Dr. Öğr. Üyesi
Tuba KAYAN TAPAN

Dr. Öğr. Üyesi
Tuba KAYAN TAPAN

Randevu Al
İstanbul Florence Nightingale Hastanesi
Özel İlgi Alanları
 • Astım ve Koah Hastalıklarında Beslenme
 • Diyabette Tıbbi Beslenme
 • Obezite

Video

  • 2012 
   Başkent Üniversitesi 
   Doktora 

   2012 
   İstanbul Bİlim Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 
   Yüksek Lisans 

   2008
   İstanbul Bİlim Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü
   Öğretim Üyesi

   2007
   Şişli Florence Nightingale Hastanesi
   Klinik Diyetisyenliği
   2007
   Başkent Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü 
   Burslu Mezun 

   • Türkiye Diyetisyenler Derneği
   • TEGEV

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   •  1.Yaşamda Sağlık, Sağlıkta Kalite ve Hemşirelik, Sağlıklı Beslenme, Sözel Bildiri, 05. 2013
   • 2.Hemodiyalizde Beslenme, Diyaliz El Kitabı; Nobel Tıp Kitapevi, 03.2013
   • 3. Obezite Sempozyumu ve Obezite ile Savaş Platformu, Davranış Değişikliği Tedavisi, Sözel Bildiri; Türkiye Diyabet ve Obezite Vakfı,03.2013
   • 4.4. Uluslararası Hasta Hakları Kongresi, Hasta Hakları İhlal Sebepleri, Sözel Bildiri, Sağlık Akademisyenleri Derneği, 11.2013
   • 5.5. Akademik Geriatri Kongresi, Geriatri Polikliniğinde Takip Edilen Yaşlı Hastalarda Malnutrisyon Riskleri ve Eşlik Eden Faktörler, Sözel Bildiri, Akademik Geriatri Derneği, 05. 2013
   • 6. 8. Uluslararası Beslenme ve Dİyetetik Kongresi, Akciğer Hastalarının Hastalık Evreleri ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi, Poster Bildirisi, 04. 2012
   • 7.18. European Congres on Obesity, Food Consumption and Chronic Pulmonary Diseases, Poster Bildirisi, 02. 2012  
   • 1.5. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Katılım Belgesi
   • 2.1. Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kongresi Katılım Belgesi, 2006
   • 3.Yetişkinlerde Ağırlık Yönetimi Programı Katılım Belgesi ve Sertifikası, 2007
   • 4.Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri, 2007 Katılım Belgesi
   • 5.6. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Katılım Belgesi, 04. 2008
   • 6. 6. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Karbonhidrat Sayımı Sertifikası, 04. 2008
   • 7.7. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Katılım Belgesi, 05. 2010
   • 8.7. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Bebek ve Çocuk Beslenmesi Kursu Sertifikası, 05. 2010
   • 9. Klinik Beslenmede Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, 04. 2010
   • 10.Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Eğitim Programı Sertifikası, 06. 2010
   • 11.2011 ECO Avrupa Obezite Kongresi Katılım Belgesi, 05, 2011
   • 12. Klinik Nurisyon Mercek Altında’ Türkiye Diyetisyenler Derneği Eğitim Kursu Sertifikası
   • 13.Onkoloji Diyetisyenliği Kursu, 2. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu, 02. 2012
   • 14.8. European Congres On Obesity Katılım Belgesi, 02. 2012
   • 15.Klupler Birliği ile Barillanın Anlaşması Çerçevesinde Antalya Spor İle Beslenme Eğitimi 04. 2012
   • 16.8. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Katılım Belgesi, 04. 2012
   • 17.5. Akademik Geriatri Kongresi Katılım Belgesi, 05. 2012
   • 18.5. Uluslararası Beslenme ve Kanser Kongresi, 10. 2012
   • 19.4. Uluslararası Hasta Hakları Kongresi, 11. 2012
   • 20.Obezite Sempozyumu Ve Obezite Ile Savaş Platformu, 03. 2013
   • 21.Yaşamda Sağlık, Sağlıkta Kalite ve Hemşirelik, 05. 2013   
   • Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Eğitim Programı, 06. 2010, Eğitici
   • Türkiye Futbol Federasyonu Masörlerde Eğitim Programı, 04. 2013, Sıvı Tüketimi Eğitici Sertifikalar