Duygu Durum Bozukluğu Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

İçindekiler
© Florence Nightingale Hastaneleri

Psikolojik rahatsızlıklar bireylerin hem sosyal hem de zihinsel sağlıklarını olumsuz yönde etkileyebilir. Halk arasında sık sık karşılaşılan bu rahatsızlıklardan biri de duygu durum bozukluğudur. Bireylerin duygusal açıdan dengesiz olmasına yol açan bu durumun kendine has belirtileri vardır. Hayat kalitesini önemli ölçüde etkileyen bu psikolojik rahatsızlık tedavi edilmediği takdirde daha ciddi psikolojik rahatsızlıklara yol açabilir. Bundan dolayı bireyde duygu durum bozukluğu belirtileri farkedildiğinde erken teşhis ve tedavi için bir uzmana danışmak önemlidir.

Duygu Durum Bozukluğu Nedir?

Duygu durum bozuklukları, duygu durumunda sürekli değişiklikler ve anormal dalgalanmalarla karakterize edilen karmaşık psikiyatrik hastalıklar grubunu ifade eder. Bu bozukluklar, bireylerin duygusal durumlarını, enerji seviyelerini ve düşünce süreçlerini etkileyerek günlük yaşamlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Duygu durum bozuklukları genellikle genetik, çevresel ve nörobiyolojik faktörlerin karmaşık etkileşimi sonucunda ortaya çıkar. Bu hastalıklar, kişinin duygusal sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir ve sosyal ilişkiler, iş performansı ve genel yaşam kalitesi üzerinde ciddi bir etki yaratabilir. Duygu durum bozukluklarının tanısı ve tedavisi karmaşıktır ve profesyonel bir psikiyatr veya psikologun gözetiminde gerçekleştirilir. Erken tanı ve etkili tedavi, bireylerin daha sağlıklı bir duygu durumu elde etmelerine ve yaşamlarını daha iyi bir şekilde idare etmelerine yardımcı olabilir. Bu hastalık uzman destek ve anlayışla yönetildiğinde bireyleri daha az etkileyerek yaşam kalitelerinin artması sağlanabilir.

Duygu Durum Bozukluğu Nedenleri Nelerdir?

Duygu bozukluklarının nedenleri çok faktörlü ve karmaşıktır. Genetik, biyolojik, çevresel ve psikolojik faktörlerin bir kombinasyonunu içerir. Duygu bozukluklarının gelişimine katkıda bulunan bazı önemli faktörler şu şekilde sıralanabilir:

 • Genetik: Aile geçmişi duygu bozukluklarının gelişiminde önemli bir rol oynar. Depresyon veya bipolar bozukluk gibi bir duygu bozukluğu öyküsü olan bireyler, kendilerinin de bu durumları geliştirme riski altındadır.
 • Nörotransmitter Dengesizlikleri: Duygu bozuklukları sıkça serotonin, dopamin ve norepinefrin gibi nörotransmitterlerin dengesizlikleri ile ilişkilendirilir. Bu nörotransmitterler duygu ve duyguları düzenlemekte kritik rol oynarlar.
 • Beyin Yapısı ve İşlevi: Belirli beyin bölgelerindeki yapısal ve işlevsel anormallikler, duygu bozuklukları ile ilişkilendirilmiştir. Bu anormallikler duygusal düzenlemeyi etkileyebilir.
 • Hormonal Değişiklikler: Hormonal dalgalanmalar, ergenlik, gebelik, doğum sonrası dönem ve menopoz gibi dönemlerde duygu bozukluklarına katkıda bulunabilir.
 • Stres ve Travma: Kronik stres, travmatik olaylara maruz kalma veya olumsuz çocukluk deneyimleri, duygu bozuklukları riskini artırabilir. Bu deneyimler beyin fonksiyonlarında ve başa çıkma mekanizmalarında değişikliklere neden olabilir.
 • Kronik Hastalık ve İlaçlar: Kronik ağrı, kanser veya tiroid bozuklukları gibi bazı tıbbi durumlar duygu durumunu etkileyebilir. Ayrıca bazı tıbbi durumları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar duygu durumunu etkileyebilir.
 • Madde Kötüye Kullanımı: Madde kötüye kullanımı, alkol ve uyuşturucu madde kötüye kullanımı, duygu bozukluklarını hem tetikleyebilir hem de kötüleştirebilir. Bu maddeler beyin kimyasını bozabilir ve değerlendirmeyi etkileyebilir.
 • Psikolojik Faktörler: Kişilik özellikleri, bilişsel desenler ve başa çıkma tarzları, duygu bozukluklarının gelişimine katkıda bulunabilir. Olumsuz düşünce desenleri, düşük özsaygı ve mükemmeliyetçilik örneğin savunmasızlığı artırabilir.
 • Çevresel Faktörler: Stresli veya destek eksikliği olan bir çevrede yaşamak, sosyal izolasyon yaşamak veya ekonomik zorluklarla karşılaşmak, duygu bozukluklarının başlangıcına veya kötüleşmesine katkıda bulunabilir.
Bu risk faktörlerine sahip olan herkesin bir duygu bozukluğu geliştirmeyeceğini ve kesin nedenin kişiden kişiye değişebileceğini unutmamak önemlidir. Ayrıca bu faktörler arasındaki etkileşim karmaşık olduğundan tek bir nedeni belirlemek zordur. Bireylerin benzersiz risk faktörlerini doğru teşhis ve kişiselleştirilmiş duygu bozuklukları tedavisi için kapsamlı bir anlayış önemlidir.

