Yaşlılarda Enfeksiyonlara Neden Çok Önem Vermek Gerekir?

Yaşlılarda (65 yaş ve üzeri kişiler) enfeksiyonlara daha sık rastlanmaktadır. Yaşlılarda enfeksiyonların daha sık görülmesinin başlıca nedenleri;

• Bağışıklık sistemindeki yetersizlik

• Kronik hastalıklar (böbrek yetmezliği, diyabet, kalp yetmezliği vb)

• Bağışıklığı baskılayıcı ilaçların (steroid vb) kullanımı

• Huzurevi vb toplam yaşam alanlarında bulunmalarıdır.

Yaşlılarda enfeksiyonların belirtileri ve bulguları tipik değildir. Bu durum bu hastalarda tanı ve tedavide gecikmelere neden olabilmektedir. Örneğin, ateş enfeksiyonların en önemli bulgusudur. Ancak yaşlılarda ciddi enfeksiyonlarda dahi ateş görülmeyebilir. Tanı ve tedavide gecikme enfeksiyonların yaşlılarda daha ağır seyretmesine ve ölüm oranlarında artışa yol açmaktadır.

Yaşlılarda enfeksiyonu düşündüren belirtiler şunlar olabilir: bilinç bozukluğu, düşkünlük, hareketlerde azalma, iştahsızlık, iletişim kurmada azalma, öksürük, ishal, burun akıntısı, idrarda yanma, tansiyonun düşmesi, kalp hızında artış ve ateş yüksekliği olması. Yaşlılarda tekrarlanan ölçümlerde >37,2 0C ve tek ölçümde >37,8 0C olması ateş olarak kabul edilir. Yaşlılarda en sık görülen enfeksiyonlar idrar yolu enfeksiyonu, akciğer enfeksiyonu (pnömoni-zatüre), deri ve yumuşak doku enfeksiyonu, ishaller ve invaziv alet (protez, idrar yolu kateteri, damar içi kateteri vb) enfeksiyonlarıdır.

Yaşlı kişiler enfeksiyonlardan korunmaları için belirli aşı programlarına alınmalıdırlar. Bu planlamalar enfeksiyon hastalıkları polikliniklerinde yapılmaktadır. Ayrıca enfeksiyonu düşündüren yukarıda belirtilen bulguların olması halinde enfeksiyon hastalıkları uzmanına başvurmalıdırlar.