Yapısal Kalp Hastalıkları Uygulama Ve Araştırma Merkezi

T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi ve İstanbul Florence Nightingale Hastanesi olarak 30 yılı aşkın süredir sağlık bilimleri alanında birçok yeni uygulamanın öncülüğünü yapmaktayız. Kardiyoloji alanında yapısal kalp hastalıklarının tedavisinde son yıllarda ortaya çıkan yeni bir uygulama olan “İntrakardiyak Ekokardiyografi” teknolojisinin kullanılmasıyla kateter laboratuvarında genel anestezi gerekmeksizin kateter yoluyla hastalarımızın açık cerrahi operasyona gerek kalmaksızın kapalı olarak pek çok operasyonun yapılmasını sağlıyoruz. Bu yeni teknoloji sayesinde, aşağıda belirtilmiş olan birçok işlem cerrahi operasyonlardan daha kolay ve riski çok daha düşük bir biçimde yapılmaktadır.                      

Kalp İçi Ekokardiyografi Uygulaması

Günümüzde yapısal kalp hastalıkları ve ritm bozuklukları ile ilgili girişimsel işlemler ekokardiyografik görüntülemeyi gerektirir. Kateter laboratuvarında uygulanan girişimler sırasında eş zamanlı olarak uygulanan kalp içi ekokardiyografi veya kateter yolu ile ekokardiyografi görüntülemesi, son yıllarda konvansiyonel transösefageyal ekokardiyografi (TÖE) uygulamasının yerini almış durumdadır. 

Kalp içi ekokardiyografi uygulamasının TÖE işlemine tercih edilmesinin nedeni, hastalar tarafından çok daha kolay tolere edilmesi, genel anestezi gerektirmemesi ve çocuk hasta grubunda da rahatlıkla uygulanabilir olması gibi üstünlüklerdir.

Hangi İşlemlerde Kalp İçi Ekokardiyografi Uygulaması Kullanılmaktadır?

Kulakçıklar Arası Deliklerin Kapatma Cihazı İle Kapatılması (İnteratriyal Septumun Kapatılması)

Ekokardiyografi cihazının probu sağ kulakçığa (sağ atriyum) yerleştirilir ve her iki kulakçık arasındaki delik veya delikler net olarak görüntülenir. Bu işlem sırasında kalp içi ekokardiyografi kullanımı klasik TÖE işlemine kıyasla belirgin olarak üstündür. Uygulama sırasında uzun ve kısa aks imajlar alınarak işlem görüntülenir.

Kılavuz telin yerleştirilmesi, balon büyüklüğünün doğru seçilmesi ve kapatma cihazının kulakçıklar arası delik veya deliklere uygun lokalizasyonda yerleştirilmesi, kalp içi ekokardiyografik görüntüleme sayesinde gerçekleştirilir.

Bu uygulamanın diğer önemli üstünlükleri işlem süresinin kısalması ve hastanın radyasyona maruz kalma zamanının olabilecek en kısa süreye indirilmesidir. 

Ritm Bozukluklarının Ablasyon İle Tedavisi (Elektrofizyoloji Uygulamaları)

Atriyal fibrilasyon, ventriküler taşıkardi gibi ritm bozukluklarında uygulanan karmaşık ablasyon tedavilerinin gerekliliği ve önemi son yıllarda artmaktadır. İşlem sırasında kalp anatomisinin görüntülenmesi, kateterin doğru pozisyona yerleştirilmesi ve olası komplikasyonların (perikard sıvısı, pıhtı oluşumu) hemen fark edilmesi, kalp içi ekokardiyografik uygulama ile mümkündür. 

Özellikle atriyal fibrilasyon ablasyon işlemi sırasında kateterin sağ kulakçıktan geçişinin net görüntülenmesi ve kateter ile kalp dokusunun temasının belirlenmesi için kalp içi ekokardiyografi önemli bir tekniktir. 

Transkateter Yolu İle Aort Kapak Yerleştirilmesi (TAVİ)

TAVİ işlemi sırasında yeni kapağın yerleştirilmesi ve olası komplikasyonların öngörülmesi. TÖE ile mümkündür. Fakat bu işlemin genel anestezi gerektirmesi bir limitasyon kabul edilmektedir. Kalp içi ekokardiyografik görüntüleme ile sadece lokal anestezi ile, oldukça düşük doz kontrast madde kullanarak ve bu sayede böbrek fonksiyonlarını koruyarak, işlemi detaylı olarak görüntülemek ve takip etmek mümkün olmaktadır. 

Mitraklip Uygulaması Ve Mitral Kapak Tamiri

Mitraklip işlemi sırasında TÖE işlemin takibi anlamında önemli bir yol gösterici tekniktir. Kalp içi ekokardiyografi ise özellikle sağ kulakçıktan sola geçişte ve klip sisteminin kapak bölgesine oturmasında, detaylı görüntülemeyi sağlayan yeni bir tekniktir. 

Randevu Alın