Duygu Durum Bozukluğu Belirtileri Nelerdir?

Duygu bozukluklarının belirtileri belirli bir duygu bozukluğu türüne bağlı olarak değişebilir. Ancak genel olarak kişinin duygusal durumunda ve davranışlarında önemli değişiklikleri içerir. İşte duygu bozuklukları ile ilişkilendirilen yaygın belirtiler:

 • Sürekli Hüzün veya Hırçınlık: Yaygın ve uzun süreli hüzün, umutsuzluk veya hırçınlık hissi, duygu bozukluklarının ayırt edici bir belirtisidir. Bu his genellikle günün büyük bir bölümünde neredeyse her gün mevcut olabilir.
 • İlgi veya Zevk Kaybı: Bir zamanlar keyif alınan etkinliklere azalmış ilgi veya zevk, anhedoni olarak bilinir ve yaygın bir belirtidir. Duygu bozukluğu olan kişiler hobilerden, sosyalleşmekten veya hatta temel günlük aktivitelerden ilgi kaybedebilirler.
 • İştah ve Ağırlık Değişiklikleri: İştah ve ağırlıkta önemli değişiklikler, artış veya azalma, meydana gelebilir. Bu durum istenmeyen kilo alımına veya kilo kaybına yol açabilir.
 • Uyku Bozuklukları: İnsanlar, duygu bozuklukları olan kişilerde sıklıkla uykusuzluk (uyuma zorluğu veya uykuda kalma zorluğu) veya aşırı uykulu olma (aşırı uyuma) yaşayabilirler.
 • Yorgunluk ve Düşük Enerji: Sürekli bir yorgunluk hissi ve düşük enerji, hatta bir gece tam uyku aldıktan sonra bile, yaygın bir durumdur. Bu, motivasyon eksikliğine ve günlük görevleri yerine getirmekte zorluk yaşamaya neden olabilir.
 • Değersizlik veya Suçluluk Hissi: Duygu bozukluğu olan kişiler, mantıklı bir neden olmadığında bile yoğun bir değersizlik hissi veya aşırı suçluluk hissi yaşayabilirler.
 • Konsantrasyon Güçlüğü: Bilişsel sorunlar, konsantrasyon zorluğu, karar verme güçlüğü ve şeyleri hatırlama konusundaki zorluklar gibi yaygın olarak bildirilen belirtiler arasındadır.
 • Psikomotor Huzursuzluk veya Yavaşlama: Hareketlerin huzursuz ve duramama veya tam tersi, yavaşlama ve konuşma yavaşlaması olarak kendini göstermesi, bir duygu bozukluğu belirtisi olabilir.
 • Tekrarlayan Ölüm Düşünceleri veya İntihar Düşünceleri: Sürekli ölüm düşünceleri, intihar düşünceleri veya intihar girişimleri ciddi belirtilerdir ve hemen dikkat gerektirir.
 • Manik Belirtiler (Bipolar Bozuklukta): Bipolar bozuklukta bireyler yüksek ruh hali veya mani dönemleri yaşayabilirler. Belirtiler arasında artmış enerji, azalmış uyku ihtiyacı, düşünce koşturma, ve riskli davranışlar bulunabilir.
 • Fiziksel Belirtiler: Bazı duygu bozuklukları baş ağrısı, mide ağrısı veya diğer açıklanamayan ağrılar gibi fiziksel belirtilerle ortaya çıkabilir.
Özellikle belirli bir duygu bozukluğunun türüne bağlı olan belirtiler ve bunların şiddeti büyük ölçüde değişebilir. Ayrıca duygu bozukluğu olan herkes tüm bu belirtileri yaşamayabilir ve bazı belirtiler diğerlerinden daha baskın olabilir. Doğru bir teşhis ve tedavi planı, bir kişinin belirtilerinin ve geçmişinin kapsamlı bir değerlendirmesine dayanarak nitelikli bir ruh sağlığı profesyoneli tarafından oluşturulmalıdır.

Duygu Durum Bozukluğu Çeşitleri Nelerdir?

