Akciğer Kanserinde Robotik Cerrahi

Akciğer Kanserinde Robotik Cerrahi Nedir?

Akciğer kanseri, tüm dünyada yaygın olarak görülen ve ciddi sonuçlara neden olan bir kanser türüdür. Gelişen teknoloji diğer birçok kanser çeşidinde olduğu gibi akciğer kanseri için de yeni tedavi yöntemlerini beraberinde getirdi. Bu yöntemlerin başında gelen robotik cerrahi teknolojisi ile, büyük ameliyat kesilerine gerek duyulmadan tümör dokusu çıkarılabilir. Böylece, açık ameliyat sebebiyle ortaya çıkan birçok problemin de önüne geçilir. Akciğer kanserinde robotik cerrahi tekniği sayesinde önceden geniş kesiler kullanılarak yapılan operasyonlar kapalı bir şekilde gerçekleştirilebilir ve böylece iyileşme sürecine katkıda bulunulur. Akciğer kanserinde robotik cerrahi hakkında detaylı bilgiye yazının devamını takip ederek erişebilirsiniz.

Robotik cerrahi, vücuda yerleştirilen birkaç operatif kolun dışarıdan kontrol edilmesiyle gerçekleştirilen bir prosedürdür. Ayrı bir konsol ile yönetilen bu kollar sayesinde, opere edilen doku detaylı bir şekilde görüntülenerek ameliyat gerçekleştirilebilir. Robotik cerrahi sayesinde özellikle erken evre akciğer kanserlerinde kapalı ameliyat seçeneği mümkün hale gelir. Bu amaçla gerekli detaylı incelemeler yapılarak bireyin robotik cerrahi için uygunluğunu değerlendirilir. Değerlendirme sırasında dikkat edilen en önemli kriterlerden bazıları ise kanserin türü, evresi, kişinin yaşı ve ek hastalıkları gibi ameliyat sürecini etkileyen faktörlerdir. Bununla birlikte, tümör dokusunun boyutu ve konumu gibi etkenlere bağlı olarak da ameliyat yöntemi değişkenlik gösterebilir. Tümör dokusunun çıkarılması için robotik cerrahiden faydalanıp faydalanılamayacağı hakkındaki en doğru karara ise hekimin tavsiyeleri doğrultusunda varılabilir.

Akciğer Kanserinde Robotik Cerrahi Nasıl Uygulanır?

Akciğer kanserinde robotik cerrahinin kullanım amacı, mümkün olan en küçük insizyon (ameliyat kesisi) ile belirlenen ameliyatın prosedürlere uygun olarak yapılmasıdır. Görüntüleme yöntemlerinden faydalanılarak tümörün konumu ve boyutları hakkında ayrıntılı bilgi edinilerek operasyon planı yapılır. Yaş, ek hastalık, kullanılan ilaçlar gibi kişisel özelliklere göre uygun anestezik teknikler seçilir. Böylece, tüm prosedürün kişinin sağlığı açısından en uygun biçime sokulması hedeflenir. Ameliyat aşamasında ise farklı ilaçlar kullanılarak genel anestezi uygulanır. Ardından robotik kolların yerleştirildiği bölgeler işaretlenir ve operasyon başlatılır. Küçük kesiler yapılarak robotik kolları göğüs boşluğuna  yerleştirilir ve böylece ameliyatın asıl kısmına başlanır. Cerrah, cihaz tarafından sağlanan 3 boyutlu görüntüyü takip ederek robotik kolları kontrol eder. Cerrah, tümörün yayılımı ve şiddetine göre etkilenen çevre lenf dokularını da çıkarabilir. Son olarak kesi yapılan bölgeler uygun dikiş yöntemi ile kapatılır ve ameliyat tamamlanır.

Akciğer Kanseri Ameliyatlarında Robotik Cerrahinin Avantajları Nelerdir?

