JCI

 Joint Commission International ( JCI ) Akreditasyonu Joint Commission International, sağlık kuruluşlarındaki güvenlik ve bakım standartlarını, eğitim ve denetimlerle arttırmayı amaçlayan, üst seviyede performans elde etmek üzere çözüm önerileri sunan, kar amacı gütmeyen, uluslararası alanda kabul görmüş en büyük sağlık hizmeti akreditasyonu kuruluşudur. 

Grubumuzun JCI tarafından gerçekleştirilen denetim sonucu 26 Haziran 2003 tarihinde akredite edilen ilk hastanesi Gayrettepe Florence Nightngale Hastanesidir . İstanbul Florence Nightingale Hastanemiz 22 Ağustos 2013 tarihinde akredite edilmiş olup üç yılda bir JCI tarafından gerçekleştirilen denetimlerle akreditasyon belgeleri yenilenmektedir. Joint Commission International ( JCI ) 

Akreditasyonunun Önemi JCI’ ın Gold Seal of Approval ( Altın Tasdik Mühürü ) sağlık hizmeti sektöründe en kapsamlı değerlendirme sürecini temsil eden ve genel kabul gören bir ölçüttür. JCI standartlarının amacı: 

· Bakım hizmeti alıcıları ve bakım sağlayıcıları için risklerin azaltıldığı güvenli ortam sağlanması · Hasta güvenliği ve kalite için niceliklendirilebilen ölçütlerin sunulması 
· Güvenilir süreçler ile sürekli ve kalıcı iyileştirmelerin özendirilerek hayata geçirilmesi · Elde edilen sonuçların ve hasta deneyiminin iyileştirilmesi 
· Verimliliğin arttırılması 
· Standardize edilmiş bakım sağlayarak maliyetlerin azaltılmasıdır. Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları ( SKS ) Değerlendirmeleri Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri; Sağlık Bakanlığımızın yönetiminde, 27.6.2015 tarihli ve 29399 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında gerçekleştirilmektedir. Kamu, özel, üniversite hastanelerinin, ağız ve diş sağlığı merkezleri ve hastaneleri, evde sağlık hizmetleri, diyaliz merkezlerinin Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) uygulamaları değerlendirilmektedir. ISO

Grup Florence Nightingale Hastaneleri, sağlık hizmeti sunumunda kalite, verimlilik, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetini en üst seviye çıkarmayı hedefleyen Sağlıkta Kalite Standartları doğrultusunda hizmet vermektedir. ISO 9001 2015 ISO 9001 2015 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde müşteri odaklılık ve sürekli iyileşmeyi hedefleyen hizmet anlayışı ile Grup Florence Nightingale Hastaneleri Entegre Sistem El Kitabında tanımlandığı şekilde yürütülmektedir. 

QHA

QHA Trent Accreditation QHA Trent sağlık sistemini bütüncül ele alan ve kanıta dayalı uygulamalara önem veren merkezi İngiltere olan bağımsız bir kuruluştur. 
QHA Trent Akreditasyon standartları hem İngiltere’de hem de uluslararası alanda geçerliliği olan standartlar olup Isqua’dan akredite edilmiştir. 

· Kalite Yönetim Faaliyetlerimiz Ulusal ve uluslararası kalite ve akreditasyon standartları ( TC Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları, JCI Akreditasyon Standartları, ISO, QHA vb. ) standartlarına uyum İstenmeyen Olay Bildirim Sistemi Gösterge Yönetimi Öz Değerlendirmeler Komiteler Doküman Yönetimi Bina Turları Eğitim Faaliyetleri Bölüm kalite sorumlusu tarafından takip edilen önleyici, düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin değerlendirilmesi Sağlık Bakanlığının istediği verilerin hastanelerimize tanımlanan kurumsal kalite sisteminden istenen dönemlerde girişlerinin yapılması Kök Neden Analizi, 5 Neden Analizi, Balık Kılçığı, FMEA, PUKÖ vb. Denetimler ( Sağlık Bakanlığı Sağlıkta Kalite Standartları, JCI Akreditasyon Standartları, ISO vb. ) Veri Analizi Klinik Bakım Haritaları Veri Giriş ve Analizleri Hasta Dosyaları Analizleri

;

Video