• İskemik Kalp Hastalığı
  • Hipertansiyon 
  • Kalp Yetersizliği 
  • Hiperlipidemi 
  • Romatizmal Kalp Hastalığı 
  • Kapak Hastalıkları

1980 yılında  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden mezun olan  Afife Berkyürek 1987 yılında  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde de İç Hastalıkları, 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü’nde Kardiyoloji ihtisasını tamamlamıştır.
 
1991 yılından beri Grup Florence Nightingale Hastaneleri bünyesinde İç Hastalıkları - Kardiyoloji Uzmanı olarak çalışmaktadır.
   
 

  • Türk Kardiyoloji Derneği 
  • Hipertansiyon Derneği

20/07/2010 Sıcak havada spor yapma sakıncaları.(Hürriyet-Posta)

1- Kadınlarda Eğzersiz testinin koroner arter hastalığı tanı değeri.(Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 19.199.202.1991)

2- Kadınlarda eğzersiz Talyum Sintigrafi Korener Arter Hastalığı tanısındaki değeri (TKDA.A.4.277.279.1991)

3- Yeni Myokard Görüntüleme ajanı Tc.99 MİBİ'nin klinik uygulaması, Avantaj ve Dezavantajları TKDA 19:143-146-1991

4- Sağlıklı erkeklerde istirahat ve egzersiz Radyonuklid Ventrikülografi (TKDA 18:39.43.1996)

5- Sağ Ventrikül Miyokart enfarktüsü de EKG ve Radyonuklid Ventrikülografi-Türk Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Dergisi. (Kasım 1991 Cilt 1 Sayı 1023-026)

6- Egzersiz testinde oluşan R dalga yüksekliği değişimleri (TKDA Cilt 18 Sayı 2 Nisan 1990)

7- Değişik egzersiz parametrelerinin yüksek riskli Koroner Arter Hastalığı tanınmasındaki değeri (TKDA Cilt 19 Sayı 2 Mart 1991) 8)Egzersiz testinde oluşan.R dalga yüksekliği değişimleri. (TKDA 18 115-120-1990)