Hematoloji

hematoloji

Hematoloji Bölümü kan hücrelerinin ve bu hücreleri üreten organların (kemik iliği, lenf bezi  ve dalak) hastalıklarını inceleyen bir bilim dalıdır. 

Kansızlıklar, kanama ve pıhtılaşma bozuklukları, dalak ve lenf bezesi hastalıkları, kemik iliği kanserleri, kemik iliğinin aşırı veya az çalışmasıyla seyreden hastalıklar bu grupta yer alır.

Başlıca hematolojik hastalıklar aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir

Anemiler: Demir eksikliği anemisi, Vitamin B12 eksikliği, hemolitik anemi, kalıtsal eritrosit hastalıkları (Akdeniz anemisi, orak hücreli anemi gibi), kronik hastalık anemisi

Kanama bozuklukları: İmmün trombositopeni, kalıtsal trombosit hastalıkları (Bernard-Soulier sendromu, Glanzman Trombastemisi gibi), von Willebrand Hastalığı, hemofili

Pıhtılaşma bozuklukları: Tekrarlayan atar damar veya toplar damar tıkanıklıkları, kalıtsal pıhtılaşma bozuklukları (Faktör V Leiden mutasyonu vb), yaygın damar içi pıhtılaşması sendromu (DIC), trombotik trombositopenik purpura (TTP), hemolitik sendrom (HUS), antifosfolipid sendrom (AFS), kanserle ilişkili tromboz

Kemik iliği yetersizlikleri: Aplastik anemi, miyelodisplastik sendrom, kemik iliğini etkileyen depo hastalıkları veya kanser metastazları

Miyeloproliferatif hastalıklar: Kronik miyeloid lösemi, polisitemia vera, esansiyel trombositemi, primer miyelofibroz, kronik miyelomonositer lösemi, kronik eozinofili

Lenfomalar: Hodgkin lenfoma, Hodgkin-dışı lenfomalar

Lösemiler: Akut lösemiler (akut miyeloid lösemi, akut lenfositik lösemi), kronik lösemiler (kronik myeloid lösemi, kronik lenfositik lösemi, saçlı hücreli lösemi)

Plazma hücre bozuklukları: Selim monoklonal gammopati, plazmositom, multipl miyelom, Waldenström makroglobulinemisi

Florence Nightingale Hastaneleri Hematoloji Bölümü'nde tüm yukarıda yazılı hematolojik hastalıkların tedavisi ve kemik iliği nakli uzun yıllardır başarı ile tedavi edilmektedir.