böbrek nakli merkezi

Böbrek Nakli Süreci


Canlı vericiden böbrek nakli için alıcı ve verici hazırlık aşaması Böbrek Nakli Merkezimizde bir hafta içinde tamamlanabilmektedir.

Ameliyatın ne zaman olacağı böbrek naklinin canlı ya da kadavra kaynaklı olmasına göre değişmektedir. Canlı böbrek naklinde operasyon zamanlaması önceden belirlenir ve verici - alıcı bir gün öncesinde hastaneye yatırılır.

Kadavra böbrek naklinde ise organın hastanede bulunma zamanına göre operasyon zamanı planlanır ve hasta gece gündüz her an hastaneye yatış için çağırılabilir.

Bu sebeple kadavra organ için bekleyen hastalar 24 saat kendilerine ulaşılacak bir telefon numarasına sahip olmalı ve her an hastaneye gelecek şekilde hazır olmalıdır.
Kadavra böbreğin ideal şartlarda en fazla 24 saat içinde nakledilmesi gerekir.

Hastanın hazırlığı ile eş zamanlı olarak alıcıyla böbrek vericisi arasında kros tetkiki (cross match testi) yapılır. Bu testin sonucu olumlu çıkarsa en kısa zamanda böbrek nakli ameliyatı gerçekleştirilir.  

Kadavradan böbrek nakli için çağırıldığımda neler yapılacak?

İlk olarak kros tetkiki için kan vermeniz gerekiyor. Yaklaşık 4-5 saat süren bu tetkikin uygun çıkması durumunda böbrek nakli olabilirsiniz.

Canlı verici böbrek naklinde en önemli konulardan biri gönüllü böbrek bağışçısına zarar gelmemesidir.Böbreğini bağışlayan kişi için ileriki hayatında artmış bir risk olmamalıdır. 

Yakınlarına böbrek bağışlamak isteyen kişiler merkezimizde detaylı tetkikten geçirilir ve farklı branştan pek çok uzman tarafından incelenirler.

Bu tetkik ve uzman görüşleri organ nakli konseyinde son kez incelenerek böbrek bağışlamak için kişinin uygun olup olmadığına karar verilir. 

Gururla söyleyebiliriz ki Böbrek Nakli Merkezimizde gerçekleştirilen500'ün üzerinde böbrek nakli ameliyatında sorumluluk alınan hiçbir vericide ciddi bir sağlık problemi olmamıştır. 

Böbrek nakli takip programımızda da sadece alıcılar değil, vericileri de senelik tetkikleri ile takip edilmektedir Gönüllü böbrek bağışçılarının güvenliği canlı vericili böbrek nakli ameliyatlarını sürdürebilmemizin en önemli dayanağıdır.

Türkiye’de öncü bir ekip tarafından gerçekleştirilen ileri tekniklerle gönüllü böbrek bağışçısından böbrek alımı daha güvenli şekilde yapılabilmektedir.

Türkiye’de ilk kez retroperitonoskopik nefrektomi ameliyatı Böbrek Nakli Merkezimizin Direktörü Prof.Dr.Barış Akın tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu yöntem sayesinde böbrek vericilerinde karın içi organlara dokunmadan ve kalıcı bir hasar vermeden ameliyat gerçekleşebilmektedir.

Böbrek Nakli Öncesi Süreç 

Böbrek Nakli Merkezimize başvuran son dönem böbrek hastaları organ nakli koordinatörlerimiz tarafından karşılanır.

Hastaların böbrek nakli için uygun olup olmadıkları yapılan detaylı taramalar sonrası doktorlarımız tarafından değerlendirilir.

Yapılan taramalarda; kan tetkikleri, radyolojik tetkikler, kalp incelemeleri yer almaktadır. Bu taramalar başta nefroloji (böbrek hastalıkları) olmak üzere pek çok farklı branştan doktor tarafından; böbrek nakil cerrahı, kardiyoloji uzmanı ve gerekli diğer uzmanlar değerlendirilir.

Kadavra listesine alınması uygun bulunan hastaların Sağlık Bakanlığı’nın özel veri sistemine kaydı yapılır. Bu aşamadan sonra hasta kendisine ait bir referans numarası ile böbrek nakli için Ulusal Bekleme Listesine girmiş olur.

Bir yakınınız size böbrek vermek istiyor ise canlıdan böbrek nakli için verici (size böbreğinin birini vermeğe gönüllü olan yakınınız) de detaylı olarak incelenir.

Gönüllü bağışçının, sağlığının bozulmaması, zarar görmemesi, nakil sonrasında normal ve sağlıklı hayatına  geri dönmesi esastır. Bu nedenle böbrek bağışlayacak olan kişinin detaylı kan ve idrar tetkikleri, bilgisayarlı tomografi ile karın taraması yapılır ve uzman değerlendirilmesinden geçer. Ancak sağlıklı olduğu tespit edilen kişiler böbrek vericisi olarak kabul edilir. 

Böbrek Nakil Sonrası Süreç 

Böbrek Nakli Sonrası Takip

Böbrek naklinin başarılı olarak değerlendirilmesi için sadece, ameliyat süreci kadar böbrek nakil sonrası takip süreci de çok önemlidir.

