Bel fıtığı belirtileri

Bel fıtığı belirtileriBel fıtığı nedir?

Omurganın şok emici yastıkları olarak düşünebileceğimiz iki omur arasındaki disklerin omurilik kanalına doğru bölgesel olarak yer değiştirmelerine bel fıtığı denmektedir. Diskler yaş ilerledikçe bozulmaya uğrar, su içeriklerini kaybederler. Disk çökmesi, iki omur kemiğini birbirine bağlayan eklemlere daha çok yük binmesine neden olur ve bu nedenle eklemlerde dejenerasyon ve kalınlaşma gözlenir. Disk yastıkçıklarının merkezinde bulunan yumuşak doku (nucleus pulposus), diskin çevresinde bulunan daha sert ve elastiki kalın membranı (anulus fibrozis) yırtarsa, akut disk fıtığı oluşur. Bunun nedeni bir kez veya yineleyen travmalar olabilir. Fıtıklaşma genellikle arkaya ve yanlara doğru görülür ve komşu sinir kökünde basıya neden olur. Fıtıklaşan serbest disk parçası dışarı çıkarak yukarı veya aşağı yönde yer değiştirebilir. Belde bulunan beş omur kemiğinin hangi ikisi arasında fıtıklaşma olursa ona göre hastaların şikayetleri değişiklik gösterir. Ağrının başladığı ve yayıldığı bölge bu nedenle hastadan hastaya farklıdır. Bel fıtığı en sık bel omurlarının en alt kısımları olan L5-S1 ve L4-L5 düzeyinde görülür. 

Bel fıtığında risk faktörleri

Erişkinlerin yaklaşık %80’i hayatlarının bir döneminde en az bir kez bel ağrısı deneyimi yaşamışlardır. Bel ağrısı, iş gücü kaybına en fazla yol açan hastalık grubunu oluşturmaktadır. Obezite, hareketsizlik, sigara içmek, meslekle ilgili faktörler ve günlük yaşamdaki bel mekaniğine uygun olmayan davranışlar ve alışkanlıklar bel fıtığı için risk oluşturmaktadır.

Bel fıtığı belirtileri

Hastaların çoğunda düşme veya ağır yük kaldırma öyküsü belirtilerin başlamasının öncesinde vardır. Sinir kökü rahatsızlığı veya basısı, etkilenen kökün dağılım alanında ağrıya neden olur ve bu ağrı bacağın alt yarısına dek uzanır. Öksürme, hapşırma ve ıkınma ağrıyı arttırır. Bacak ağrısı, birlikte görülen bel ağrısından daha şiddetlidir. Bası sürerse, kök hasarı sonucu ağrı kaybolur (hissizlik gelişir) ve nörolojik belirtiler (bacak-ayak kaslarında kuvvetsizlik, idrar kaçırma veya yapamama, cinsel işlev bozukluğu) gelişmeye başlar. Etkilenen sinir kökünün ulaştığı alanda uyuşma ve karıncalanma olur. Omurga hareketleri kısıtlıdır. Normal bel kavisi kaybolmuştur. Omurganın her iki yanındaki adalelerin kasılmasına bağlı hasta bir tarafına doğru eğilerek yürümeye başlamıştır.
Paylaş

İleri Tıbbi Uygulama Merkezlerimiz ve Bölümlerimiz