Guatr

Guatr; tiroid bezinin büyümesidir.  Tiroid bezindeki bu büyüme bazen gözle görülür derecede olabilirken bazen de sadece ultrason gibi görüntüleme yöntemleri ile belirlenebilmektedir.

Hal arasında tiroid bezinin her türlü hastalığı guatr olarak adlandırılmaktadır. Ancak bu doğru bir nitelendirme değildir. Sadece tiroidin kanser dışındaki büyümeleri guatr  olarak değerlendirilir.

Guatr;  her zaman tiroid hormon üretimini aksatmaz. Bazen hastanın boğazında çok büyük bir guatr olmasına rağmen tiroid hormonu normal düzeyde olabilmektedir.

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz