HoLEP Yöntemi ile Prostat Cerrahisi

HoLEP Yöntemi Nedir?

Prostat, erkeklerde idrar kesesinin alt kısmında bulunan ve idrar kanalını saran bir organdır. Prostat bezi yaklaşık olarak 15-20 gram ağırlığındadır. Yaşla beraber prostat bezinde büyüme meydana gelebilir. 50 yaşından sonra erkeklerin yaşadığı sağlık sorunlarının başında prostat rahatsızlıkları gelir. Holmium Lazerle Prostat Enükleasyonu diğer bir adı ile HoLEP yöntemi, prostat sorunlarının tedavisinde kullanılan kapalı ameliyat tekniklerindendir.

Prostat büyümesi, kişilerde çeşitli sağlık sorunlarına neden olabilir. Prostat büyümesinin başlıca belirtileri arasında sık idrara çıkma ve/veya idrar çıkışında azalma yer alır. Prostat bezindeki büyüme hastaların yaşam kalitesini olumsuz yönde etkiler. Geceleri çok idrara çıkan hastalarda uyku bozuklukları meydana gelebilir. Hastalığın durumuna ve kişinin genel sağlık durumuna göre tedavi yöntemleri değişir. Prostat büyümesinde ilk önce hastaya ilaç tedavisi uygulanır. İlaç tedavisine rağmen hastanın şikayetlerinde gerileme olmaz ise cerrahi yöntemlerden faydalanılır. Cerrahi yöntemler ise açık ve kapalı cerrahi yöntemler olmak üzere ikiye ayrılır. Daha önceleri sadece açık ameliyat yöntemleri ile dokunun tamamen çıkarılması ile tedavi sağlanırken günümüzde HoLEP yöntemi gibi kapalı cerrahi yöntemleri ile de dokunun tamamen çıkarılması mümkündür. Kapalı ameliyat yöntemlerinden olan HoLEP, bir lazer teknolojisidir. Dünya genelinde Holmium lazer, özellikle iyi huylu prostat rahatsızlıklarında yaygın olarak kullanılan endoskopik cerrahi yöntemidir. Kapalı yöntemle gerçekleştirilen bazı ameliyatlarda içerde doku kalma ihtimali bulunur. Bu durum hastalığın nüksetmesine sebep olabilir. HoLEP yöntemi ise prostat dokusu bırakmadan prostatı çıkarmayı sağlar. Bu sayede hastalığın tekrarlama ihtimali oldukça azalır.

HoLEP Ameliyatı Nasıl Yapılır?

HoLEP ameliyatı, genel anestezi ile gerçekleştirilebileceği gibi spinal anestezi olarak da bilinen sadece belden aşağısının uyuşturulması ile de gerçekleştirilebilir. Ameliyata, penisin uç kısmından kamera ile girilerek başlanır. Kamera yardımıyla idrar kanalları, mesane ve prostat bezi kolaylıkla incelenebilir. Kanallarda daralma, mesanede veya prostatta tümör gibi ek sorunların olup olmadığı tespit edilir. HoLEP teknolojisinde lazer yardımıyla, prostat bezinin sonradan büyüyen kısmı ile prostat kapsülü arasına girilir. Ameliyat sırasında herhangi bir kanama oluşma ihtimaline karşı burada bulunan damarlardaki akış, kanama olmayacak şekilde kontrollü bir şekilde durdurulur. Bu aşamadan sonra prostat, etrafındaki kapsülden ayrılır. Böylece hastada idrar kanalına baskı yapan prostat dokusu kalmaz. Ameliyat sonrasında hastaya sonda takılır; takılan sonda operasyondan sonraki 1-2 gün içerisinde çıkarılır. HoLEP yönteminde idrar kesesine müdahale edilmez. Bu sayede operasyondan sonra hastaların idrara çıkarken yanma ve ağrı gibi sorunlar yaşamasının önüne geçilir.

HoLEP Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Bütün prostat büyümelerinde HoLEP yöntemi uygulanabilir. Ancak özellikle prostatın büyüyen kısmı 80 gram ve üzerinde ise ilk tercih edilen teknik HoLEP yöntemidir. Bazı durumlarda hastalarda prostat büyümesine mesane ve böbrek sorunları da eşlik edebilir. HoLEP yönteminde kullanılan kamera sayesinde mesane taşı gibi ek sağlık sorunlarının tespiti de kolaylaşır. Farklı bir deyişle prostat dokusu temizlenirken mesane taşlarına da müdahale edilerek mesanede bulunan taşların kırılması mümkündür. Buna ek olarak, bazı hastalarda prostat büyümesinin de etkisi ile idrar kanallarında daralma meydana gelebilir. HoLEP teknolojisinde kamera ile idrar kanalından geçerek prostat dokusuna ulaşılması, idrar kanalında bulunan darlığın açılmasına da yardımcı olur.