Duygu bozuklukları bir kişinin duygu durumu ve duygusal durumunda önemli ve sürekli bozukluklarla karakterize edilen bir dizi durumu içermektedir. İşte duygu bozukluklarının yaygın türleri:
Major Depresif Bozukluk (MDB)
Sıklıkla klinik depresyon olarak adlandırılan MDB, sürekli hüzün, umutsuzluk hissi ve etkinliklere ilgi veya zevk eksikliği ile karakterizedir. Diğer belirtiler arasında iştah değişiklikleri, uyku bozuklukları, yorgunluk, değersizlik veya suçluluk hissi ve konsantrasyon zorluğu yer alabilir. MDB engelleyici olabilir ve semptomlar en az iki hafta boyunca devam ediyorsa genellikle teşhis edilir.
Bipolar Bozukluk
Bipolar bozukluk, hem depresyon hem de mani veya hipo-mani (mani'nin daha hafif bir şekli) dönemlerini içeren bir hastalıktır. Depresif fazda bireyler MDB'ye benzer semptomlar yaşarlar. Manik veya hipo-mani dönemlerinde yüksek bir ruh hali, artmış enerji, dürtüsellik ve potansiyel olarak riskli davranışlar görülür. Farklı tipleri vardır, Bipolar I ve Bipolar II gibi, manik semptomların şiddetine bağlı olarak değişir. Siklotimik Bozukluk
Siklotimik bozukluk, hipo-mani semptomları ve MDB semptomları arasında yer alan, tam mani veya depresyon kadar şiddetli olmayan periyotlarla karakterizedir. Bu ruh hali dalgalanmaları daha hafif olmakla birlikte, en az iki yıl boyunca devam eder.
Kalıcı Depresif Bozukluk (Distsimi)
Distsimi en az iki yıl süren sürekli, hafif dereceli depresyon içerir. Semptomlar MDB'den daha hafif olsa da uzun süreli olabilir ve günlük işlevi bozabilir.
Premenstrüel Disforik Bozukluk (PMDD)
PMDD adet öncesi günlerde şiddetli ruh hali bozuklukları, irritabilite ve fiziksel semptomlarla karakterize edilen bir premenstrüel sendrom (PMS) şeklidir. Bu semptomlar günlük yaşamı önemli ölçüde etkiler ve genellikle adet başladıktan sonra düzelir.
Duygu Düzensizliği Bozukluğu (DMDD)
DMDD, başkalarına göre aşırı derecede ağır olmayan şiddette şiddetli öfke nöbetleri sergileyen çocuklar ve ergenlerde genellikle teşhis edilir. Bu çocuklar sıklıkla kronik bir sinirlilik ve ruh hali dalgalanmaları yaşarlar.
Diğer Belirtilmiş ve Belirtilmemiş Duygu Bozuklukları
Bazı bireyler, belirli bir duygu bozukluğu türüne uymayan duygu belirtileri yaşayabilirler. Bu durumlarda klinisyenler genellikle bu özel sunumu yakalamak için "belirtilmiş" veya "belirtilmemiş" duygu bozukluğu teşhisi koyarlar. Bunlar en yaygın duygu bozukluğu türleri olsa da her kategori içinde çeşitlilikler ve alt türler bulunmaktadır. Duygu bozuklukları bireylerin günlük yaşamı, ilişkileri ve genel iyilik hali üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Duygu bozuklukları, sadece yaşamın zorluklarına normal duygusal tepkilerin bir sonucu değildir; bunlar genellikle profesyonel bir teşhis ve tedavi gerektiren klinik olarak tanınmış durumlardır.

Duygu Durum Bozuklukları Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Duygu bozukluklarının tedavisi genellikle belirli bozukluğun semptomlarını yönetmeyi ve hafifletmeyi amaçlayan çeşitli terapötik yaklaşımların kombinasyonunu içerir. Duygu bozukluğunun türüne ve şiddetine bağlı olarak yaklaşımın değişebileceği için en uygun tedavi planını belirlemek için bir ruh sağlığı profesyoneli ile danışmak son derece önemlidir. İşte duygu bozuklukları için yaygın tedavi yöntemleri: Psikoterapi (Konuşma Terapisi):

 • Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): BDT bireylerin duygu bozukluğuna katkıda bulunan negatif düşünce kalıplarını ve davranışları tanımlamalarına ve değiştirmelerine yardımcı olur. Depresyon ve anksiyete dahil çeşitli duygu bozuklukları için etkilidir.
 • İnterpersonal Terapi (IPT): IPT kişilerarası ilişkileri ve iletişim becerilerini iyileştirmeye odaklanır. Bu da özellikle depresyon için faydalı olabilir.
 • Diyalektik Davranış Terapisi (DDT): DDT duygu düzensizliği gibi duygu bozuklukları için duygusal düzenlemeyi ve başa çıkma becerilerini vurgular.
 • Psikodinamik Terapi: Bu tür terapi duygu bozukluklarına katkıda bulunan bilinçaltı süreçleri ve çözülmemiş çatışmaları keşfeder.
İlaç Tedavisi:
 • Antidepresanlar: Bu ilaçlar genellikle depresif bozukluklar için reçete edilir. Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI'lar), serotonin-norepinefrin geri alım inhibitörleri (SNRI'lar) ve diğer türler içerir.
 • Duygudurum Dengeleyicileri: Duygudurum dengeleyicileri bipolar bozuklukları yönetmek için kullanılır, mani ve depresif dönemlerin şiddetini önlemeye veya azaltmaya yardımcı olurlar.
 • Antipsikotikler: Bazı antipsikotik ilaçlar, psikoz veya ciddi ajitasyon semptomları içeren duygu bozuklukları için yardımcı tedavi olarak reçete edilir.
 • Anksiyete İlaçları: Bu ilaçlar, anksiyete duygu bozukluğunun önemli bir bileşeni olduğunda reçete edilebilir.
Elektroşok Terapi (EST): EST diğer tedaviler etkili olmadığında veya şiddetli depresyon veya bipolar bozukluk durumlarında düşünülür. Beynin kontrollü elektriksel uyarılmasını içerir ve kısa süreli bir nöbeti tetikleyebilir. Bu da duygu durumunun düzelmesine yol açabilir.
Transkraniyal Manyetik Uyarım (TMS): TMS diğer tedaviler depresyon için işe yaramadığında kullanılan ve beyindeki sinir hücrelerini uyarıcı manyetik alanlar kullanılan invaziv olmayan bir prosedürdür.
Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek, diğer tedavi yöntemlerini tamamlamak ve duygu bozukluklarını yönetmeye yardımcı olabilir. Düzenli egzersiz, dengeli bir diyet, yeterli uyku ve stres azaltma teknikleri, duygu durumunu olumlu etkileyebilir.
Destek Grupları: Destek gruplarına katılmak veya akran desteği sağlamak, bireylere bir topluluk ve anlayış hissi sağlayabilir ve izolasyon hissini azaltabilir. Farkındalık ve Rahatlama Teknikleri: Meditasyon, yoga ve derin nefes alma egzersizleri gibi uygulamalar, bireylerin stresi yönetmelerine ve duygularını düzenlemelerine yardımcı olabilir.
Hastaneye Yatış: Ciddi duygu bozuklukları, kendine veya başkalarına zarar verme riski yüksekse, stabilizasyon ve güvenlik için hastaneye yatış gerekebilir.
Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler: Bazı kişiler akupunktur, bitkisel takviyeler veya diyet değişiklikleri gibi tamamlayıcı terapilerden fayda görebilir. Bunlar bilimsel temelli tedavilerin yerine değil, onlarla birlikte kullanılmalıdır. Duygu bozukluklarına sahip bireylerin, duygu bozukluklarını en etkili ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmek için düzenli olarak ruh sağlığı profesyonelleri ile çalışmaları önemlidir. Tedavi planının düzenli olarak takip edilmesi ve ayarlanması, en etkili ve sürdürülebilir yönetimi sağlamak için gerekebilir.  

Bu makale size yardımcı oldu mu?
Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Duygu Durum Bozukluğu Nedir? Çeşitleri Nelerdir? ile ilgili
Randevu Talebi İçin Formu Doldurun

Randevu Talep Edin

Adınız Soyadınız
Telefon Numarası
Eposta Adresiniz

Randevu Alın

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK)"  Başvuru formuna tıklayarak indirebilirsiniz. 

Kişisel verilerin korunması,  Florence Nightingale Hastanelerimizin  en önemli öncelikleri arasındadır .Kişisel verilerin güvenliği konusunda gereken hassasiyet gösterilmekte, hasta mahremiyetine ve hastalarımıza ait her türlü kişisel verinin mümkün olan en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük önem verilmektedir. Hastalarımız yanısıra refakatçi,ziyaretçilerimiz, tüm çalışanlarımız ve işbirliğinde olduğumuz kurum ve kuruluş çalışanlarının; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Sağlanması hakkındaki yönetmelik ve ilgili mevzuatlara göre aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde Kişisel verileri korumak kurum politikası olarak benimsenmiştir.

• Kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işleme,
• Kişisel verileri doğru ve gerektiğinde güncel tutma, 
• Kişisel verileri belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme, 
• Kişisel verileri işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü işleme, 
• Kişisel verileri ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etme, 
• Kişisel veri sahiplerini aydınlatma ve bilgilendirme, 
• Kişisel veri sahiplerinin haklarını kullanması için gerekli sistemi kurma,
• Kişisel verilerin muhafazasında gerekli tedbirleri alma, 
• Kişisel verilerin işleme amacının gereklilikleri doğrultusunda üçüncü kişilere aktarılmasında, ilgili mevzuata ve KVK Kurulu düzenlemelerine uygun davranma, 
• Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesine ve korunmasına gerekli hassasiyeti gösterme,
• Kişisel verileri yasaya uygun olarak tanımlı şekil ve sürede silme ve imha etme

Amaç

Bu Politikanın ana amacı Grup Florence Nightingale  Hastaneleri tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel veri işleme faaliyeti ve kişisel verilerin korunmasına yönelik yapılanlar konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda hastalarımız, ziyaretçilerimiz, çalışanlarımız ve kurum yetkililerimiz, işbirliği içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri ve üçüncü kişiler başta olmak üzere kişisel verileri kurumumuz tarafından işlenen kişileri bilgilendirerek şeffaflığı sağlamaktır. Florence Nightingale Hastaneleri tarafından işlenen kişisel veriler verilen sağlık hizmetlerine bağlı olarak değişebilmekle birlikte otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanmaktadır. Hasta temsilcilerimiz, hekimlerimiz, sağlık profesyonellerimiz, vd. çalışanlarımız,taşeron firmalar ve çalışanları ve her türlü ticari faaliyetler içine giren firmalar; çağrı merkezimiz, internet sitesi, online hizmetler ve benzeri yollarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan sağlık verileri başta olmak üzere özel nitelikli kişisel veriler ve genel nitelikli kişisel veriler, aşağıda yer alan amaçlarla işlenebilmektedir.

Tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi; randevu hakkında hastalarımızı haberdar edebilme; hastanemizin iç prosedürlerinin planlanması ve yönetilmesi, sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma; çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme,çalışanlarımızın özlük süreçlerini ve yasal haklarını koruma, suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi; risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi; araştırma yapılması; yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi; hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapma; kimliğinizi teyit etme; yeni doğan bebek bildirimi; Hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizi teyit etme; sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketleri tarafından talep edilen her türlü bilgileri paylaşma; sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verebilme; Hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirleri alma; size sunduğumuz sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kullanımınızı analiz etme ve sağlık verilerinizi saklama; ilgili mevzuat gereği saklanması gereken sağlık verilerinize ilişkin bilgileri muhafaza etme; anlaşmalı olduğumuz kurumlarla,bankalar ve sağlık harcamaları tahsil edilen tüm kuruluşlar (kamu ve özel) size sunulan sağlık hizmetlerine ilişkin finansal mutabakat sağlanması; ilgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgileri paylaşma; hasta memnuniyetinin ölçülmesi, hasta memnuniyetinin arttırılması. 

Kişisel veriler, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve sağlık hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu çerçevede Grup Florence Nightingale Hastanelerinin sözleşmeler ve yasal yükümlülüklerini gereği gibi eksiksiz yerine getirilebilmesi amacı ile toplanır ve işlenir.

Kapsam

Bu Politika; hastalarımız, refakatçilerimiz, ziyaretçilerimiz, kurum yetkilileri, çalışanlarımızın, işbirliği ve her türlü hukuki ilişki içinde olduğumuz kişi,kuruluş ve kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin otomatik olan veya olmayan yollarla işlenen aşağıda tanımlı kişisel verilerini kapsar. 

Ad, soyad, TC Kimlik numarası, pasaport numası veya geçici TC Kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, cinsiyet, medeni hal, hastaneye özel protokol numarası ve hastaları tanımlayan diğer kimlik verileri; adres, telefon numarası, elektronik posta adresi vb iletişim verileri, ödeme ve faturalama bilgileri gibi finansal veriler; elektronik olan veya olmayan yöntemlerle edinilebilecek sesli ve dijital bilgiler; tüm tıbbî teşhis, muayene, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere genel ve özel nitelikli kişisel veriler; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin veriler  ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileri, internet siteleri  üzerinden gönderilen sağlık ve kimlik verileri,görsel (digital olan ve digital olmayan) tüm kayıtlar  

Kişisel veri sahipleri gruplarına göre bu politikanın uygulama kapsamı Politikanın tamamı olabileceği gibi (örneğin hastalarımız gibi); yalnızca bir kısım hükümleri de (örneğin yalnızca çalışanlarımız,tedarikçilerimiz  vb) olabilecektir

Online hizmetlerini kullanmak üzere çağrı merkezi veya internet sitesi kullanıldığında ,kurum içi intranette ,eğitim, hastanenin düzenlemiş olduğu etkinliklere katılımda veya internet sayfaları ziyaret edildiğinde  de kişisel veriler işlenebilecektir.

Tanımlar

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza
Anonim Hale Getirme:  Kişisel verinin, kişisel veri niteliğini kaybedecek ve bu durumun geri alınamayacağı şekilde değiştirilmesidir. Örneğin maskeleme, toplulaştırma, veri bozma vb. tekniklerle kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi
İşbirliği İçerisinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri: Kurumumuzun her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu kurumlarda (iş ortağı, tedarikçi gibi, ancak bunlarla sınırlı olmaksınız) çalışan, bu kurumların hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, gerçek kişiler
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem
Kişisel Veri Sahibi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin hastalar ve çalışanlar
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin ad soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası, banka hesap numarası vb.
Hasta: Kurumumuza tetkik,tedavi için müracaat edip ayaktan ya da yatarak tedavi gören kişi
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli veriler
Kurum Yetkilisi: Kurumun Genel Müdürü ve diğer yetkili gerçek kişiler
Üçüncü Kişi: Kurumumuzun yukarıda bahsi geçen taraflarla arasındaki ticari işlem güvenliğini sağlamak veya bahsi geçen kişilerin haklarını korumak ve menfaat temin etmek üzere bu kişilerle ilişkili olan üçüncü taraf gerçek kişiler (Örneğin hizmet alınan firma çalışan veya yetkilileri, Refakatçi vb)
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir. Örneğin Kurumumuzun verilerini tutan bilişim firması, hasta verilerini sisteme giren tüm çalışanlar
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi
Ziyaretçi: Kurumumuzun sahip olduğu fiziksel alanlara çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi ziyaret eden gerçek kişiler

Politikanın ve İlgili Mevzuatın Uygulanması

Kişisel verilerin işlenmesi ve korunması yürürlükte bulunan ilgili kanuni düzenlemeler çerçevesinde yürütülür. Florence  Nightingale Hastaneleri Kişisel Verilerin Korunması Politikası güncel yönetmeliklerle uyumlu olarak hazırlanmıştır.

