Kurumsal

Kalite Belgelerimiz1. Joint Commission International (JCI) Akreditasyonu
JCI, sıkı bakım standartlarını teşvik etmek ve üst seviyede performans elde etmek üzere çözümler sunmak için sağlık hizmetleri organizasyonları, hükümetler ve uluslararası destekçilerle birlikte çalışan bir kuruluştur.

Grubumuzun JCI tarafından yapılan denetim sonucu akredite edilen ilk hastanesi 26 Haziran 2003 tarihinde Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesidir. Ardından 22 Ağustos 2013 tarihinde İstanbul Florence Nightingale Hastanesi JCI tarafından akredite edilmiştir. Hastanelerimiz akredite oldukları tarihten beri, üç yılda bir JCI tarafından yeniden denetlenerek JCI akreditasyon belgesini yenilemektedir.

Hasta Odaklı Standartlar:
Uluslararası Hasta Güvenliği Hedefleri
Bakıma Erişim ve Bakımın Sürekliliği
Hasta ve Ailesinin Hakları
Hastanın Değerlendirilmesi
Hastanın Bakımı
Anestezi ve Cerrahi Bakım
İlaç yönetimi ve Uygulama
Hasta ve Ailesinin Eğitimi

Sağlık Bakım Organizasyonu Yönetim Standartları:
Kalite İyileştirme ve Hasta Güvenliği
Enfeksiyon Kontrol ve Önleme
Yönetim Liderlik ve Yönlendirme
Tesis Yönetimi ve Güvenliği
Çalışanların Eğitimi ve Nitelikleri
Bilgi ve İletişim Yönetimi

2. Entegre Yönetim Sistemi
Entegre Yönetim Sistemi; ISO 9001 2008, ISO 14001 2004, ISO 18001 2007 standartlarını bir arada karşılanmasını sağlayan bir kalite yönetim sistemidir.

ISO 9001 2008: Müşteri Odaklılık ve Sürekli İyileştirmeyi hedefleyen bir kalite yönetim sistemidir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi: işletmelerin, uygulamakta olduğu faaliyetlerin potansiyel çevre etkilerini kontrol altına alabilmeleri için gerekli yapıyı sağlayan, çevreye verdiği zararları en aza indiren hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan ve uluslararası platformda kabul gören bir standarttır.

ISO(OHSAS) 18001 Iş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi: işyerinde çalışanların sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek uygulamaların sistematik olarak kontrol altında tutulmasını öngören bir yönetim modelidir.

3. QHA Trent Accreditation
QHA Trent, sağlık sistemini bütüncül ele alan ve kanıta dayalı uygulamalara önem veren merkezi İngiltere olan bağımsız bir kuruluştur. QHA Trent akreditasyon standartları hem İngiltere için hem de uluslararası geçerliliği olan standartlar olup Isqua'dan akredite edilmiştir. Standartlar klinik ve idari bölümleri içeren yaklaşık 750 sayfa olup iki bölüm ve 18 başlıktan oluşmaktadır.

Kalite Yönetim Departmanımızca tüm bu standartlar okunarak kurumumuzun standartlara uygunluğu gözden geçirilmiş, gerekli revizyonlar yapılmış, çalışanlara topluca ve bölüm bazında eğitimler verilmiş, son değerlendirmeler yapıldıktan sonra akreditasyon başvurusunda bulunulmuştur. Başvuru sonrası İstanbul hastanemiz önce bir ön denetimden geçmiş olup daha sonra 3 gün süren ve hem mesai içi ve hem de mesai dışı saatleri içeren ana denetimden geçmiş ve akreditasyon almaya hak kazanmıştır.