Tiroid Nodülü

Tiroid bezindeki kitleler nodül olarak adlandırılır. Bu kitleler çoğu zaman zararsızdır. Ancak kansere dönüşme riskleri de bulunmaktadır. Kanser riski tiroid nodülünün cinsine göre değişmektedir.

3 tip tiroid nodülü bulunmaktadır: Çok çalışan nodüller (hiperaktif nodül, sıcak nodül), az çalışan nodüller (hipoaktif nodül, soğuk nodül), normal düzeyde çalışan nodüller (normoaktif nodül, ılık nodül). En sık gözlenen nodül; ılık nodüllerdir.

Bir hastada birden çok nodül bulunabilmektedir.

Tiroid nodülünün iyi huylu ya da kötü huylu olduğu nasıl anlaşılır?

Tiroid ultrasonografisinde nödül görülen hastalarda sintigrafi denilen yöntemle tiroid bezinin fonksiyonu değerlendirilmekte ve nodüllerin çalışıp çalışmadıkları anlaşılmaktadır. Kanser riski sıcak ve ılık nodüllerde yaklaşık %5'dir. Soğuk nodüllerde ise kanser riski yaklaşık %25 civarındadır.

Çok çalışan nodüllerde (sıcak nodüllerde) ve normal düzeyde çalışan nodüllerde (ılık nodüllerde) kanser riski yaklaşık %5 oranındadır. Çalışmayan nodüllerde (soğuk nodüllerde) ise kanser gelişme olasılığı %5-15 arasında değişmektedir.

Nodüllerin iyi huylu ya da kötü huylu olup olmadığı ise ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) denilen bir yöntemle anlaşılabilmektedir. (İİAB'nn doğruluk oranı %95'dir)

İyi huylu tiroid nodüllerinin cerrahi tedavisi

İnce iğne biyopsisi ile iyi huylu olarak değerlendirilen nodüllerde ameliyat ile nodülün olduğu tarafın tamamının alınması önde gelen bir cerrahi prensiptir.

Eğer tiroidin diğer tarafı sağlıklı ise ve hasta 50 yaşın üstünde ise o taktirde sağlıklı tiroidi korumakta zarar yoktur.

Ancak ülkemizde sıklıkla görülen iyot eksikliği ve tiroid kanserinin giderek artması, hekimlerin ameliyatlarda tiroidin tamamının alınması yönünde karar vermesini sıklaştırmaktadır.