Seçme ve yerleştirme sürecinde, “Doğru İşe Doğru Kişinin Aranması” temel ilke olarak benimsenmekte; ayrım yapmaksızın adaylara eşit davranılmaktadır.

  • Seçme ve yerleştirme sistemimizin temel ilkesi, 
  • Grubumuz’un felsefe, vizyon, misyon ve ilkelerini benimseyip uygulayabilecek,
  • Kendini ve takımını geliştirebilecek, 
  • Öğrenme ve yeniliklere açık, 
  • İnsan ilişkilerinde başarılı, 
  • İnsiyatif sahibi, 
  • Eğitimli, 
  • Profesyonel insan kaynağını istihdam etmektir. 
Seçme ve yerleştirme sürecinde kullandığımız yöntemler aday profiline göre çeşitlilik göstermektedir. Çeşitli test ve envanterler, değerlendirme merkezleri, yetkinlik bazlı mülakat teknikleri kullanılmaktadır.;

Video