• Gestasyonel Diyabette Beslenme
 • Astım ve Koah Hastalıklarında Beslenme Tedavisi
 • Obezite
 • Diyabette Tıbbi Beslenme Tedavisi
 • Kanser ve Beslenme
 • Enteral ve Parenteral Beslenme Tedavisi
 • Sporcu Beslenmesi
 • Yeme Bozukluklarında Beslenme

2007 yılında Başkent Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü´nden burslu olarak mezun olmuştur. 2012 İstanbul Bİlim Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü´nde Yüksek Lisansını tamamlamıştır. 2012 yılından beri Başkent Üniversite’sinde Doktora yapmaktadır.

2007 yılında Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde Klinik Diyetisyenliği görevine başlamıştır. 2008 ve 2012 yılları arasında Florence Nightingale-Eureko Sigorta kapsamında beslenme danışmanlığı hizmeti vermiştir. 2011 - 2013 yılları arasında Galatasaray Akademi’de 07-18 yaş sporcuların ölçümleri ve beslenme alışkanlıkları değerlendirdi . 2008-2012 yılları arasında Avrupa Florence Nightingale Hastanesi’nde  Beslenme ve Diyet Hizmetlerinin yapılandırılmasını yaptı. 2008 yılında İstanbul Bİlim Üniversitesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü´nde Öğretim Üyesi olarak göreve başlamış ve halen aynı bölümde ders vermektedir.

Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde yatan hastaların ve obezite ve sağlıklı yaşam polikliniğine başvuran hastaların tıbbi beslenme tedavisi ile Florence Nightingale Hastanesi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Bedii Gorbon Kanser Merkezi’nde yatan hastaların tıbbi beslenme tedavisi ile ilgilenmektedir.

 • Türkiye Diyetisyenler Derneği
 • TEGEV

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1.Yaşamda Sağlık, Sağlıkta Kalite ve Hemşirelik, Sağlıklı Beslenme, Sözel Bildiri, 05. 2013

2.Hemodiyalizde Beslenme, Diyaliz El Kitabı; Nobel Tıp Kitapevi, 03.2013

3. Obezite Sempozyumu ve Obezite ile Savaş Platformu, Davranış Değişikliği Tedavisi, Sözel Bildiri; Türkiye Diyabet ve Obezite Vakfı,03.2013

4.4. Uluslararası Hasta Hakları Kongresi, Hasta Hakları İhlal Sebepleri, Sözel Bildiri, Sağlık Akademisyenleri Derneği, 11.2013

5.5. Akademik Geriatri Kongresi, Geriatri Polikliniğinde Takip Edilen Yaşlı Hastalarda Malnutrisyon Riskleri ve Eşlik Eden Faktörler, Sözel Bildiri, Akademik Geriatri Derneği, 05. 2013

6. 8. Uluslararası Beslenme ve Dİyetetik Kongresi, Akciğer Hastalarının Hastalık Evreleri ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi, Poster Bildirisi, 04. 2012

7.18. European Congres on Obesity, Food Consumption and Chronic Pulmonary Diseases, Poster Bildirisi, 02. 2012

 

Aldığı Ödüller ve Sertifikalar

 

 

1.5. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Katılım Belgesi

2.1. Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kongresi Katılım Belgesi, 2006

3.Yetişkinlerde Ağırlık Yönetimi Programı Katılım Belgesi ve Sertifikası, 2007

4.Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri, 2007 Katılım Belgesi

5.6. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Katılım Belgesi, 04. 2008

6. 6. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Karbonhidrat Sayımı Sertifikası, 04. 2008

7.7. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Katılım Belgesi, 05. 2010

8.7. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Bebek ve Çocuk Beslenmesi Kursu Sertifikası, 05. 2010

9. Klinik Beslenmede Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu, 04. 2010

10.Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Eğitim Programı Sertifikası, 06. 2010

11.2011 ECO Avrupa Obezite Kongresi Katılım Belgesi, 05, 2011

12. Klinik Nurisyon Mercek Altında’ Türkiye Diyetisyenler Derneği Eğitim Kursu Sertifikası

13.Onkoloji Diyetisyenliği Kursu, 2. Ulusal Sağlıklı Yaşam Sempozyumu, 02. 2012

14.8. European Congres On Obesity Katılım Belgesi, 02. 2012

15.Klupler Birliği ile Barillanın Anlaşması Çerçevesinde Antalya Spor İle Beslenme Eğitimi 04. 2012

16.8. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik Kongresi Katılım Belgesi, 04. 2012

17.5. Akademik Geriatri Kongresi Katılım Belgesi, 05. 2012

18.5. Uluslararası Beslenme ve Kanser Kongresi, 10. 2012

19.4. Uluslararası Hasta Hakları Kongresi, 11. 2012

20.Obezite Sempozyumu Ve Obezite Ile Savaş Platformu, 03. 2013

21.Yaşamda Sağlık, Sağlıkta Kalite ve Hemşirelik, 05. 2013

 

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

Eğitim Toplantıları ve Sempozyumlar

 

 • Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Eğitim Programı, 06. 2010, Eğitici
 • Türkiye Futbol Federasyonu Masörlerde Eğitim Programı, 04. 2013, Sıvı Tüketimi Eğitici Sertifikalar