Uzm. Dr. Figen HANAĞASI

Uzm. Dr.
Figen HANAĞASI

Nöroloji / Uyku Laboratuvarı

RANDEVU AL
Görev Aldığı
Hastaneler
 • Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Cemil Aslan Güder Sok. No: 8 Gayrettepe - İstanbul Haritada Göster

   1998 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olan Uzm. Dr Figen Hanağası, Nöroloji ihtisasını 2004 yılında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda tamamlamıştır. İhtisasını bitirdikten sonra Temmuz 2004 yılından itibaren kurumumuzda Nöroloji Uzmanı olarak çalışmaktadır
 
   2011 yılında kurduğu Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Uyku Bozuklukları Polikliniği ve Uyku Laboratuvarı Sorumlu Doktoru olarak görev yapmaktadır.


İlgi Alanları:

 • Uyku Bozuklukları
 • Nöroonkoloji
 • Başağrısı

  Bugün
  • 2004 Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi Nöroloj / Uzmanı
  • 1999 - 2004 İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı / Uzman
  • 1992 - 1998 İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi

  • Nöroimmunoloji Derneği
  • Çocuk ve Ergen Nörolojisi Derneği
  • Türk Tabipleri Birliği
  • Türk Uyku Tıbbı Derneği 

  Diğer Yayınlar

  1- Bilateral striopallidodentat kalsinozis’in klinik spektrumu Haşmet A. Hanağası, Figen Hanağası, Başar Bilgiç, Hakan Gürvit, Jale Yazıcı, Murat Emre.  Türk Nöroloji Dergisi 2004; 10(5): 430-437

  2- Pure gait disturbance displayed by malingerers: Case report of two patients Gülçin Benbir, Figen Hanağası, Sibel Ertan, Haşmet A. Hanağası, Turan Ertan  Clinical Neurology Neurosurgery 2012 Nov 2

  3- Wilson Hastalığı Türk Nöroloji Dergisi, 2013; 19(4) 122-127 Figen Hanağası ,Haşmet A. Hanağası 

  4- Parkinson Hastalığı, Türkiye Klinikleri J Geriatr-Special Topics 2015;1(1):65-9 Figen Hanağası ,Haşmet A. Hanağası 

  Bilimsel Toplantılarda Özeti Basılmış Bildiriler

  1- Yakup Krespi, Hakan Gürvit, Figen İrfanoğlu, Edip Gürol, Oğuzhan Çoban, Rezzan Tunçay, Sara Bahar.  Bir serebelloserebral diaskizis olgusu. 37. Ulusal Türk Nöroloji Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı, 2001: 252-253 

  2- Figen İrfanoğlu, Ebru Aykutlu, Yakup Krespi, Oğuzhan Çoban, Rezzan Tunçay, Sara Bahar. Baziler arter trombozunu taklit eden bir hipoglisemi olgusu.Türk Nöroloji Dergisi 38. Ulusal Türk Nöroloji Kongresi Özel Sayısı, 2002: 133

  3- Figen İrfanoğlu, Haşmet A. Hanağası, Başar Bilgiç, Hakan Gürvit, Halil A. İdrisoğlu, Murat Emre. Bilateral striopallidodentat kalsinozis hastalığının klinik spektrumu.Türk Nöroloji Dergisi 38. Ulusal Türk Nöroloji Kongresi Özel Sayısı, 2002: 146

  4- Figen Hanağası, Şükriye Akça, Betül Baykan, Ayfer Tümaç, Candan Gürses, Nalan Ertaş, Öget Öktem Tanör, Ayşen Gökyiğit.Mezyal Temporal Sklerozlu hastalarda kognitif süreçler. 39. Ulusal Nöroloji Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı, 2003:489

  5- Reha Tolun, Yakup Krespi, Levent Onat, Kutluay Karaman, Göksel Bakaç, Sema Öztürk, Ebru Aykutlu Altındağ, Başar Bilgiç, İbrahim Örnek, Figen HanağasıAkut iskemik inmede intraarteryel tromboliz: 42 olgu.41. Ulusal Nöroloji Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı, 2005:47

  6- Reha Tolun, Levent Onat, Kutluay Karaman, Yakup Krespi, Göksel Bakaç, Sema Öztürk, Başar Bilgiç, Ebru Aykutlu Altındağ, İbrahim Örnek, Figen Hanağası
  Karotis arteri darlıklarında anjioplasti/Stent tedavisi: 50 olgu.  41. Ulusal Nöroloji Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı, 2005:47

  7- Ebru Aykutlu Altındağ, Başar Bilgiç, Figen Hanağası, Sema Öztürk, Reha Tolun, Göksel Bakaç, Selhan Karadereler, Orhan Barlas, Yakup Krespi.
  Serebral venöz tromboza bağlı hemorajik infarktlı bir olguda dekompresif hemikranyotomi uygulması.  41. Ulusal Nöroloji Kongresi Program ve Bildiri Özet Kitabı, 2005:104.

  8- Figen Hanağası, Batuhan Kara, Cengiz Kuday Auralı migren kliniği ile ortaya çıkan bir arteriyovenöz malformasyon olgusu Türk Nöroloji Dergisi 42. Ulusal Türk Nöroloji Kongresi Özel Sayısı, 2006: 144

  9- Şefik İğdem, Figen Hanağası, Cengiz Solakoğlu, Gül Alço, Tülay Ercan, Musa Altun, Sedat Turkan, Sait Okkan
  Dosimetric and clinical evaluation af brachial plexopathy in patients with head and neck cancer treated with intensity modulated radiotheapy
  Radiotherapy and Oncology, 2011, Vol 98 Supp 1, Page S21

  10- Burcu Altunrende, Ahmet Yabalak, Figen Hanağası, Ayşenur Kaymaz, Barış Topçular, Meryem Koçaslan, Gülşen Akman Demirİstanbul Bilim Üniversitesi Nöroloji Anabilim Dalı Nöroonkoloji Polikliniği : Bir yıllık deneyim 48. Ulusal Nöroloji Kongresi Konuşma Metinleri ve Bildiri Özetleri Kitabı, 2012: 204 -205

  11- Figen Hanağası, Zeliha Maturİzole motor lifleri tutan idyopatik karpal tünel sendromu 49. Ulusal Nöroloji Kongresi Konuşma Metinleri Bildiri Özetleri Kitabı, 2013: 153

  Ulusal Sözlü Bildiriler

  1- Yeni Açılan Bir Uyku Laboratuarındaki Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri 13. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 2012: 67

  2-  Uyku Bozuklukları Birimi’ne başvuran 86 hastanın polisomnografik, klinik ve tedaviye uyum özelliklerinin değerlendirilmesi 14. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 2013: 

  Katıldığı Kongre/sempozyum ve kurslar

  1- 15. Nöroloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 2000
  2- 36. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2000
  3- Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kursu, 2001
  4- 16. Nöroloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 2001
  5- 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2001
  6- Movement Disorder Society-European Section Workshop “Parkinsonism and Dementia; Synucleinopathies, Taupathies and Beyond”, 2002
  7- 17. Nöroloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 2002
  8- Ağrıda Tanı ve Tedavi, 2002
  9- 38. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2002
  10- 18. Nöroloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, 2003
  11- 13th Meeting of the European Neurological Society, 2003
  12- 39. Ulusal Nöroloji Kongresi, 2003
  13- 2. Baş Ağrısı Kış Okulu, 2004
  14- 1. Ulusal Kognitif Nöroloji Sempozyumu, Antalya-2004
  15- 40. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya-2004
  16- CNS günleri Budapeşte-Macaristan- 2005 
  17- 6. Hareket Bozuklukları Sempozyumu, Çeşme-2005
  18- 6. Nöbiva Sempozyumu İstanbul-2005 
  19- 41. Ulusal Nöroloji Kongresi, İstanbul-2005
  20- MSS Akademisi, İstanbul-2005
  21- 5. Ulusal Geriatri Kongresi, Antalya-2006
  22- 7. Nöbiva Sempozyumu Mersin-2006
  23- 10th International Parkinson Disease and Movement Disorders Congress,Japan-2006
  24- 2. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya-2006
  25- 59th Annual Meeting of American Academy of Neurology,2007
  26- 43.Ulusal Nöroloji Kongresi(2007) 
  27- 12th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders,2008
  28- 7. Ulusal Parkinson Hastalıkları ve Hareket Bozukluğu Kongresi, 2008
  29- 5.Uluslararası Kognitif Nörobilim Toplantısı,2008
  30- 45.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2009
  31- 13th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders,2009
  32- Türk Uyku Tıbbı Derneği , Uyku Bozuklukları Kursu, 2010
  33- 14th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, 2010
  34- Nöroonkoloji, Nöbiva XI: Sempozyumu, 2010
  35- 11.Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi “Polisomnografi ve diğer tanı yöntemleri” Kursu
  36- 11.Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, 2010
  37- 46.Ulusal Nöroloji Kongresi, 2010 
  38- 6. Çukurova Nöroloji Günleri, 2011
  39- 12. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, 2011
  40- 12.Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi “Polisomnografi ve diğer tanı yöntemleri” Kursu
  41- 20th World Congress of Neurology, 2011
  42- XIX World Congress on Parkinson’s Disease and Related Disorders, 2011
  43- Alzheimer's Association International Conference, 2012
  44- 13. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, 2012
  45- 17th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, 2013
  46- 14. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, 2013
  47- 18th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, 2014
  48- 15. Ulusal Uyku Tıbbı Kongresi, 2014
  49- 11. Baş ağrısı  Kış Okulu, 2015
  50- 19th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, 2015
  51- 7th Quadrennial Congress of the Worldsleep Federation, 2015
  52- 20th International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders, 2016