Kondrosit & Kondromembran

Kondrositler, kıkırdak matriksini üreten hücrelerdir. Kıkırdak dokusu kendini yenileyebilme yeteneği kısıtlı olan bir dokudur. Kondrositler kıkırdak yapısını oluşturan ve kollajen üretiminden sorumlu olan hücrelerdir.

Kondrosit İmplantasyonu amacıyla öncelikle hastanın sağlıklı kıkırdak dokusundan biyopsi alınır. Alınan kıkırdak dokusu laboratuvarlarımızda yeniden hastaya implante edilmek üzere çoğaltılır.

Üretim sonunda, kondrosit hücreler süspansiyon veya bir membrana ekili halde hastaya nakledilmek üzere gönderilir.

Kondrositler, 15 ve 55 yaş arasındaki hastalara, femoral kondiller, kıkırdak hasarları, tendon hasarları, tendinit problemleri, eklem dejenerasyonları, spor yaralanmaları ve osteoartrit gibi durumlarda kullanılmaktadır.

Gerektiği durumlarda kollajen tabanlı bir membrana ekilerek (kondromembran) de kullanılabilir.  
 

FlorenCell Kondrosit İşlem Basamakları Nelerdir? 

FlorenCell laboratuvarlarında kişiye özel olarak üretilen kondrosit hücrelerin üretimi için hastadan sağlıklı bir kıkırdak dokusu biyopsisine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun için öncelikle hastanın ilgili branştan (ortopedi) doktoru, kondrosit üretimi amacıyla hastadan yaklaşık 1-2 mm3 büyüklüğünde bir kıkırdak biyopsisi alır.

Toplanan kıkırdak biyopsisi, sıcaklık kaydı yapılan, GPS modülü ve bir yazılım ile takip edilebilen taşıma kutularında FlorenCell laboratuvarlarına ulaştırılır.

Merkeze ulaşan kıkırdak biyopsisi üretim laboratuvarlarına alınır ve kondrosit hücreler bu kıkırdak materyali içerisinden ayrıştırılarak laboratuvar ortamında çoğaltma işlemine sokulur. Hastanın hasarlı kıkırdak bölgesine nakledilmeye uygun miktarda kondrosit hücre sayısına ulaşılması yaklaşık 4-6 hafta sürecektir.

Detaylı kalite kontrol ve karakterizasyon çalışmalarından sonra hazırlanan ve enjekte edilebilir hale getirilen son ürün, hastaya nakledilmek üzere ürüne ve hastaya spesifik barkod etiketi içeren steril flakonlar içerisinde sunulur.

Kondrosit hücreler eklem içerisine direkt enjekte edilebilir formatta sunulabilmesinin yanı sıra, kollajen tabanlı bir membran içerisine gömülerek, bu membranın hasarlı doku üzerine “yama” şeklinde implanstasyonu olarak da kullanılabilir.

Bu esnada kişiye özgü kondrositlerin üretimi sürdürülür. Yeni elde edilecek kondrosit hücreler dondurularak, istenildiğinde 2. ve 3. doz olarak kullanılmak üzere -196°C’de sıvı azot tanklarında saklanır.

FlorenCell Laboratuvarları’ndan hastaya uygulanmak üzere çıkarılan hücresel ürünler, sıcaklık kaydı yapılan, GPS modülü ve bir yazılım ile takip edilebilen taşıma kutularında, en geç 24 saat içerisinde hastaya uygulama yapılacak yere ulaştırılır.


Kondrosit Kullanım Alanları Nelerdir?

Kondrosit hücreler;

  • Femoral kondillerde,
  • Evre III ve evre IV kıkırdak yaralanmalarında,
  • Kıkırdak hasarlarında,
  • Tendon yaralanmaları, tendinit/tendinosis problemlerinde,
  • Eklem dejenerasyonlarında,
  • Spor yaralanmalarında,
  • 15-55 yaş aralığındaki hastalara uygulanabilir.


Kondrosit Nasıl Uygulanır?

Kondrosit hücreler hastanın rahatsızlığına ve hekimin tercihine göre;

  • Kollajen tabanlı bir membrana emdirilmiş kondrosit hücrelerin, hasarlı kıkırdak bölgesi üzerine bir yama olarak uygulanması şeklinde,
  • Solüsyon içerisinde süspanse halde bulunan kondrosit hücrelerin, direkt olarak eklem içerisine enjekte edilmesi yoluyla
  • Farklı eklem içi dolgu malzemeleri ile birleştirerek, eklem içerisine enjekte edilmesi şeklinde kullanılabilir.

FlorenCell Kondrosit Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Konular Nelerdir?

Kıkırdak, rejenerasyonu çok yavaş gerçekleşen bir doku tipidir. Bu sebeple, otolog kondrosit hücre uygulamasından yaklaşık 6-8 ay sonra etkileri hissedilmeye başlanır. Daha iyi klinik sonuçlar için, operasyon sonrası izlem, fiziksel tedavi ve rehabilitasyon programları büyük önem taşır. 


Neden FlorenCell Kondrosit?

Alanında uzman kadroya sahip FlorenCell Hücre & Doku Merkezi’nde, hasta ve hekim bilgilendirilmesinden ürünün hastaya uygulanmasına kadar tüm süreçler Kalite Yönetim Sistemi ile izlenebilir kılınmıştır. Merkezin mevcut fiziki koşulları 7 gün 24 saat izlenebilmekte ve şeffaf bir şekilde hasta ve hekimler ile paylaşılmaktadır.