Uzm. Dr.
Orhan GEREN

Randevu Al
Özel İlgi Alanları
 • Aterosklerotik Kalp Hastalıkları
 • Hipertansiyon
 • Kalp Kapağı

Video

  • 1992
   Grup Florence Nightingale Hastaneleri
   Kardiyoloji / İç Hastalıkları

   1992
   İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü
   Uzmanlık Eğitimi

   1980
   İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
   Tıp Eğitimi

   • Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği
   • Türk Tabipler Birliği
   • İstanbul Tabip Odası

 • Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

   • Atipik seyirli bir Bruselloz vakası
   • Hipertansiyon, Ateroskleroz, Aritmi, Ekokardiyografi, Girişimsel Kardiyoloji, İç Hastalıkları kongre ve seminerleri
   • Nifedipin ve Prazosin'in kan basıncı ve bazı metabolik parametreler üzerine etkileri
   • Enalapril'in kan basıncı, sol ventriküler duvar kalınlığı ve enjeksiyon fraksiyonu üzerine etkileri