Akciğer Ameliyatları

Akciğerler göğüs kafesinin içinde yer alan ve altta diyafragma, önde kaburgalar ile çevrelenen bir çift organdır. Alınan nefes, nefes borusu ve bronş adı verilen yapılarla akciğerlere gider. Akciğerler ile göğüs kafesi arasında kalan boşluğa ise plevra boşluğu adı verilir. Sağ ve sol akciğerler loblardan oluşur. Sol akciğerde iki, sağ akciğerde üç adet lob bulunmaktadır. Akciğer hastalıkları bazen tüm lobları bazende akciğerin belirli bölgelerini ve loblarını tutar. Bu yüzden akciğer ameliyatında bazı durumlarda akciğerin büyük bir kısmının bazı durumlarda da ilgili lobların çıkarılması gerekir.

Akciğer ameliyatı iki şekilde yapılabilir. Bunlar; kapalı yöntem ameliyatlar ve açık ameliyatlardır. Hangi yöntemin uygun olduğuna hastanın durumu ve hastalığın türü ışık tutar. 

(ETS) endoskopik Kapalı Akciğer Ameliyatı yöntemidir. Bu yöntemde Endoskopik Kamera kaburgalar arasından yapılan 1,2 veya 3 adet 1 cmlik kesilerden göğüs boşluğuna ilerletilir. Görüntü video ekranına yansıtılır, kesilerden içeriye özel cerrahi aletler ilerletilerek işlem gerçekleştirilir. Kapalı Akciğer Ameliyatında en son uygulanan endoskopik yöntem Tek Port VATS’dır. Bu yöntemde 2 cmlik kesiden girilerek işlem yapılır. Tek Port VATS’da hasta konforu, kozmetik sonuçlar çok tatmin edicidir.  

Diğer Kapalı Akciğer Ameliyatı olan Torakoskopi açık cerrahiyi kaldıramayacak ve solunum kapasitesi düşük olan hastalarda tercih edilmektedir. Torakoskopide, ameliyat sırasında torakoskop adında özel bir cihaz kullanılır. Bu cihaz plevra boşluğunun aydınlatılmasını ve incelenmesini sağlayan, optik sistemli metal bir borudur. Kapalı yöntemde, torakoskop çoğunlukla iki kaburga arasına yapılan kesiden, göğüs boşluğuna sokulur. Böylelikle plevrada olabilecek yapışıklıkların giderilmesi, akciğerlerin etrafında su toplanması önlenmiş olur.  Bu yöntemle histolojik muayenede kullanılmak için doku almak da mümkündür.  

Kapalı Akciğer Ameliyatının bazı üstünlükleri vardır. Bunlardan başlıcaları ameliyatın kısa sürmesi ve ameliyat sonrası ağrının daha az hissedilmesidir. Bu ameliyatların komplikasyonları ve hastanede kalış süresi de azdır. Ameliyat sonrası yoğun bakım gerekmez. Hasta daha kısa sürede normal hayatına geri döner. 


Akciğer kanseri ve tümörleri, kistler, mediasten tümörleri Kapalı Yöntemle ameliyat edilebilir. Yine akciğer biyopsi işlemi, göğüs boşluğunda biriken sıvının boşaltılması, diyafram ameliyatları da kapalı yöntemle tedavi edilen durumlardır. 

Açık Akciğer Ameliyatında göğüste büyük bir kesi açılır (torakotomi). Ameliyatta akciğer direkt görülebilir. Bu yöntem ile akciğerlerin bir kısmı ya da tamamı alınabilir. Genel anestezi altında yapılan bu ameliyatlarda anestezinin ardından hasta yan yatırılır ve kürek kemiğinin altından bir kesi atılır. Bu kesiden kaburga kemiklerinin arasından akciğerlere ulaşılır ve ameliyat gerçekleştirilir. Ameliyat sonrasında komplikasyonlar görülebilir. En sık görülen komplikasyonlar; enfeksiyon, akciğerlerde ya da bacaklarda kan pıhtılaşması, akciğerlerden hava sızmasıdır.  Açık Akciğer Ameliyatı genelde akciğerlerde bir kitle saptanması halinde, kitlenin büyüklüğü ve yerleşimi göz önüne alınarak yapılır. Kitlenin kanser olduğu tespit edilirse, akciğerlerin bir kısmının ya da hepsinin alınması gerekebilir.