Kollarda Güçsüzlük

Kollarda güçsüzlük en sık miyelopatinin eşlik ettiği servikal disk hernisinde ortaya çıkar.

Omurlar arasında yer alan disk yapılarının içeriğinin, omuriliğin ya da sinir köklerinin yer aldığı bölüme doğru yer değiştirmesi ile boyun fıtığı olarak adlandırılan "servikal disk hernisi" ortaya çıkar.

Servikal disk hernisi sıklıkla boyun ağrısının eşlik ettiği, kola yayılan ağrı, kollarda uyuşma yanında duyu, motor ve refleks değişikliklerin bulunduğu ve radikülopati olarak adlandırılan tabloya neden olur.

Hastaların yaklaşık dörtte birlik kısmında ise omurilikte yapısal değişikliklerin de geliştiği myelopati ortaya çıkabilir. Bu durum kol ve bacaklarda kuvvetsizlik, duyu kayıpları, yürümede güçlük gibi omurilik hasarı bulguları ile kendini gösterir.

Servikal dar kanal, kireçlenme durumlarında da kollarda güçsüzlük gelişebilir.