Gelişen teknolojinin getirdiği robotik cerrahi sayesinde, büyük kesilere gerek duyulmaksızın verimli ve daha az riske sahip operasyonlar gerçekleştirilmesi mümkündür. Akciğer kanseri ameliyatlarında robotik cerrahinin ne tür avantajları olduğu konusunda ise şu başlıklara değinilebilir:
  • İyileşme dönemi: Akciğer ameliyatları sonrası karşılaşılabilen problemlerin başında solunum sıkıntısı gelir. Bunun sebebi ise nefes alıp vermeyi sağlayan kasların operasyon sırasında etkilenmesidir. Robotik cerrahi, diğer yöntemler ile karşılaştırıldığında solunum kaslarını daha az etkiler. Bu sayede bireyin iyileşme sürecine de katkıda bulunulur. Ek olarak, ameliyat sırasında minimal insizyon prensibinin uygulanması ile de yara iyileşmesi daha kısa sürede gerçekleşir. Daha büyük kesilerde iyileşme dönemi uzar ve bu sebeple robotik cerrahi, alternatif cerrahi teknikler arasında avantajlı bir konuma sahiptir.
  • Operasyon süresi: Bir ameliyat için, hedef dokuya ulaşılana kadar belirli bir süre harcanması gereklidir. Robotik cerrahide ise, yalnızca robotik kolların yerleştirilmesi gerekir. Böylece rezeksiyon işlemi öncesi ve sonrasındaki süreçler mümkün olduğu kadar kısa tutulabilir. Kısa operasyon süresi ise, kullanılan anestezik dozu itibariyle hastanın sağlığı açısından tercih edilen bir durumdur.
  • Yüksek kontrol: Robotik cerrahi için kullanılan cihazlar, cerrahın rahatlıkla dokuyu görebilmesine imkan tanır. Cerrahın tam kontrol sahibi olduğu robotik kollar ise rezeksiyon işleminin verimli şekilde gerçekleştirilebilmesini sağlar. İnsan vücudunun doğal özelliklerinden birisi olan el titremesi ve diğer hareketler en düşük seviyede tutularak tümör dokusunun hedeflenen biçimde çıkarılması mümkün hale gelir.

Akciğer Kanserinde Robotik Cerrahi Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

İyileşme Süreci Ne Kadar Sürer?
Robotik cerrahi tekniği ile gerçekleştirilen akciğer kanseri ameliyatlarındaki iyileşme süresi, diğer yöntemler ile kıyaslandığında daha kısadır. Bunun sebebi ise mümkün olan en az kesi ile işlemlerin gerçekleştirilmesidir. Kişinin tıbbi durumuna ve hekim görüşüne bağlı olarak değişmekle birlikte yaklaşık 2-4 gün kadar hastanede yatış ile iyileşme sağlanır. Taburculuk sonrasında ise özellikle ilk 8 hafta boyunca hekim tavsiyelerine uygun şekilde davranılarak iyileşme sürecine katkıda bulunulabilir.

Operasyon Sonrası Ağrı Oluşur mu?
Her ameliyatta olduğu gibi akciğer kanseri operasyonunda da uygulanan işlemlere bağlı olarak bir miktar ağrı oluşabilir. Ameliyat esnasında uygulanan anestezi sayesinde kişi tüm prosedür boyunca herhangi bir ağrı duyusu hissetmez. Operasyon sonrasında ise iyileşme dönemi süresince belli bir ölçüde ağrı oluşabilir. Hekim tarafından verilen ağrı kesici ilaçlar uygun şekilde kullanıldığında ise iyileşme dönemi içerisinde konfor sağlanır.

Ameliyat Sonrasında Kemoterapi veya Radyoterapi Gerekli midir?
Tümör boyutu, çeşidi ve yayılımı gibi faktörlere bağlı olarak operasyon öncesi veya sonrasında kemoterapi/radyoterapi tekniklerinden faydalanılabilir. Doğru şekilde planlanan kemoterapi ve radyoterapi işlemleri sayesinde, operasyon ve tedavi sürecinden beklenen sonuçlar elde edilebilir. Kemoterapi veya radyoterapi gerekip gerekmediği konusundaki en doğru karar ise hekim tavsiyeleri doğrultusunda belirlenebilir.

İyileşme Sürecinde Nelere Dikkat Edilmelidir?
Operasyon sonrasındaki iyileşme döneminin en verimli şekilde geçirilebilmesi için dikkat edilmesi gereken bazı noktalar mevcuttur. İstirahat ve uyku kalitesi ise bunların başında yer alır. Bununla birlikte fizik tedavi uzmanının önerileri doğrultusunda uygun egzersizlerden de faydalanılması önerilir. Solunum kaslarının güçlendirilmesini ve rahat nefes almayı hedefleyen rehabilitasyon eğitimlerine katılarak tedavi sürecine katkı sunulabilir. Hekim ve diyetisyen tavsiyelerine uygun şekilde hazırlanan beslenme programlarından faydalanılarak vücut için gerekli besin ögeleri karşılanabilir. Sigara gibi yara iyileşmesini geciktiren zararlı alışkanlıklardan kaçınılması ise oldukça önemlidir.

Neden Biz?

Akciğer kanseri ameliyatlarında robot teknolojisinin en yoğun kullanıldığı merkezlerin başında gelende Florence Nightingale Hastanelerinde cerrahi ekipler ve diğer birimlerin (anestezi, yoğun bakım...) yüksek tecrübesi sayesinde tedavi süreci başarılı bir şekilde yapılabiliyor.
Akciğer Kanserinde Robotik Cerrahi

Adınız Soyadınız *
GSM *
Bilgi Al