HoLEP Yöntemi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

HoLEP operasyonu cinsel hayatı olumsuz etkiler mi?
Prostat büyümesi sorunu bulunan hastaların büyük çoğunluğu ameliyattan sonra cinsel fonksiyon bozukluğu yaşamaktan endişe ederler. Holmium lazer teknolojisi, dokunduğu noktadan 0,35-0,40 mm derinliğe etki eder. Bu sayede prostatın çevresinde bulunan ve sertleşmeyi sağlayan sinirler etkilenmez.

HoLEP operasyonundan sonra prostat büyümesi tekrarlar mı?
Prostat büyümesinin tedavisinde kullanılan diğer kapalı ameliyat yöntemlerinde prostatın büyüyen kısmı kapsülden tamamen çıkarılamaz. HoLEP yöntemi yardımıyla prostatın adenom olarak da adlandırılan sonradan büyüyen kısmı kapsülden tamamen ayrılarak çıkartılır. Bu sayede geride doku bırakılmaz. Bu nedenle de HoLEP yöntemi ile prostat cerrahisinden sonra prostat büyümesinin tekrarlama ihtimali yok denecek kadar azdır.

HoLEP yöntemi ile prostat ameliyatının avantajları nelerdir?
HoLEP yönteminin en önemli avantajlarından biri 80 gram ve üzeri prostatı olan hastalarda büyüyen prostat kısmının çıkarılmasına olanak sağlamasıdır. Bunun yanında HoLEP yöntemi ile doku bütünlüğü bozulmadan endoskopik yöntemlerle prostata ulaşılır ve büyüyen kısım tamamen çıkarılır. Sağlık durumu uygun olmayan veya ileri yaş grubunda bulunan hastalar sadece belden aşağısı uyuşturularak operasyona alınabilir. Bu sayede operasyondan sonra hastanın kısa sürede normal hayata geri dönmesi mümkün olur. Prostat büyümesi ileri yaşla birlikte görülen sağlık sorunlarından biri olduğu için bu yaş grubunda kan sulandırıcı ilaç kullanımı daha yaygındır. HoLEP yönteminin en büyük avantajlarından bir diğeri de kanama riskinin minimum olması nedeni ile bu hasta gruplarında da ilk tercih edilecek yöntemdir.

HoLEP yönteminin riskleri var mı?
HoLEP, prostata bağlı sağlık sorunlarında kullanılan başarılı bir operasyon yöntemidir. Ancak her cerrahi operasyon gibi HoLEP işleminden sonra da hastada bazı komplikasyonlar ortaya çıkabilir. Oldukça nadir görülmekle birlikte işlemden sonra bazı hastalarda idrara çıkarken yanma ve ağrı görülebilir. Bu durum genellikle geçicidir. Prostat büyümesine diyabet, hipertansiyon gibi hastalıkların eşlik ettiği durumlarda hastalarda idrar kaçırma durumu nadiren de olsa devam edebilir.Bunların yanında HoLEP yöntemi ile prostat cerrahisi, uzman ve alanında deneyimli bir ekip tarafından gerçekleştirildiğinde başarı şansı çok yüksektir. Siz de sağlığınızla ilgili her türlü konu için en yakın sağlık kuruluşlarına başvurarak alanında uzman kişilerden bilgi alabilirsiniz.

Neden Biz?

Her cerrahi işlem için olduğu gibi HoLEP operasyonu da işinde ehil merkezlerde yapıldığı takdirde başarı şansı oldukça yüksek bir işlemdir. Hem ameliyat esnasında hem de sonrasında karşılaşılabilecek durumlar bilinmeli ve önlem alınmalıdır. Bu da yalnızca tecrübe ve bilgi ile sağlanabilir. Florence Nightingale Hastanelerinde bulunan modern teknolojik uygulamalar ve uzman doktorların yüksek tecrübesi sayesinde tedavi süreci başarılı bir şekilde tamamlanmaktadır.

HoLEP Yöntemi ile Prostat Cerrahisi

Adınız Soyadınız *
Telefon Numarası *
Bilgi Al
HoLEP Yöntemi ile Prostat Cerrahisi Tıbbi Birimi Bulunan Hastanelerimiz