Amniyosentez

Bebeğin kromozom yapısını kesin olarak anlayabilmek için bebeğin eşinden alınan küçük bir hücre örneğidir.

Ultrason altında özel bir iğne yardımıyla bebeğin sıvı örneği alınır. Alınan bu sıvı bebek tarafından birkaç saat içerisinde yerine koyulur.

Gebeliğin 16-20. haftalarda yapılabilir. En sık rastlanılan anormalliklerin sonuçları 1 gün içinde alınabilir. Daha nadir rastlanılan anormallikler içinse sonuç 2-3 hafta beklenir. Bu işlemden dolayı olabilecek düşük riski çok düşük; 200 de 1 oranındadır.