• Aterosklerotik Kalp Hastalıkları
  • Hipertansiyon
  • Hiperlipidemi
  • Kalp Yetersizliği
  • Romatizmal Kalp Hastalıkları
  • Kalp Kapak Hastalıkları
  • Aritmiler
  • İşyeri ve Çevre Sağlığı

1980 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1987 yılında aynı fakültede İç hastalıkları ihtisasını, 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’nde kardiyoloji ihtisasını tamamladı. Ulusal Kardiyoloji Derneği’nin Avrupa Kardiyoloji Derneği’nin ve Amerikan Kardiyoloji Derneği’nin düzenlediğin birçok kongreye ve mezuniyet sonrası eğitimine katıldı. Kendisi aynı zamanda İş Yeri Hekimliği sertifikasına da sahiptir. 
 
   1992 yılından beri Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde Kardiyoloji ve İç Hastalıkları uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Orhan Geren, 30.000’in üzerinde kalp hastasının tetkik ve tedavisini gerçekleştirmiştir.

  • Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
  • Türk Tabipler Birliği
  • İstanbul Tabip Odası

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 

1. Atipik seyirli bir Bruselloz vakası

2. Nifedipin ve Prazosin'in kan basıncı ve bazı metabolik parametreler üzerine etkileri

3. Enalapril'in kan basıncı, sol ventriküler duvar kalınlığı ve enjeksiyon fraksiyonu üzerine etkileri

 

 

Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

 

 

1. Ulusal Kardiyoloji Kongreleri

2. Avrupa Kardiyoloji Kongreleri

3. AHA

4. Hipertansiyon, Ateroskleroz, Aritmi, Ekokardiyografi, Girişimsel Kardiyoloji, İç Hastalıkları kongre ve seminerleri