Sistemik Lupus Eritematozus (SLE)

Sistemik lupus eritematozus; nedeni tam olarak bilinmeyen, bağışıklık sisteminin bozuk çalışması sonucu ortaya çıkan otoimmün bir hastalıktır.

Her organı etkileyebilmekle birlikte en çok deri, eklem, böbrek, kan hücreleri ve sinir sistemi tutulmaktadır.

Sistemik lupus eritematosus (SLE) kronik seyirli, yangısal bir hastalıktır. Alevlenme ve gerilemelerle seyreder.

Tedavi hastalık şiddetine, organ tutulumuna bağlıdır. Düzenli izlem gerektirir.

Kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik ve çevre etkisi tanımlanmıştır. Güneş duyarlılığı bilinen deri belirtilerindendir.

Kadınlarda gözlenme sıklığı erkeklerden 10 kat daha sıktır. Genellikle doğurganlık çağındaki kadınlarda gözlenir.

Sistemik lupus eritematozus gelişiminde hormonal faktörlerin de rolü olduğu düşünülmektedir. Lupus hastaları enfeksiyon ve koroner kalp hastalığı riski açısından eğitilmeli ve güneşten korunmalıdırlar.