• 2013 İstanbul Florence Nıghtıngale Hastanesi Kardiyoloji, İç Hastalıkları Uzman Doktor
  • 2002 – 2013 Şişli Florence Nightingale Hastanesi Kardiyoloji, İç Hastalıkları Uzman Doktor
  • 1999 – 2002 ABD E.N.T and Head &Neck Surgery Dartmout-Hitchcock Medical Center Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanlık
  • 1994 – 1999 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıları Anabilim Dalı Uzmanlık
  • 1987 – 1994 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

 

Türk Kardiyoloji Derneği