Çocuk Kalp Sağlığı ve Cerrahisi Merkezi

Çocuk Kalp Sağlığı ve Cerrahisi Merkezimizde, anne karnındaki bebekler de dahil olmak üzere 18 yaşına kadar olan tüm çocukların kalp problemleriyle ilgileniliyor. Bunların yanı sıra erişkin yaşlarına ulaşmış doğuştan kalp hastalıklı kişiler de ekibimiz tarafından takip ve tedavi edilebiliyor.


Birçok dalda olduğu gibi kalp sağlığı ve cerrahisi de multidisipliner tedavi anlayışı gerektiriyor. Bu merkezde; kadın-doğum uzmanı hekimlerce, doğumsal kalp hastalığından şüphelenilen bebeklere anne karnında (fetal) ekokardiyografi yapılabiliyor. Bebekler kadın-doğum uzmanları ile birlikte takip edilerek, gerekirse anne karnında birtakım girişimler uygulanabiliyor. Doğumsal kalp hastalığı saptanan bebeklerin doğum ve doğum sonrası dönemlerini en iyi şekilde geçirmeleri sağlanıyor. Yoğun bakım ünitelerinde hasta başında gerekli tüm tanısal değerlendirmeler yapılarak, gerekli tedavilere hızla başlanıyor.
Anjiyografi ünitemizde, yenidoğan bebekler de dahil olmak üzere çocukluk yaş grubundaki hastalara anjiyografi işlemleri başarıyla uygulanıyor. Bu işlemler tanısal ya da tedavi amaçlı olabiliyor.

Operasyon gerektiren olgular, cerrahi konseyde değerlendiriliyor ve en uygun operasyon planlanarak, sorunsuz bir şekilde uygulanması sağlanıyor. Ameliyat sonrası dönemde yoğun bakım ünitesinde ve sonrasında servis izleminde cerrahlar, anestezi uzmanları ve çocuk kalp uzmanları koordineli şekilde çalışıyor.

Merkezimizde Hangi Bölümlerle İş Birliği Yapılıyor?

Çocuk Kardiyoloji Bölümü: Çocuklar, büyüklerin küçültülmüş halleri değil. Onlar erişkinlerden tamamen farklı fizyolojileri ve büyüme dinamikleri olan apayrı bireylerdir. Çocuk çağı kalp hastalıkları konjenital (doğumsal) ve edinsel (sonradan görülen) şeklinde iki ana gruba ayrılıyor. Erişkinlerin aksine çocuklarda en sık doğumsal kalp hastalıkları gözleniyor. Her anne adayı için konjenital kalp hastalığı olan bir çocuk doğurma olasılığı binde 8 olarak belirtiliyor. Buna göre, ülkemizde yılda yaklaşık 10-15 bin çocuk doğumsal kalp hastalığı ile dünyaya geliyor. Günümüzde bu konuda eğitim almış uzmanlar tarafından uygulanan “fetal ekokardiografi” yöntemiyle riskli gebeliklerde, gebeliğin 16-20. haftaları arasında bebeğin kalbinin incelenmesi ve majör kalp anomalilerinin belirlenmesi mümkün oluyor. Çocuk Kardiyoloji Bölümümüzde; çocukluk çağında görülen konjenital ve edinsel kalp hastalıklarının tanısı ile tedavisi, alanında uzman hekimlerimiz tarafından gerçekleştiriliyor.

Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Bölümü: Maalesef her 100 doğumda bir bebek doğuştan kalp hastalığıyla dünyaya geliyor. Doğuştan kalp sorunları olan bebekleri ameliyat ederek tamamen normal bir yaşama kavuşturmak ise mümkün. Ülkemiz genel olarak kalp cerrahisinde uluslararası başarı düzeyine sahip olsa da çocuk kalp cerrahisi, sınırlı sayıdaki birkaç merkezde başarıyla yapılıyor. Bunun nedeni de çocuk kalp ameliyatlarının çok daha ayrı bir uzmanlık ve deneyim gerektirmesinin yanı sıra hastanelerin de büyük yatırımlar ve teknolojik desteği sunma zorunluluğu oluyor.

Grup Florence Nightingale Hastaneleri Çocuk Kalp Sağlığı Merkezi Çocuk Kalp Damar Cerrahisi Bölümümüzde; deneyimli kadromuz sayesinde çocuk kalp ameliyatlarında başarıyla yapılabiliyor. Merkezimizde, çocuk kardiyovasküler cerrahisinin pek çok alanında ilkler gerçekleştiriliyor.

Kardiyogenetik Kliniği: Bu kliniğin amacı; doğumsal hastalıklar içinde en sık görülen grup olan doğumsal kalp hastalarına en iyi tanı ve tedavi olanaklarını sunmak, genetik etkenini araştırarak ailelere genetik danışmanlık vermek, ileride tekrar çocuk sahibi olmak istendiğinde doğum öncesi tanı koyabilmek, erken teşhis ve ileride kişinin genetik yapısına uygun olarak daha etkili ilaçların kullanılma yolunun açılmasını sağlamak olarak belirtiliyor.

