Mediasten Kitleleri

Mediasten, göğüs boşluğu içinde önde göğüs kemiği, arkada omurgalar, yanlarda akciğerler ile sınırlanmış, içinde kalp, büyük damarlar ve lenf nodları ile sinir yapılarının yer aldığı bölgeye verilen addır.

Mediasten kitleleri her yaş grubunda görülebilirse de en sık 20-30 yaş grubunda ve erkeklerde görülür. 

 

Mediasten Kisti ve Tümörleri Nedir?


Mediastende çok farklı doku bulunduğundan mediasten kitleleri kistler veya tümörler şeklinde oluşabilir. Kökenleri doku çeşitliliği nedeniyle farklılık gösterebilir.

Mediastende görülen kistler çok çeşitlidir. Kistlerden içi sıvı dolu olanlar genellikle iyi huyludur. Kistik oluşumlar ancak çevre dokuya kuvvetli bası oluşturduklarında hastada şikayete neden olurlar.

Kökenlerine göre kistler;
Bronkojenik
Timik
Perikardiyal
Yemek borusu kistleri gibi şeklinde olabilir. 

Mediasten tümörlerinden de kistte olduğu gibi bazıları iyi huylu, bazıları kötü huyludur. Çevre doku olarak nefes borusu ya da damar, sinir paketlerine bası oluşturarak klinik bulgu oluştururlar.

En sık görülen mediasten tümörleri ise;

Timoma
Lenfoma
Sinir kılıfı tümörleridir.
Bu tümör tiplerine ek olarak; 
Germ hücreli tümörler
Timik karsinoid ve karsinomlar
Teratom
Hamartom
Nöroblastom gibi tümörler görülebilir.
Bazı hastalarda sarkoidoz hastalığı da mediasteni tutabilir.

 

Mediasten Kitlelerinin (Kist veya Tümörler) Belirtileri Nelerdir?


Mediastinal kitlelerin ortalama %50’si ön, geri kalanı arka ve orta mediastende yer alır.
Ön mediastende en sık timoma, lenfoma ve germ hücreli tümör;
arka mediastende nörojenik tümörler, bronkojenik kistler, enterik kistler;
orta mediastende bronkojenik kistler, perikardial kistler ve lenfomalar yer alır. 

En sık görülen belirtiler;

göğüs ağrısı,
öksürük
nefes darlığıdır. 
 

Mediaten Kitlelerinde Nasıl Tanı Konur? Nasıl Tedavi Edilirler?


Tanı direkt toraks radyografileri ile konulabilir.

Akciğer grafisinin ardından kitlenin yapısı, lokalizasyonu ve çevre dokularla ilişkisinin tespiti için ameliyat öncesi bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yapılır. 

Mediastinal kitleler cerrahi olarak çıkarılır.

Mediasten kitlelerinde doğru tanının konulabilmesi için histopatolojik inceleme gerekmesi ve iyi huylu kitlelerin kötü huylu tümöre dönüşüm potansiyelinin olması nedeniyle erken cerrahi girişim yapılmalıdır.

Uygun cerrahi, kitlenin yerleşim yerine ve yayılma durumuna göre planlanır.

Timomalar, benign teratomlar, kistler ve nörojenik tümörler için operasyon öncesi preoperatif biyopsi yapılmasına gerek yoktur. Bu kitleler doğrudan çıkartılabilir.

Kötü huylu kitle söz konusu ise, cerrahi sonrası için adjuvant (ek yöntemlerle) tedaviler planlanır.

Mediasten kitleleri (kist ve tümörler) ile ilgili merak ettiğiniz konuları Grup Florence Nightingale Hastaneleri’nin uzman ekibine sorabilir, sorunuzla ilgili öneriler isteyebilirsiniz. Bize ulaşmak için web sitemizde yer alan iletişim formunu kullanabilir ya da 444 0436 numaralı telefonu arayabilirsiniz.