cm’e kadar çıkabilmektedir.

Ameliyat izi genellikle boyun kat yerleri arasına saklanabilmektedir.

Guatr; tiroid bezinin büyümesidir.  Tiroid bezindeki bu büyüme bazen gözle görülür derecede olabilirken bazen de sadece ultrason gibi görüntüleme yöntemleri ile belirlenebilmektedir.

Hal arasında tiroid bezinin her türlü hastalığı guatr olarak adlandırılmaktadır. Ancak bu doğru bir nitelendirme değildir. Sadece tiroidin kanser dışındaki büyümeleri guatr  olarak değerlendirilir.

Guatr;  her zaman tiroid hormon üretimini aksatmaz. Bazen hastanın boğazında çok büyük bir guatr olmasına rağmen tiroid hormonu normal düzeyde olabilmektedir.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz