Sık Görülen İyi Huylu Meme Hastalıkları Nelerdir

Kadın bedeninde genetik ve çevresel faktörlerin etkilerine bağlı olarak memede birçok sağlıksız durum ve hastalık meydana gelebilir. Meme dokusunda bulunan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde ve sürekli çoğalması ile meydana gelen durumlar kötü huylu meme tümörlerine neden olur. Ancak meme dokusunda meydana gelen değişimlerin çoğu iyi huylu oluşumlardır.

Kadın bedeninde genetik ve çevresel faktörlerin etkilerine bağlı olarak memede birçok sağlıksız durum ve hastalık meydana gelebilir. Meme dokusunda bulunan hücrelerin kontrolsüz bir şekilde ve sürekli çoğalması ile meydana gelen durumlar kötü huylu meme tümörlerine neden olur. Ancak meme dokusunda meydana gelen değişimlerin çoğu iyi huylu oluşumlardır.

Toplumda yaygın bir şekilde rastlanan, teşhis ve tedavisi tanımlanmış iyi huylu meme hastalıklarından bazıları şunlardır:

Meme Kisti Nedir? Ne Zaman Tehlikelidir?

Meme kistleri içleri sıvı ile dolu, genellikle iyi huylu oluşumlardır. Tek veya her iki memede bir veya birden fazla sayıda olabilirler. Çoğunlukla süt kanallarından gelişen meme kistleri menopozdan önceki 35-50 yaş arası kadınlarda daha sık görülür. 
Kistler, aylık meme muayenesi sırasında içi su dolu küçük baloncuklar gibi hissedilir. Meme kistleri tedavi gerektirmez. Düzenli aralıklarla kistlerin çapı takip edilmelidir. 

Meme kistinin belirtileri:

·    Düzgün kenarlı, kaygan, yuvarlak veya oval şekilli ele gelen kitle,
·    Meme başı akıntısı renksiz, sarı, koyu kahverengi veya açık sarı renkli,
·    Kitlenin bulunduğu alanda ağrı veya hassasiyet,
·    Özellikle adet öncesinde kitle boyutunda büyüme veya memede hassasiyet,
·    Adet dönemi sonrasında kitle boyutunun küçülmesi veya meme hassasiyetinin geçmesidir.

Meme kistleri boyutlarına göre mikro- (<2,5 cm) ve makro-kistler (2,5-5 cm) olmak üzere ikiye ayrılır. Büyük kistler meme dokusu içerinde daha fazla yer kapladığı için ağrılı olabilir.

Meme Kistlerinin Tanısı ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Tanıda meme muayenesinden sonra ultrasonografik inceleme yol göstericidir. Ultrason eşliğinde ince iğne biyopsisi yapılarak kist içeriği patolojik olarak incelenir ve kist türü tanımlanabilir. İnce iğne aspirasyonu aynı zamanda kistin boşaltılmasını da sağladığı için tedavi yöntemidir. Meme kistlerinin çoğu için yeterli tedavi yöntemidir. Hasta yeni kist oluşumu açısından 3 aylık aralıklarla takip edilir.
Diğer tedavi yöntemleri daha az sıklıkta kullanılır. Bunlar hormon tedavisi ve nadir olgularda cerrahi yaklaşımdır.

Fibrokistik Meme Hastalığı Nedir?

·    Fibrokistik meme, ya da fibrokistik meme hastalığı, memede en sık rastlanan iyi huylu meme hastalığıdır. Kadınların yaklaşık yüzde 60'ında görülür. Her yaşta kadında görülmekle birlikte, en sık görülme yaşı 30 - 50 yaş aralığıdır. Doğum kontrol hapı kullanan ve menopoz geçirmiş kadınlarda fibrokistik meme hastalığı daha nadir görülür. 

·    Memede şişlik, ağrı, hassasiyet, ele gelen kitle en sık rastlanan belirtilerdendir.
·    Vücutta menstrüasyon (adet döngüsü) sırasında meydana gelen aylık östrojen ve progesteron hormon miktarlarındaki değişimleri nedeniyle memede ağrı periyodik olarak görülür.
·    Fibrokistik meme değişiklikleri için risk faktörlerinin başında genetik yatkınlık ve aşırı yağlı beslenme, fazla kahve tüketimi gibi yanlış beslenme alışkanlıkları gelir. 
·    Fibrokistik meme elle muayene edilerek, gerekli durumlarda mamogram, ultrasonografi ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi görüntüleme yöntemleriyle analiz edilerek tespit edilir. Fibrokistik meme değişimine sahip kadınlarda olası bir kanserin mamografi ile teşhisi zordur. Bu nedenle, ultrasonografi ile tarama gerekli görülebilir. Kist oluşumunda riskli durumlarda biyopsi istenmesi de mümkündür.

Fibroadenom Nedir?

·    Memede en sık görülen iyi huylu tümör türüdür. Genellikle 15-35 arası yaş arasındaki kadınlarda görülür ancak bazı durumlarda daha ileri yaşlarda da ortaya çıkabilir.

·    Yuvarlak, sınırları olan, hareket edebilen ağrısız yumrular belirtileri arasındadır. Her iki memede de oluşabilir.
·    Oluşma nedeni bilinmemekle birlikte üreme hormonlarıyla ilgili olduğu düşünülmektedir. Üreme çağındaki kadınlarda sık rastlanır. Yağdan zengin beslenme ile ilişkili olabildiği yönünde bulgular vardır. Kistler kendiliğinden kaybolabilir veya gerekli görülen durumlarda çıkarılabilir.

Duktal Ektazi Nedir?

·    Meme başının altında yer alan süt kanallarının genişlemesi ve kanalın sıvıyla tıkanması durumudur. Genellikle 45-55 yaş aralığındaki kadınlarda görülür.
·    Belirti göstermeyebileceği gibi meme başının altında sert bir kitle ele gelebilir, açık renkli bir akıntı görülebilir, hassasiyet ya da mastit gibi enfeksiyon oluşumu gözlenebilir.
·    Oluşma sebebi tam olarak bilinmemektedir. Ancak yaşlandıkça değişen meme dokusunun ve sigara kullanımının neden olduğu düşünülmektedir.
·    Herhangi bir tedaviye gerek duymaksızın geçebilir. Bazı durumlarda antibiyotik tedavisi ve sıcak kompres uygulaması gerekli görülebilir. Yakınmalar devam ederse meme başı açılarak, bölgedeki süt kanalları çıkarılır.

Yağ Nekrozu Nedir?

·    Kanser olmamasına rağmen belirti ve bulgu açısından meme kanserine oldukça benzeyen, iyi huylu bir meme tümörüdür.
·    Semptomlar arasında kitle yakınında morluk, kitlede duyarlılık, deride ya da meme başında çökme ve çekinti bulunur.
·    Oluşma sebebi meme dokusunda gerçekleşen travma ( fiziksel darbe) veya enfeksiyonlardır.
·    Meme kanserlerinden ayırt edilebilmesi için biyopsi yapılması gerekir. 

Hamartom Nedir?

·    Erişkin meme dokusu hücrelerinin aşırı büyümesi, çoğalması sonucu oluşan iyi huylu meme tümörüdür. Ortalama görülme yaşı 45'tir. Genç kadınlarda nadir görülür.
·    Yuvarlak, sınırları belirli, ele gelen yumrular belirtilerdir. Kitleler yumuşak ya da sert olabilirler.
·    Teşhis yöntemleri mamogram ve ultrasondur.
·    Rahatsız edici hale geldiklerinde cerrahi müdahaleyle çıkarılırlar.

İntraduktal Papillom (IDP) Nedir?

·    Memede süt kanalından gelişen küçük ve iyi huylu tümördür. Bez, fibröz doku ve kan damarlarından oluşur. En sık orta yaş kadınlarda  rastlanır. Sık görülme yaşı 35-55 yaşlar arasıdır.
·    Meme başından açık renkli ya da kanlı akıntı ve küçük yumrular intraduktal papillom belirtileri arasındadır.
·    Fizik muayene, mamogram ve ultrasonografi ile teşhis edilmesi mümkündür.
·    Tedavide papillomu ve süt kanalının etkilenen kısmını çıkarmak için cerrahi yöntem uygulanır. Kanser riski biyopsi ile belirlenir, kanser bulgusu varsa ek tedavi uygulanır.

Yağ Bezesi (Lipom) Nedir?

·    Vücutta yağ dokularından gelişen, cildin hemen altında bulunan ve yavaş gelişen iyi huylu tümörlerdir. Yağ dokusu içeren herhangi bir vücut bölgesinde bu bezelerden oluşabilir. Genellikle  40-60 yaş arasında tespit edilir. 
·    Küçük, cilt altında, yumuşak ve hareket ettirilebilir kitlelerdir. Kimi durumlarda ağrılı olabilirler.
·    Nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte aileden geçiş görülür. Bu nedenle genetik faktörlerin etkili olduğu düşünülmektedir.
·    Tedavisi cerrahi yöntemle yapılır. Kötü huylu tümöre dönüşmesi ender olarak görülmektedir.

Memede Görülen Enfeksiyonlar Nelerdir?

·    Mastit, selülit veya apse gibi enfeksiyonlar memede sıklıkla görülen enfeksiyonlar arasındadır. Memedeki bu rahatsızlıklar bazen cilt hastalıkları ve kanserle de karışabilir.
·    En sık 18-50 yaş arası kadınlarda rastlanır. Çoğu zaman doğum sonrası emziren ya da sütten yeni kesilmiş kadınlarda rastlanır. Bu enfeksiyonlar
-    emzirmeyle ilişkili olan
-    emzirmeyle ilişkili olmayanlar olarak ikiye ayrılır.
·    Tıkanmış süt kanalları, çatlak meme ucu, sigara, stres, yanlış emzirme teknikleri, kötü beslenme, memeye baskı uygulayan kıyafetler gibi nedenler meme enfeksiyonlarının nedenleri arasındadır.
·    Belirtiler arasında ağrı, kızarıklık, hassasiyet, sertlik, meme ucunda anormal akıntı, yüksek ateş, titreme ve halsizlik bulunur. Elle hissedilebilen, ağrılı hassas kitleler bulunur.
·    Tedavi edilmeyen meme enfeksiyonları apseye dönüşebilir. Bazı durumlarda antibiyotik tedavisi yeterli olurken, kimi durumlarla cerrahi olarak apsenin boşaltılması gerekli görülebilir. 

Fibrokistik Meme Kansere Dönüşür Mü?

Fibrokistik meme kadınlarda en sık rastlanan iyi huylu meme lezyonudur. Peki, toplumda yaygın olarak görülen bu lezyonların meme kanserleri ile olan ilişkisi nedir?

Araştırmalar fibrokistik memenin kanser riskiyle doğrudan bir bağlantısı olmadığını göstermiştir. Ancak bu, düzenli takip gerekmediği anlamına gelmemelidir. Fibrokistik memenin, meme kanseriyle direkt ilintili olmaması ile birlikte, meme kanseri bulgularının erken teşhis ve tedavisi için düzenli takip gerekli ve önemlidir.

Kistlerden Korkmalı Mısınız?

Kistler içi sıvı dolu, ince bir zarla çevrelenmiş yuvarlak oluşumlardır. Basit olabildiği gibi komplike kistler de olabilir. Yaygın rastlanan basit kistler, altta yatan lezyonların varlığını gizleyebilir. Bu nedenle memenin mamogram gibi radyolojik yöntemlerle takip edilmesi gerekir.

Komplike kistlerde yüzde 2 oranında kanser gelişimi söz konusuyken, kompleks kistlerde bu oran yüzde 25'lere çıkar. Bu nedenle kompleks kistlerin biyopsi ile değerlendirilmesi gerekir.

Kist İçindeki Sıvı Ne Zaman Boşaltılır?

Çoğu zaman basit kistler cerrahi bir işlem gerektirmez. Kistler, ağrı ve estetik görünümde şikayete sebep oluyorsa, iğne ile boşaltılabilir. Tekrarlanması halinde cerrahi işlemle çıkartılması mümkündür.

Fibrokistik Memede Oluşabilen Lezyonlar Tehlikeli Midir?

Yaygın rastlanan, klasik fibrokistik memede lezyonlar bir tehlike oluşturmaz. Ancak, bu lezyonlara ek olarak bazı hastalık oluşturucu değişiklikler ve hücre çoğalma alanları gözlenmesi, meme kanseri riskini düşündürür. Bu gibi şüpheli lezyonların radyolojik yöntemlerle erken teşhis edilmesi ve operasyonla çıkarılması hayat kurtarıcıdır.