Politika, ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kurallar çerçevesinde Florence Nightingale Hastaneleri uygulamaları ile entegre edilerek oluşturulmuştur. KVK Kanunu’nda öngörülen yürürlük sürelerine  bağlı kalarak gerekli hazırlıklarını yürütmektedir.Yukarıda belirtilen kişisel veriler gerektiğinde 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri vb. mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek , hastanelerimize ve/veya tedarikçilerimize ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerine nakledilecektir. Sonuç olarak Kişisel veriler kurum prosedürlerinde tanımlı yasal sürelere uygun olarak hem dijital hem de fiziki ortamda korunacaktır.

Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

Kurumumuz, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için optimum  güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

Kurumumuz tarafından KVK Kanunu’nun 12nci maddesi uyarınca “veri güvenliğini” sağlamaya yönelik alınan aksiyonlar ve tedbirler aşağıda belirtilmektedir.

• Kurumumuz, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik olanaklar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari önlemleri almaktadır. Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVKK hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır. 
• Kurumumuz, kişisel verilerin tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için teknik ve idari tedbirler almaktadır. 
• Kurumumuz, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesi, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlenmesi ve verilerin hukuka uygun muhafazasını sağlanması konusunda kişisel verileri aktarmış olduğu iş ortakları ve tedarikçiler gibi veri işleyen kurumlar olarak farkındalıkları arttırmaktadır.
• Kurumumuzun veri sorumlusu olarak kişisel verileri işlerken uymak zorunda olduğu yükümlülükler ve bu konuda geliştirdiği hukuksal, idari ve teknik tedbirlere uyma zorunluluğu Kurumumuzun tedarikçi, iş ortağı gibi çeşitli sıfatlarla ilişkide olduğu veri işleyen kurumlara veri işleme konusunda gerçekleştirdikleri faaliyetin niteliğiyle uyumlu bir şekilde sözleşmeler yapılmaktadır
• Kurumumuz kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları Kurumun iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.
• Kurumumuz, KVK Kanunu’nun 12nci maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. 
Veri Sahibinin Hakları; Hak Talep Etme, İletişim Kanalları ve Veri Sahiplerinin Taleplerinin Değerlendirilmesi
Kurumumuz, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13üncü maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir. 

Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini yazılı olarak şahsen başvuru ile ve özel yetkili vekaletname ile Kurumumuza iletmeleri durumunda Kurumumuz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır. Kişisel veri sahipleri;

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

KVK Kanunu’nun 13üncü maddesinin 1inci fıkrası gereğince yukarıda belirtilen hakların kullanılması ile ilgili talebin “yazılı” olarak Kurumumuza (veri sorumlusuna) iletilmesi gerekmektedir.

KVK çerçevesinde belirtilen  hakların kullanılması için, kimliği tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istenilen haklara yönelik açıklamalarla birlikte talebin, Kanunun 11inci maddesinde belirtilen hangi hakkın kullanımına ilişkin olduğunun da belirtilerek kurumumuza iletilmesi; Talebe ilişkin başvurunun daha hızlı ve etkili bir şekilde cevaplandırılmasını sağlayacaktır. 

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

Florence Nigtingale Hastaneleri, kişisel verileri teknik ve idari olanakları ile titizlikle korumaktadır. Hastanemiz tarafından alınan güvenlik önlemleri, teknolojik olanaklar, olası riskler göz önünde bulundurularak optimum düzeyde sağlanmaktadır.

Bir grup kişisel veri, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle KVK Kanununda “özel nitelikli kişisel veri” olarak tanımlanmıştır.

Bu veriler ; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.
 
KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen yukarıda tanımlı  verilerin korunmasında hassasiyetle davranılmaktadır.

Kişisel Veri Sahibinin Aydınlatılması ve Bilgilendirilmesi
 
KVK Kanunu’nun 10uncu maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerini aydınlatmaktadır. Bu kapsamda Kurumumuz tarafından kişisel veri sahiplerine kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında Kurumumuzun kimliğini, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceğini, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile kişisel veri sahibinin KVK Kanunu’nun11inci maddesi kapsamında sahip olduğu haklarla ilgili aydınlatma yapmaktadır.

