• Nöroloji

  • 2020 İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Nöroloji
  • 2019 – 2019 Elektronörofizyoloji Yüksek Lisans Programı İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Ensititüsü
  • 2016 İstanbul Bilim Üniversitesi Etik Kurul Üyeliği
  • 2013 – 2016 Kadıköy Şifa Hastanesi Nöroloji Uzmanlığı
  • 2012 – 2013 Emsey Hospital, İstanbul Nöroloji Uzmanlığı
  • 2010 – 2010 Marmara Üni. Tıp Fak Nöroloji Uzmanlığı

 

  • Türk Tabipler Birliği
  • Türk Nöroloji Derneği