Ameliyat Öncesi

Anestezi bölümümüzden ilgili hekim; ameliyat öncesi her hastayı önceden anestezi polikliniğinde (yatan hasta ise odasında) görür.

Detaylı olarak hastanın sağlık durumunu inceleyen anestezi hekimi muayenesini yapar, gerekli görürse ilave tetkik ve konsültasyonları ister.

Hastanın durumuna ve yapılacak operasyona göre en uygun anestezi yöntemini belirler ve yapılacakları hastaya anlatır.

Varsa hastanın ameliyat ile ilgili sorularını cevaplandırır.

Yine gerekli gördüğü takdirde ameliyat öncesi gerekli ilaçların yapılmasını sağlar.