Anayasa’nın 20nci maddesinde herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 11inci maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Kurumumuz bu kapsamda, Anayasa’nın 20inci ve KVK Kanunu’nun 11inci maddelerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

Kurumumuz kişisel veri sahipleri ile ilgililere ,kişisel verilerin korunmasındaki kurum politikasını, çeşitli kamuoyuna açık dokümanlarla duyurarak, kişisel veri işleme faaliyetlerinde ilgilileri bilgilendirmeyi ve bu çerçevede hesap verilebilirliği ve şeffaflığı sağlamaktadır. Ayrıca Kurumumuz ilgili kişileri; kişilerin “açık rıza” sına başvurduğu zamanlar başta olmak üzere, kendi faaliyetleri ve kanundaki maddeler hakkında farklı yöntemlerle de bilgilendirmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kurumumuz, Anayasa’nın 20nci maddesine ve KVK Kanunu’nun 4ncü maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; doğru ve güncel ,hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. 

Kurumumuz kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza etmektedir.
Kurumumuz, Anayasa’nın 20nci ve KVK Kanunu’nun 5inci maddeleri gereğince, kişisel verileri, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin KVK Kanunu’nun 5inci maddesindeki şartlardan bir veya bir kaçına dayalı olarak işlemektedir. 

Kurumumuz, KVK Kanunu’nun 6ncı maddesine uygun olarak özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi bakımından öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. 

Kurumumuz, KVK Kanunu’nun 8inci ve 9uncu maddelerine uygun olarak, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve KVK Kurulu tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

Kişisel Verilerin Mevzuatta Öngörülen İlkelere Uygun Olarak İşlenmesi

Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme

Kurumumuz; kişisel verilerin işlenmesinde yasal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Kurumumuz, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate almaktadır, kişisel verileri amacın dışında kullanmamaktadır.

Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

Kurumumuz; kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi yasal menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlayacak gerekli önlemleri almaktadır.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

Kurumumuz, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Kurumumuz, kişisel verileri sunmakta olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar işlemektedir. Kurumumuz tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan bildirilmektedir.

İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

Kurumumuz, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır. Örneğin sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmemektedir.

İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme

Kurumumuz, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda, Kurumumuz öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Kurumumuz tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Kişisel verilerin korunması Anayasal bir haktır. Anayasa'nın 20nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince, kişisel veriler ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilecektir. Kurumumuz bu doğrultuda ve Anayasa’ya uygun bir biçimde; kişisel verileri, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlemektedir.

Kurumumuz tarafından kişisel verilerin işlenmesine yönelik hukuki dayanaklar farklılık gösterse de, her türlü kişisel veri işleme faaliyetinde 6698 sayılı Kanun’un 4ncü maddesinde belirtilen genel ilkelere uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel veri sahibinin açık rıza vermesi, kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesine olanak tanıyan hukuki dayanaklardan yalnızca bir tanesidir. Açık rıza dışında, aşağıda yazan diğer şartlardan birinin varlığı durumunda da kişisel veriler işlenebilir. Kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı aşağıda belirtilen şartlardan yalnızca biri olabildiği gibi bu şartlardan birden fazlası da aynı kişisel veri işleme faaliyetinin dayanağı olabilir. İşlenen verilerin özel nitelikli kişisel veri olması halinde; aşağıda yer alan şartlar uygulanır.

• Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması
• Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi 
• Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması 
• Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
• Kurumun Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
• Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi
• Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
• Kurumumuzun Meşru Menfaati için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kurumumuz tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli ”olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

KVK Kanunu’nun 6ncı maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli” olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

KVK Kanunu’na uygun bir biçimde Kurumumuz tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

• Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
• Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
• Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlar da öngörülen hallerde,
• Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir. 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kurumumuz hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, kurumlara, grup şirketlerine, üçüncü gerçek kişilere) aktarabilmektedir. Kurumumuz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8inci maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Kişisel verileriniz, Kanun ve diğer mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Grup Florence Nightingale Hastaneleri,Tıp Merkezleri,Grup Şirketleri, Üniversiteler, Sağlık Bakanlığı, bağlı alt birimleri ve aile hekimliği merkezleri, özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik ve hayat sigortası ve benzeri), Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, mahkemeler ve bununla bağlı kalmamak kaydıyle tüm kamu kurum ve kuruluşları, tıbbi teşhis için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri ve sağlık hizmeti sunan üçüncü kişiler, hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, bağlı olduğunuz ve/veya çalışmakta olduğunuz kurum, avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, yurt içindeki veya yurt dışındaki sistemlere ve/veya Hastane’mizin bağlı bulunduğu şirketler topluluğu bünyesindeki şirketler, hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, destek hizmet sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için Hastanemize yazılı olarak başvurabilirsiniz) ile paylaşılabilecektir.  

Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması

Grup Florence Nightingale Hastaneleri kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini dış ülkelerin sözleşmeli özel ve resmi kuruluşlarına ,yabancı sağlık ve sigorta kuruluşlarına, tıbbi zorunluluk gereği paylaşılması gereken hizmet sağlayıcı kuruluşlara aktarabilmektedir. Kurumumuz tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke) aktarılmaktadır. Kurumumuz bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9uncu maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Bina, Tesis Girişleri İle Bina Tesis İçerisinde Yapılan Kişisel Veri İşleme Faaliyetleri İle İnternet Sitesi Ziyaretçileri

Kurumumuz tarafından güvenlik amacıyla kamera ile izleme faaliyeti yürütülmesinde KVK Kanunu’n da yer alan düzenlemelere uygun hareket edilmektedir.
Kurumumuz binalarında ve tesislerinde güvenlik kamerasıyla izleme faaliyeti ile hasta,personel ,ziyaretçi,tedarikçi firma çalışanlarının giriş çıkışlarının takibine yönelik kişisel veri işleme faaliyetinde bulunulmaktadır.