Böbrek Nakli Merkezimizde her nakil hastamızı büyük bir titizlik ve özenle takip etmekteyiz. Çünkü böbrek naklinde esas amaç nakledilen böbreğin uzun yıllar sağlıklı çalışmasını sağlamaktır. Bu nedenle Böbrek Nakli Merkezimizin üzerinde durduğu en önemli konu nakil sonrası hastaların ve vericilerinin düzenli bir program içerisinde takibidir.

Böbrek nakli ameliyatı olan hastalarımız (alıcılar) ortalama altı gün sonra taburcu edilmektedir. Hastalar hastaneden taburcu olmadan 2 gün önce kullanacak ilaçlar ve yeni hayatında dikkat etmesi gereken hususlar konusunda detaylı olarak bilgilendirilirler. Hasta ilaç çizelgesi ve 24 saat ulaşabileceği bir telefon numarası ile hastaneden ayrılır. Hastalardan ilk haftalarda haftada iki kez kan tetkiki vermek için hastaneye gelmesi istenir. Uzak yerlerde yaşayan hastalar kan tetkiklerini bulundukları bölgede yaptırabilir ve posta yolu ile ücret ödemeden yollayabilirler. Bu kan tetkikleri ikinci ayda haftada bir kez, altıncı aya gelindiğinde ise ayda bir kez tekrarlanır. Hastalarımız düzenli olarak nefroloji (böbrek hastalıkları) kontrolüne çağırılır. Ayrıca istedikleri her zaman doktorlarımıza ulaşabilmektedir. 

Yakınlarına hayat hediyesi vermiş olan vericilerimizi de düzenli bir takibe almaktayız. Böbrek vericileri ameliyattan sonra ortalama üç gün içinde evlerine dönebilmektedir. Eve döndükten bir hafta sonra tekrar tetkik vermek için hastaneye davet edilirler. Daha sonraki tetkiklerini de altı ay sonra verirler. Daha sonra ise senede bir defa tetkik için hastaneye gelmeleri istenir. Böbrek Nakli Merkezimizde; böbrek veren değerli insanları yakından takip eden bir ekip olarak hiçbir böbrek vericisinin bugüne kadar ciddi bir sağlık problemi yaşamamış olmasının verdiği mutluluk ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Böbrek nakli sonrası yaşam

Yeni bir hayat ve yeni bir gün... Artık evinizdesiniz, sevdikleriniz ve aileniz ile birliktesiniz. Bunun devamlılığını sağlamak elinizde.

Şimdi dikkat etmeniz gerekenlere göz atalım.

İlk biyokimya kontrolünüz hastanemizden ayrıldıktan iki gün sonra yapılacaktır. İlk kontrolden sonrada, haftada iki kez biyokimya tetkikleriniz için hastanemize gelmeniz gerekmektedir.

Hastanemize gelip tetkik yaptırma sıklığınız daha sonra, haftada bir, 15 günde bir, ayda bir olarak değiştirilecektir.

Kullandığınız bağışıklığı baskılayıcı ilaçların (immünsüpresör ilaçlar) dozları kan düzeyine göre ayarlanmaktadır. Bu nedenle düzenli kan vermeniz çok önemlidir.

Başka laboratuvarda tetkik yaptırdıysanız sonuçlarınızı çıkar çıkmaz Böbrek Nakli Merkezimize iletmelisiniz.
Kan verme saatiniz kullandığınız ilaçlara göre ayarlanmalıdır. 
Tetkikleri yaptırdıktan sonra 48 saat içinde aranmazsanız, bizimle mutlaka temasa geçiniz. 
İnsülin tedavisi görüyorsanıztaburcu işleminden sonra diyabet polikliniği tarafından takibiniz devam edecektir.
Ameliyattan bir ay sonra cilt klipleri alınacaktır. Yara yerinde kızarıklık, şişlik yada sıvı oluşumu gözlerseniz hemen bizimle iletişime geçiniz.
Günde en az 2000-3000 cc (2-3 litre) kadar sıvı almak idrar çıkışı için önemlidir.
İlaçları doktorunuzun söylediği biçimde, aynı saatte alınız ve kendi kendinize ilaçdozunu ve miktarını asla değiştirmeyiniz.
Herhangi bir nedenle bizim verdiğimiz ilaçların dışında bir ilaç kullanmanız gerektiğinde lütfen bize danışınız.

Mutlaka bizimle temasa geçmeniz gereken durumlar:

  • 38 derecenin üzerinde ateş,
  • İdrar miktarında azalma, renk değişikliği ve yanma hissi,
  • Ayak ve el bileklerinde şişme,
  • Birden ortaya çıkan yüksek ya da düşük tansiyon,
  • Tekrarlayan kusma ve ishal,
  • Öksürük ve nefes darlığı,
  • Dişiniz ile ilgili problem sonucu diş hekiminizin antibiyotik önermesi,
  • Herhangi bir aşı yapılması ya da önerilmesi durumu,
  • Su çiçeği, zona, tüberküloz veya herhangi bir çocukluk hastalığına maruz kalınması durumu.

Bunların dışında yaşamı tehdit edici durumlarda organ nakli koordinatörünüzü aramadan bulunduğunuz bölgedeki en yakın hastanenin acil servisine başvurarak böbrek nakilli olduğunuzu söylemeniz yeterlidir.