Doğumsal kalp hastalıkları, sendromik ve sendromik olmayan olarak ikiye ayrılıyor. Sendromik kalp hastalıkları; William sendrom, Marfan sendrom, DiGeorge, Down, Turner ve Noonan olarak sıralanıyor. Bunların teşhisi, hastanın takibi açısından çok önemli çünkü sendromik kalp hastalıklarında, kalbin yanı sıra yanında başka organlarda da sorunlar görülebiliyor.

Gelişen genetik bilimi ile artık birçok hastaya genetik bir tanı koymak mümkün olabilse de rutin yapılan testlerle her zaman sonuca ulaşmak mümkün olmayabiliyor. Böyle durumlarda, isteyen hastalarımız TC Demiroğlu Bilim Üniversitemizdeki ve Yale Üniversitesi ile ortak yapılan kalp hastalıklarında genetik kökenlerin bulunması araştırmalarına dahil edilebiliyor.

Çocuk Kalp Cerrahisi Anestezi ve Yoğun Bakım: Çocuk kalp ameliyatlarında çocuğun ve ailesinin hazırlanması büyük önem taşıyor. Çünkü kalp ameliyatı çocuklar için fizyolojik ve psikolojik bir travma anlamına geliyor. Bu nedenle hastanın süreci mümkün olduğunca rahat atlatması, aile ve çocuğun gelişimi için önemli.

Premedikasyon denen, anestezi öncesi ilaçların çocuk anestezisinde ayrı bir önemi var. Anestezi öncesi ilaçlar çocukları rahatlatıp, sakinleştirerek büyük çocuklarda da endişe ve gerilimi ortadan kaldırıyor. Bu ilaçlar tercihen hasta odasında uygulanıyor ve hasta ilacın etkisi başladıktan sonra ameliyathaneye alınıyor. Böylece ameliyathane sürecini çocukların hatırlamaması sağlanıyor.

Çocuklarda ameliyat ve anestezinin en can alıcı kısmı ameliyat sırasında hayati bulguların takibini sağlayan araçların çocukların damarlarına yerleştirilmesi oluyor. Özellikle küçük bebeklerde ve yenidoğanlarda bu işlem son derece zor ve ciddi tecrübe gerektiriyor. Çocuk anestezisi konusunda deneyimli anestezi uzmanının önemi de burada ortaya çıkıyor. Ameliyat sırasında anestezi uzmanı uygun miktarda ve sürede anestezi ilaçları uygulayarak çocuğun ameliyatına destek veriyor. Erişkinlerden farklı olarak, çocuklarda kullanılan ilaçların dozları yaşa ve kiloya göre değişkenlikler gösteriyor. Ameliyat sırasında anestezi uzmanı damara yerleştirilen araçlar yardımıyla hastanın yaşamsal fonksiyonlarını kontrol ediyor. 

Ameliyatın bitiminde çocuğun uygun şekilde yoğun bakıma transferini sağlıyor. Kalp ameliyatı sonrası yoğun bakım süreci ekip çalışması gerektiren, nazik bir süreci ifade ediyor. Merkezimizde; anestezi uzmanı, kalp cerrahı, çocuk kalp uzmanı ve yoğun bakım hemşireleri sürekli iletişim halinde çalışıyor. Hasta, kontrollü bir şekilde solunum cihazından ayrılıyor. Uygulanan destek tedavileri ihtiyaca göre azaltılıyor ve konjenital kalp cerrahisi ekibinin aldığı ortak kararla hasta mümkün olan en kısa zamanda ailesinin yanına çıkarılıyor. Bu hem hastanın psikolojisi hem de ailenin huzuru açısından büyük önem taşıyor.

Merkezde Hangi Hastalıklar Tedavi Ediliyor?

 • Atriyal septal defekt (ASD),
 • Büyük arterlerin transpozisyonu,
 • Çocuk kalp hastalıkları,
 • Çocukta akut romatizmal ateş,
 • Çocukta aort darlığı,
 • Çocukta aort koarktasyonu,
 • Çocukta doğumsal kalp hastalıkları,
 • Çocukta fallot tetralojisi,
 • Çocukta görülebilen edinsel kalp hastalıkları,
 • Çocukta hipofiz bezi hastalıkları,
 • Çocukta infeksiyöz miyokardit (miyokard kas tabakasının iltihabı),
 • Çocukta kalp romatizması,
 • Çocukta mitral kapak prolapsusu (MVP),
 • Çocukta pulmoner darlık,
 • Doğumsal kalp hastalıklarından karışım lezyonları,
 • Doğumsal kalp hastalıklarından morarmanın olmadığı damar ya da kapak darlıkları,
 • Erişkin yaşa gelmiş doğumsal kalp hastalıkları,
 • Kalpte delik (şant lezyonları),
 • Kawasaki sendromu,
 • Mavi mor çocuk hastalığı,
 • Patent duktus arteriosus (PDA).

Çocuk Kalp Sağlığı ve Cerrahisi Merkezi Tıbbi Birimi Bulunan Hastanelerimiz
Çocuk Kalp Sağlığı ve Cerrahisi Merkezi biriminden
Uzman Görüşü Alın

Uzman Görüşü Alın

Adınız Soyadınız
Telefon Numarası
Eposta Adresiniz