Güvenlik kameraları kullanılması ve misafir giriş çıkışlarının kayıt altına alınması yoluyla Kurumumuz tarafından kişisel veri işleme faaliyeti yürütülmüş olmaktadır.
Bu kapsamda Kurumumuz Anayasa, KVK Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak hareket etmektedir.

Kurumumuzun bina, tesis girişlerinde ve tesis içerisinde kamera ile izleme sistemi vasıtasıyla ziyaretçilerimizin görüntü kayıtları ve gerekli yerlerde ses kayıtları alınmaktadır.

Kurumumuz, güvenlik kamerası ile izleme faaliyeti kapsamında; sunulan hizmetin kalitesini artırmak, güvenilirliğini sağlamak, kurumun, hasta ve çalışanların  diğer kişilerin güvenliğini sağlamak ve hastaların  aldıkları sağlık hizmeti ve diğer hizmetlere ilişkin menfaatlerini korumak gibi amaçlar taşımaktadır.
Kurumumuz tarafından yürütülen kamera ile izleme faaliyeti, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak sürdürülmektedir.
Dijital ortamda kaydedilen ve muhafaza edilen kayıtlara sadece yetkilendirilmiş kurum çalışanlarının ve/veya tedarikçi firma çalışanlarının  erişimi bulunmaktadır. Canlı kamera görüntülerini ise, dışarıdan hizmet alınan güvenlik görevleri izleyebilmektedir. 
Kamera kayıtları 2 ay süreyle saklanmaktadır.
Kurumumuz tarafından KVK Kanunu’nun 12nci maddesine uygun olarak, kamera ile izleme faaliyeti sonucunda elde edilen kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.
Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonimleştirilmesi Şartları
Türk Ceza Kanunu’nun 138inci maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7nci maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kurumumuzun ilgili prosedürlerine istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.
Bu kapsamda Kurumumuz ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte, görevlendirmekte ve farkındalıklarını arttırmaktadır.
Kurumumuz binalarına gelen kişilerin isim ve soyadları elde edilirken ya da Kurum nezdinde asılan ya da diğer şekillerde misafirlerin erişimine sunulan metinler aracılığıyla söz konusu kişisel veri sahipleri bu kapsamda aydınlatılmaktadırlar. 
Kurumumuz tarafından güvenliğin sağlanması ve bu Politikada belirtilen amaçlarla; Kurumumuz tarafından Bina ve Tesislerimiz içerisinde kalınan süre boyunca talep eden Ziyaretçilerimize internet erişimi sağlanabilmektedir. Bu durumda internet erişimlerine ilişkin log kayıtları 5651 Sayılı Kanun ve bu Kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümlerine göre kayıt altına alınmakta; bu kayıtlar ancak yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilmesi veya Kurum içinde gerçekleştirilecek denetim süreçlerinde ilgili hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işlenmektedir.
Bu çerçevede elde edilen log kayıtlarına yalnızca sınırlı sayıda Kurum çalışanının erişimi bulunmaktadır. Bahsi geçen kayıtlara erişimi olan Kurum çalışanları bu kayıtları yalnızca yetkili kamu kurum ve kuruluşundan gelen talep veya denetim süreçlerinde kullanmak üzere erişmekte ve hukuken yetkili olan kişilerle paylaşmaktadır. Kayıtlara erişimi olan sınırlı sayıda kişi gizlilik taahhütnamesi ile eriştiği verilerin gizliliğini koruyacağını beyan etmektedir.
Kurumumuz sahibi olduğu internet sitelerinde; bu siteleri ziyaret eden kişilerin sitelerdeki ziyaretlerini ziyaret amaçlarıyla uygun bir şekilde gerçekleştirmelerini temin etmek; kendilerine özelleştirilmiş içerikler gösterebilmek ve çevrimiçi tanıtım faaliyetlerinde bulunabilmek maksadıyla teknik vasıtalarla site içerisindeki internet hareketleri kaydedilmektedir.
Kurumumuzun yapmış olduğu bu faaliyetlere ilişkin kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin detaylı açıklamalar ilgili internet sitelerinin “İnternet Sitesi Gizlilik Politikası ” metinleri içerisinde yer almaktadır.

Politikanın Yürürlüğe Girmesi

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası 01.04.2018 tarihinde yürürlüğe girer. Politikanın tamamının veya belirli maddelerinin yenilenmesi durumunda Politikanın yürürlük tarihi yenilenen madde için o maddenin revize edildiği tarihtir. 

Politika, Kurumumuzun internet sitesinde(http:// www.florence.com.tr ) yayımlanır.