Fibrokistik Memede Hangi Sıklıkla Takip Yapılmalıdır?

Fibrokistik meme hastalarına, olası bir meme kanseri durumunda erken teşhis ve tedaviden yararlanabilmeleri için, 6 ay ara ile ultrasonoğrafi önerilir. Özel durumlarda bu süre değişebilir.

40 yaş ve üstü hastalarda yılda bir kez mamografi de takibe eklenir. Ailede meme kanseri bulunması ve memede şüpheli lezyon varlığında takip süresi değişir. Ek olarak manyetik rezonans (MRG) inceleme önerilebilir.

Fibrokistik Memede Ağrı Kanser Gelişimini Düşündürmeli Midir?

Meme ağrısı, özellikle fibrokistik memesi olan kadınlarda sıkça rastlanan bir şikayettir. Tek şikayeti meme ağrısı olan hastaların  %10’dan azında kanser saptanır. 
Memede ağrı şu şekillerde görülebilir:
·    Her iki memede,
·    Yaygın ve belirli bölgelerde,
·    Adet öncesinde ya da ay boyu düzensiz şekilde.
Bu durumlarda bir cerrah tarafından fiziksel muayene yapılır ve uygun görüntüleme yöntemleriyle kötü huylu bir kanser oluşumu olup olmadığı tespit edilir.

Meme başı akıntıları her zaman tehlikeli midir?

Meme başı akıntıları, elle sıkıldığında değil, kendiliğinden gerçekleşiyorsa altta yatan sebeplerin araştırılması gereklidir. Akıntının görüntüsü, rengi ve kanlı olup olmadığı değerlendirilir. Meme başı akıntıları şu sebeplerden gerçekleşebilir:

Süt kanallarındaki genişleme ya da iltihaplar,
Hormonlar
Kullanılan çeşitli ilaçlar
Memenin bazı iyi huylu ve kötü huylu lezyonları.
Akıntının;
Tek memeden olması
Fiziksel muayenede akıntının tek kanaldan geldiğinin tespiti
Akıntının berrak ya da kanlı olması
kanala yerleşmiş bir lezyon varlığını işaret eder. Meme başı akıntıları, bir meme cerrahı tarafından mutlaka değerlendirilmeli ve uygun radyolojik tetkiklerle altta yatan neden araştırılmalıdır.

Fibrokistik Memede Cerrahi Ne Zaman Uygulanır?

Cerrahi olarak memeden bütün kistleri temizlemeye yönelik bir girişim yoktur. Hastalar uygun görüntüleme yöntemleri ve meme muayenesi ile belli aralıklarla takip edilir. Cerrahi müdahale şu durumlarda gerekli görülebilir:

·    Ağrı, hassasiyet, estetik kusur gibi yakınmalar varsa
·    Kist içinde ya da duvarında şüpheli lezyon görülmüşse
·    Meme başı akıntısı süt kanallarındaki patolojiye bağlıysa
·    Takip sırasında memede şüpheli lezyon tespit edilmişse.

Kadınlarda sıklıkla rastlanan fibrokistik meme ve diğer iyi huylu meme hastalıkları varlığında teşhis ve şikayetlerin azaltılmasında uzman takibi önemli yer tutar. İyi huylu meme hastalıklarında altta yatan sebeplerin varlığı, genetik ve çevresel faktörlerin değerlendirildiği durumlarda düzenli takip ve erken teşhis hayat kurtarıcıdır.

Fibrokistik meme hastalığı veya meme hastalıkları ile ilgili merak ettiğiniz konuları Grup Florence Nightingale Hastaneleri’nin uzman ekibine sorabilir, sorunuzla ilgili öneriler isteyebilirsiniz. Bize ulaşmak için web sitemizde yer alan iletişim formunu kullanabilir ya da 444 0436 numaralı telefonu arayabilirsiniz.
 
“Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.”
Sık Görülen İyi Huylu Meme Hastalıkları Nelerdir biriminden
Uzman Görüşü Alın

Uzman Görüşü Alın

Adınız Soyadınız
GSM
Eposta Adresiniz