Çocukta Fallot Tetralojisi

Fallot Tetralojisinde kalp ve damarlarda birkaç problem bir arada bulunur. Akciğer atardamarında darlık (PS), kalpte karıncıklar arasında açıklık-delik (VSD) ve ana atardamarın yerinde olmayıp, sağ karıncığa doğru yer değiştirmesi.

Bu hastalığın en önemli bulgusu morarma olup, hastaların bir kısmında doğduğunda fark edilir, bir kısmında ise doğduğunda morarma yoktur, aylar içinde yavaş yavaş ortaya çıkar. Ayrıca 1 yaşına doğru parmak uçlarında kalınlaşma bulgulara eklenebilir. Hafif hastalarda morarma hiç görülmeyebilir.

Çocukta fallot tetralojisi tanısı

Bebekte ilk dikkati çeken, dudaklarında aylar içinde giderek artan morarma oluşmasıdır. Morarma çocuğun ağlaması sırasında daha da belirginleşir. Bebekte, 3-9 aylar arasında morarma ve bayılma atakları başlayabilir. Özellikle uykudan uyandıktan sonra veya ağlamayı izleyerek bebeğin renginde belirgin koyulaşma, hafif dalgınlaşma veya ağır durumlarda tam bayılmaya kadar giden derecelerde şuur değişiklikleri ortaya çıkar. Eğer böyle bir durum başlamışsa, hemen çocuk kalp hastalıkları uzmanının bilgilendirilmesi gerekir.

Bu atakları engellemek için koruyucu ilaç başlamak, ilaç yeterli olmazsa ameliyat gerekli olabilir. Genellikle muayene sırasında morarmanın fark edilmesi ve üfürüm duyulması ile şüphelenilir.

Kesin tanı çocuk kardiyoloji uzmanınca yapılan muayene ve ekokardiyografi ile konulur. Ameliyat zamanına kadar mutlaka 2-3 ay arayla, kansızlık yönünden ve bayılmaların önlenmesi için doktor kontrolü şarttır. Gerektiğinde ve mecbur kalındığında ameliyat zamanı erkene çekilebilir.

Çocukta fallot tetralojisi nasıl tedavi edilir?

Bu hastalıkta kendiliğinden düzelme veya açıklığın kapanması söz konusu olmadığından, cerrahi olarak düzeltme ameliyatına kesin gerek vardır.

Ameliyat öncesi hastalara genellikle kalp kateterizasyonu uygulamak gerekir. Ülkemizde artık her yaşta bu hastalığın tedavisi mümkün olmaktadır. Bazı bebeklerde akciğer atardamarı iyi gelişmemişse, düzeltici ameliyattan önce yardımcı bir şant ameliyatı ile bu damarların gelişmesi sağlanmalıdır.

Fallot tetralojisi olan çocukta ileriye dönük yapılması gerekenler nelerdir?

Düzeltme ameliyatı öncesi ve sonrası hastalarda sünnet, diş çekimi, diş dolgusu, ameliyat gibi bazı girişimler öncesinde endokardite (kalbin iç tabakasının iltihabı) karşı koruyucu tedaviye ihtiyaç gösterirler.

Ameliyat sonrasında ritm bozukluğu açısından izlenmeleri ve hastaların belli aralıklarla doktor kontrolünde olmaları gerekir.